Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 50

Jesus ger lärjungarna varningar

Jesus ger lärjungarna varningar

MATTEUS 10:16–11:1 MARKUS 6:12, 13 LUKAS 9:6

  • JESUS UTBILDAR OCH SÄNDER UT APOSTLARNA

Jesus sänder ut apostlarna två och två. Och han ger dem bästa tänkbara utbildning i hur de ska göra när de predikar. Men han gör mer än så. Han varnar dem även för motstånd: ”Jag sänder ut er som får bland vargar. ... Var på er vakt, för människor kommer att dra er inför rätta och prygla er i synagogorna. Ni kommer att dras inför ståthållare och kungar för min skull.” (Matteus 10:16–18)

Jesus efterföljare kan räkna med att möta hårt motstånd. Men Jesus uppmuntrar dem: ”Var inte oroliga för vad ni ska säga när ni råkar ut för det. Ni ska få hjälp att uttrycka er när den stunden kommer. Det är ju inte bara ni som talar, utan det är er Fars ande som talar genom er.” Jesus fortsätter: ”Dessutom ska en man sända sin egen bror i döden, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och få dem dödade. Ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn, men den som håller ut till slutet ska bli räddad.” (Matteus 10:19–22)

Eftersom det är så viktigt att få ut budskapet till människor, betonar Jesus vikten av att vara försiktig så att ingen hindrar dem från att predika. Han säger: ”När ni blir förföljda i en stad ska ni fly till nästa. Jag säger er: Ni kommer aldrig att hinna igenom Israels städer förrän Människosonen kommer.” (Matteus 10:23)

Jesus ger apostlarna fina riktlinjer, nyttiga varningar och mycket uppmuntran. Han säger att hans efterföljare ska ”vara hatade av alla”, alltså inte bara av dem som apostlarna predikar för. Under den här korta insatsen i Galileen blir apostlarna varken anklagade inför ståthållare och kungar eller utlämnade till döden av sina familjer. Vi förstår alltså att de här orden även riktar sig till dem som ska fortsätta predika efter Jesus död och uppståndelse.

Jesus tänker på framtiden när han säger att hans efterföljare inte kommer att hinna nå alla människor ”förrän Människosonen kommer”. Han antyder att de inte kommer att bli klara med arbetet att predika om Guds rike innan Jesus, rikets kung, kommer som Guds utsedde domare.

Jesus fortsätter med att säga: ”En lärjunge är inte större än sin lärare, och en tjänare är inte större än sin herre.” Jesus har en tydlig poäng. Om han blir illa behandlad och förföljd när han predikar, så kommer också hans efterföljare att bli det. Apostlarna ska inte bli förvånade om de möter motstånd. Han uppmanar dem att inte vara ”rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen”. Han säger att de i stället ska vara ”rädda för honom som kan utplåna både kropp och själ i Gehenna”. (Matteus 10:24, 28)

Jesus levde själv upp till de orden. Han var beredd att dö för att bevara sin lojalitet mot Jehova. Han visste att det bara är en allsmäktig Gud som kan ”döda själen” och ta bort utsikten till ett framtida evigt liv. Apostlarna kan känna sig trygga eftersom de vet att om de skulle dö så kan Jehova ge dem livet tillbaka.

Alla Jesus efterföljare kan vara säkra på att de betyder mycket för Gud. Jesus frågar: ”Vad kostar två sparvar? Visst räcker det med ett litet mynt? Trots det faller inte en enda av dem till marken utan att er Far vet om det. ... Så var inte oroliga! Ni är värda mer än många sparvar.” (Matteus 10:29, 31)

Budskapet om Guds rike kommer att skapa konflikter i olika familjer. I en familj kanske några kommer att älska budskapet medan andra kommer att hata det. Jesus säger: ”Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden.” Det krävs verkligen mod att bli en efterföljare till Jesus, eftersom man riskerar att få familjen emot sig. Jesus fortsätter: ”Den som älskar sin far eller mor mer än mig är inte värd att följa mig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är inte värd att följa mig.” (Matteus 10:34, 37)

Sedan säger Jesus: ”Den som ger ett enda glas kallt vatten till en av dessa små därför att det är en lärjunge, han ska absolut inte gå miste om sin lön.” (Matteus 10:42) Det finns alltså människor som kommer att uppskatta budskapet.

Apostlarna har fått riktlinjer, varningar och uppmuntran. Nu är de väl förberedda att ge sig i kast med uppdraget. Apostlarna går ”från by till by”, och de förkunnar överallt de goda nyheterna och botar sjuka. (Lukas 9:6)