Tänker du ibland tillbaka på tiden då du var i gång i sanningen? Du har säkert härliga minnen av fina möten, fantastiska sammankomster, uppmuntrande erfarenheter i tjänsten och trevliga stunder med vännerna. Du har inte glömt Jehova, och han har inte glömt dig. Han minns med värme den tjänst du gjort för honom. Och han vill inget hellre än att hjälpa dig tillbaka till sig.

”Jag skall själv fråga efter mina får och vårda mig om dem”, säger Jehova. ”Som en herde tar vård om sin hjord ... så skall jag vårda mig om mina [utspridda] får; och jag skall befria dem från alla de platser dit de skingrades.” (Hesekiel 34:11, 12)