Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vägen, sanningen och livet

Vägen, sanningen och livet

Vem tycker inte om att få goda nyheter? Det är något som i stort sett alla tycker om. Och den som har skapat allt, Jehova Gud, har verkligen goda nyheter för dig och dina nära och kära.

Gud såg för länge sedan till att de här goda nyheterna skrevs ner i Bibeln. Och publikationen som du läser just nu grundar sig på fyra av böckerna i Bibeln. De bär namnet på dem som Gud använde till att skriva dem, nämligen Matteus, Markus, Lukas och Johannes. De fick skriva ner ett budskap som än i dag är goda nyheter för alla.

De fyra böckerna är kända som de fyra evangelierna. ”Evangelium” betyder ”goda nyheter”. Och evangelierna kretsar kring Jesus och förklarar att han är den som Gud valt ut för att ge oss räddning. Som kung i Guds himmelska rike kommer han att ge alla som tror på honom eviga välsignelser. (Markus 10:17, 30; 13:13)

VARFÖR FYRA EVANGELIER?

Har du funderat över varför Gud har sett till att det finns fyra olika skildringar av Jesus liv och tjänst?

Det finns många fördelar med att ha olika skildringar att utgå från. Tänk dig att fyra män står och lyssnar på en känd lärare. Den som står rakt framför läraren arbetar på ett skattekontor. Han som står till höger är läkare, och mannen till vänster är fiskare och lärarens nära vän. En bit bort står den fjärde mannen som är något yngre. Alla fyra är ärliga personer. Men de ser saker och ting ur olika perspektiv, och därför fastnar de också för olika saker. Så om de skulle skriva ner vad läraren sagt och gjort skulle de förmodligen inte nämna exakt samma detaljer. Men om vi senare vill veta vad som hänt är det en fördel att ha tillgång till alla fyra berättelserna. När vi får höra något ur olika synvinklar får vi en mer komplett bild. Därför är  det så bra att vi har fyra olika skildringar om den fantastiske läraren Jesus.

Vi spinner vidare på tankeexperimentet. När skatteindrivaren ska skriva sin skildring har han människor med judisk bakgrund i tankarna, och därför berättar han om händelserna och lärorna i en viss ordning för att underlätta för målgruppen. Läkaren däremot skriver mycket om botandet av sjuka, och han utelämnar vissa detaljer och skriver saker i en annan ordning. Lärarens nära vän lyfter ofta fram lärarens känslor och egenskaper, medan den yngre mannen är mer kort och koncis i sin skildring. Berättelserna skiljer sig åt, men vars och ens redogörelse stämmer. Det här belyser hur de fyra evangelierna ger oss en bra bild av Jesus verksamhet, läror och personlighet.

Det är vanligt att man säger ”Matteus evangelium” och ”Johannes evangelium”. Men egentligen innehåller de samma ”goda nyheter om Jesus Kristus”. (Markus 1:1) Det är ett enda evangelium och budskap som kommer fram i alla fyra evangelier – det är de goda nyheterna om Jesus.

Många som har studerat Guds ord har jämfört och försökt göra en sammanställning av allt som står i Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Omkring år 170 gjorde den syriske skribenten Tatianos ett försök. Han såg de fyra evangelierna som tillförlitliga och inspirerade källor. Och han utgick från dem när han i sitt verk Diatessaron gjorde en sammanställning av Jesus liv och verksamhet.

Den här boken, Jesus – vägen, sanningen och livet, är också en sammanställning av evangelierna, men den är mer tillförlitlig. I dag kan vi få en mer komplett bild tack vare att vi vet mer om uppfyllelserna av Jesus profetior och liknelser. Det gör det lättare att förstå både vad Jesus sa och gjorde och i vilken ordning saker och ting hände. Arkeologiska upptäckter har också kastat ljus över vissa detaljer och skribenternas perspektiv. Ingen kan med säkerhet säga exakt i vilken ordning allt hände. Men ordningsföljden i den här boken är logisk och stämmer med de fakta man känner till.

VÄGEN, SANNINGEN, LIVET

När du läser den här boken, försök då att se vad budskapet kan innebära för dig och dina nära och kära. Du kanske känner igen det Jesus sa till aposteln Tomas: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6)

Jesus – vägen, sanningen och livet kan hjälpa dig att förstå varför Jesus kan kallas ”vägen”. Det är tack vare honom som vi kan närma oss Jehova Gud i bön. Och genom honom kan vi också bli försonade med Gud. (Johannes 16:23; Romarna 5:8) Det finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus.

Jesus är ”sanningen”. Han talade alltid sanning, och han levde också enligt den. Dessutom uppfyllde Jesus många profetior; de blev sanna genom honom. (Johannes 1:14; 2 Korinthierna 1:20) Sådana profetior hjälper oss att se vilken central roll han har i att Guds vilja blir utförd. (Uppenbarelseboken 19:10)

Jesus Kristus kallas också ”livet”. Hans lösenoffer har gjort det möjligt för oss att få ”det verkliga livet”, ”det eviga livet”. (1 Timoteus 6:12, 19; Efesierna 1:7; 1 Johannes 1:7) Han kommer också att innebära ”livet” för miljoner människor som dött och som kommer att få uppstå med möjligheten att få leva för evigt i ett paradis. (Johannes 5:28, 29)

Det är verkligen viktigt att vi förstår Jesus roll i att Guds vilja blir utförd. Vi hoppas att du ska tycka om att lära dig mer om Jesus, som är vägen, sanningen och livet.