JOHANNES 5:17–47

  • JESUS ÄR GUDS SON

  • LÖFTET OM UPPSTÅNDELSEN

När Jesus botat en man anklagar några judar honom för att bryta sabbaten. Jesus svarar dem: ”Min Far arbetar fortfarande, och även jag arbetar.” (Johannes 5:17)

Jesus agerande på sabbaten går inte emot Guds lag. När han predikar och botar efterliknar han faktiskt Gud. Och eftersom Gud alltid gör goda gärningar, tänker Jesus fortsätta att göra gott mot andra varje dag. Men svaret gör hans anklagare ännu mer ilskna, de vill till och med döda honom. Varför reagerar de så?

Förutom att de tycker att Jesus bryter sabbaten genom att bota människor, blir de rasande när han säger att han är Guds son. De anser att han hädar när han beskriver Gud som sin Far, de uppfattar det som att Jesus vill jämställa sig med Gud. Men Jesus blir inte rädd, utan fortsätter att berätta om sin speciella relation till Gud. Han säger: ”Fadern älskar Sonen och visar honom allt som han gör.” (Johannes 5:20)

Fadern är den store livgivaren. Det har han visat tidigare när han gett andra förmågan att uppväcka döda. Jesus fortsätter: ”Precis som Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vilka han vill.” (Johannes 5:21) Jesus ord ger oss verkligen ett fantastiskt hopp för framtiden. Redan nu kan man säga att Jesus väcker folk till liv andligen. Han säger: ”Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig ska få evigt liv, och han kommer inte att dömas, utan har gått över från döden till livet.” (Johannes 5:24)

Det finns ingenting som tyder på att Jesus ännu har uppväckt någon bokstavligt död, men han säger till sina anklagare att en sådan bokstavlig uppståndelse kommer att äga rum. Jesus säger att ”det kommer en tid då alla som är i gravarna ska höra hans röst och komma ut”. (Johannes 5:28, 29)

Även om Jesus har en mycket upphöjd roll så är han tydlig med att han är underställd Gud. Han säger: ”Jag kan inte göra något alls av eget initiativ. ... För jag önskar inte göra min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.” (Johannes 5:30) Samtidigt beskriver han vilken viktig roll han har i Guds avsikt, något han själv inte gjort allmänt känt förrän nu. Men det är inte bara Jesus som vittnat om det här. Han påminner dem: ”Ni har skickat män till Johannes [döparen], och han har vittnat om sanningen.” (Johannes 5:33)

Jesus motståndare har säkert hört om hur Johannes döparen två år tidigare berättat för judiska ledare om den som skulle komma efter honom, alltså ”Profeten” eller ”Messias”. (Johannes 1:20–25) Jesus påminner sina motståndare om hur högt de en gång värderade den nu fängslade Johannes: ”För en kort stund ville ni gärna glädja er i hans ljus.” (Johannes 5:35) Men det Jesus framhåller väger ännu tyngre än Johannes vittnesmål.

Jesus har nyss botat en man, och därför borde de som lyssnar förstå vad han menar när han säger: ”Det som min Far har gett mig i uppdrag att göra, och som jag också gör, bevisar att det är Fadern som har sänt mig.” Dessutom säger Jesus: ”Fadern som har sänt mig har själv vittnat om mig.” (Johannes 5:36, 37) Gud vittnade till exempel om Jesus vid hans dop. (Matteus 3:17)

Motståndarna har alltså ingen ursäkt för att avfärda Jesus. Skrifterna som de själva hävdar att de använder vittnar ju om honom. Jesus summerar: ”Om ni trodde på Mose skulle ni tro på mig, för han skrev om mig. Men om ni inte tror på det han skrev, hur ska ni då kunna tro på det jag säger?” (Johannes 5:46, 47)