Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 75

Källan till verklig lycka

Källan till verklig lycka

LUKAS 11:14–36

  • JESUS DRIVER UT DEMONER MED ”GUDS FINGER”

  • AVSLÖJAR HUR MAN BLIR LYCKLIG

Jesus har precis upprepat vad man kan tänka på när man ber, och det är bara ett av många ämnen som han behandlar mer än en gång under sin tjänst. När Jesus gjorde underverk i Galileen blev han falskt anklagad för att driva ut demoner med hjälp av demonernas härskare. Samma anklagelse riktas nu mot honom i Judeen.

Människor är alldeles fascinerade. Jesus har precis befriat en man från en demon som hindrat mannen från att prata. Men hans fiender är inte imponerade, utan anklagar honom i stället. De säger: ”Han driver ut demonerna med hjälp av Beelsebub, demonernas härskare.” (Lukas 11:15) Ytterligare andra vill att Jesus ska bevisa vem han är genom ett tecken från himlen.

Jesus förstår att de är ute efter att pröva honom, och de får samma svar som motståndarna i Galileen. Han säger att varje rike som är söndrat mot sig självt kommer att ödeläggas. Han konstaterar: ”Om Satan motarbetar sig själv, hur kan då hans rike bestå?” Jesus säger rakt ut: ”Men om det är med hjälp av Guds ande [ordagrant: ”Guds finger”] som jag driver ut demonerna, då har faktiskt Guds rike kommit utan att ni har märkt det.” (Lukas 11:18–20; fotnoten)

Uttrycket ”Guds finger” påminner säkert de som lyssnar om vad som hände tidigare i Israels historia. När Mose utförde ett underverk inför faraos hov utropade de som såg det: ”Det är Guds finger!” Det var också ”Guds finger” som skrev de tio budorden på två stentavlor. (2 Moseboken 8:19; 31:18) Och även nu är det ”Guds finger” – Guds heliga ande, eller aktiva kraft – som gör det möjligt för Jesus att driva ut demoner och bota sjuka. Jesus står mitt framför dem och har gjort otroliga tecken. Men att han är den blivande kungen i Guds rike är hans motståndare inte alls beredda på.

Den som lyckas övermanna en beväpnad man som vaktar ett hus är så klart starkare. Jesus förmåga att driva ut demoner visar på samma sätt att han är mäktigare än Satan. Jesus upprepar också sin liknelse om en oren ande som lämnar en man. När mannen inte fyller tomrummet med goda ting, kommer anden tillbaka med sju andar till som gör situationen värre än den var från början. (Matteus 12:22, 25–29, 43–45) Det är likadant med nationen Israel.

En kvinna som lyssnar till Jesus påverkas så starkt att hon utropar: ”Lycklig är den kvinna som fick föda och amma dig!” Judiska kvinnors dröm var att få bli mamma till en profet eller ännu hellre Messias. Kvinnan tycker nog att Maria kan vara särskilt lycklig som är mamma till en sådan undervisare. Men Jesus har aldrig antytt att Maria ska äras på något speciellt sätt. Så Jesus håller inte med, utan berättar hur man blir verkligt lycklig: ”Nej, lyckliga är de som lyssnar till Guds ord och följer det!” (Lukas 11:27, 28) Det är inte speciella blodsband eller prestationer som gör en lycklig. Sann lycka kommer av att man tjänar Jehova.

Precis som i Galileen kritiserar Jesus folket för att de kräver ett tecken från himlen. Han säger att det enda tecken de får är ”Jonas tecken”. Jona blev ett tecken både genom sina tre dagar i den stora fisken och genom sitt modiga predikande, som fick nineviterna att ångra sig. Jesus säger: ”Men här är en som är större än Jona.” (Lukas 11:29–32) Jesus är också större än Salomo, vars vishet drottningen av Saba kom för att höra.

Jesus fortsätter: ”Ingen tänder en lampa och gömmer den eller sätter den under en korg, utan  man sätter den på lampstället.” (Lukas 11:33) Jesus kan syfta på att hans undervisning och underverk är som ljuset från en lampa. Men ljuset når inte de här människorna, det är som om det vore under en korg. De missar helt syftet med Jesus underverk.

Jesus har precis drivit ut en demon som gjorde en man stum. Det borde få människor att ära Gud och vilja berätta för andra om allt gott Jehova gör. Därför varnar Jesus sina motståndare: ”Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Om alltså hela din kropp är upplyst och ingen del är mörk, kommer den att vara lika ljus som när en lampa lyser på dig.” (Lukas 11:35, 36)