Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 70

Jesus botar en man som föddes blind

Jesus botar en man som föddes blind

JOHANNES 9:1–18

  • EN MAN SOM FÖDDES BLIND FÅR SYNFÖRMÅGA

Det är sabbat och Jesus är kvar i Jerusalem. Medan han och lärjungarna går genom staden får de se en tiggare som varit blind hela sitt liv. Lärjungarna frågar Jesus: ”Rabbi, vem har syndat, eftersom han föddes blind? Är det mannen själv eller hans föräldrar?” (Johannes 9:2)

Lärjungarna vet att mannen inte har en osynlig själ, och de tror inte heller att han levt ett tidigare liv. Men de kanske undrar om någon ändå kan synda när de är i sin mammas mage. Jesus svarar dem: ”Det är varken mannen eller hans föräldrar som har syndat. Men på det här sättet kan Guds gärningar göras kända genom honom.” (Johannes 9:3) Det är Adams synd som gör att ingen människa är immun mot fysiska defekter och ofullkomlighet. Så varken mannen eller hans föräldrar är skyldiga till att han inte har någon syn. Men mannens blindhet ger Jesus möjlighet att göra ”Guds gärningar” kända, precis som tidigare gånger när han botat sjuka.

Jesus betonar att Guds gärningar brådskar. Han säger: ”Medan det är dag måste vi arbeta för honom som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.” (Johannes 9:4, 5) Snart kommer Jesus att dö, och där i gravens mörker kan han inte göra någonting alls. Men fram till dess är han ett ljus för mänskligheten.

Men kommer Jesus att bota mannen, och i så fall hur? Jesus spottar på marken och gör lite lera med saliven. Han lägger leran på den blinde mannens ögon och säger: ”Gå och tvätta dig i dammen Siloam.” (Johannes 9:7) Vad händer när mannen gör som Jesus säger? För första gången någonsin kan han se! Hans liv har på ett ögonblick gått från totalt mörker till ett liv i ljus och färg.

Mannens grannar och bekanta blir helt förvånade. De frågar: ”Är det inte han som brukade sitta och tigga?” Några svarar att det är han. Men andra kan inte tro det och säger: ”Nej, det är bara någon som liknar honom.” Mannen själv säger: ”Det är jag.” (Johannes 9:8, 9)

De förstår inte hur det här gått till och frågar därför: ”Hur gick det till när dina ögon öppnades?” Han svarar: ”Han som heter Jesus gjorde en lerblandning och lade den på mina ögon och sa: ’Gå till Siloam och tvätta dig.’ Så jag gick och tvättade mig, och sedan kunde jag se.” Men de vill veta mer: ”Var är den där människan?” Tiggaren svarar: ”Jag vet inte.” (Johannes 9:10–12)

Mannen förs till fariséerna, som också vill veta hur han blivit seende. Han berättar: ”Han lade lera på mina ögon, sedan tvättade jag mig, och nu kan jag se.” Fariséerna borde egentligen glädja sig med den botade tiggaren. Men i stället kritiserar de Jesus och säger: ”Den mannen kan inte vara sänd av Gud, eftersom han inte håller sabbaten.” Meningarna går isär, och en del undrar: ”Hur skulle en syndare kunna göra ett sådant underverk?” (Johannes 9:15, 16)

När det nu råder så delade meningar vänder sig fariséerna till mannen. De frågar: ”Vad anser du? Det var ju dina ögon han öppnade!” Mannen är helt säker på att Jesus är en god människa och säger: ”Han är en profet.” (Johannes 9:17)

Judarna vägrar tro på det här. De kanske tror att Jesus och mannen har gått ihop för att lura folket. Så de kommer fram till att det enda sättet att lösa problemet är att fråga mannens föräldrar om han verkligen varit blind.