Kära medtroende

Som du vet handlar Bibeln till stor del om människor. Och många av dem var män och kvinnor som trodde på Gud. De ställdes inför liknande svårigheter som vi kämpar med, de hade ”känslor lika våra”. (Jakob 5:17, fotnoten) En del var nedtyngda av bekymmer och problem, några blev djupt sårade av någon i sin familj eller en annan medtroende. Och ytterligare andra plågades av dåligt samvete på grund av sina misstag.

De här känslorna fick dem att tappa farten i sanningen. Men hade de helt glömt Jehova? Nej, många av dem kände som psalmisten som bad: ”Jag har irrat omkring som ett bortsprunget får. Sök rätt på din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.” (Psalm 119:176) Du kanske känner det på samma sätt.

Men Jehova glömmer aldrig de tjänare som kommit bort från fållan, utan han kommer ihåg dem och försöker hjälpa dem tillbaka. Ofta kommer den här omtänksamma hjälpen genom medtroende. Tänk till exempel på hur Jehova hjälpte Job som var med om mycket sorg och elände. Han förlorade i stort sett allt han hade, miste nästan hela sin familj och blev allvarligt sjuk. Dessutom fick han sårande kritik av vänner som borde ha stöttat honom. Men även om Job inte kunde se klart på situationen, vände han aldrig Jehova ryggen. (Job 1:22; 2:10) Så hur hjälpte Jehova Job?

Jehova hjälpte honom bland annat genom en medtroende som hette Elihu. Han lyssnade när Job berättade hur jobbigt allt var, och först efteråt började han att prata. Vad sa Elihu? Försökte han få Job att ändra sig genom att kritisera honom eller ge honom dåligt samvete? Såg han ner på Job? Verkligen inte. Jehovas heliga ande fick honom att uttrycka sig så här: ”Se, inför den sanne Guden är jag som du, också jag blev formad av lera.” Han försäkrade Job: ”Se, inget skräckinjagande hos mig skall skrämma dig, och inget tryck från mig skall vila tungt på dig.” (Job 33:6, 7) I stället för att göra livet ännu tyngre för Job gav han honom de kärleksfulla råd som han behövde. Elihu uppmuntrade Job.

När vi utarbetade den här broschyren ville vi efterlikna Elihus omtänksamhet. Så vi började med att lyssna och försöka förstå hur många vänner har känt och vad som fick dem att glida bort. (Ordspråksboken 18:13) Sedan vände vi oss till Bibeln; vi bad och undersökte noga hur Jehova tidigare hjälpt tjänare med liknande omständigheter. Till slut lade vi ihop Bibelns skildringar med nutida erfarenheter, och slutresultatet är den här broschyren. Vi vill att du ska veta att vi älskar dig, och vi hoppas att du ska tycka om att läsa broschyren.

Jehovas vittnens styrande krets