Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Kretssammankomstprogram 2017/2018 (kretstillsyningsmannen)

Ge inte upp när du gör det rätta!

Ge inte upp när du gör det rätta!

 FÖRMIDDAG

 • 9:30 Musik

 • 9:40 Sång 77 och bön

 • 9:50 Varför är det svårt att göra det rätta?

 • 10:05 Styrs inte av köttsliga begär när du sår

  • Sociala medier

  • Underhållning

  • Avund

  • En trygg framtid

 • 11:05 Sång 45 och pålysningar

 • 11:15 Fortsätt att göra gott mot alla

 • 11:30 Doptal

 • 12:00 Sång 63

 EFTERMIDDAG

 • 13:10 Musik

 • 13:20 Sång 127 och bön

 • 13:30 Offentligt föredrag: Varför är det farligt att försöka lura Gud?

 • 14:00 Vakttornsstudiet

 • 14:30 Sång 59 och pålysningar

 • 14:40 Styrs av anden när du sår

  • Ha bra studierutiner

  • Förstå bibliska principer

  • Prioritera tjänsten

 • 15:40 Vad får vi skörda om vi inte ger upp?

 • 16:15 Sång 126 och bön