Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 31

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

Lärjungarna plockar ax på sabbaten

MATTEUS 12:1–8 MARKUS 2:23–28 LUKAS 6:1–5

  • LÄRJUNGARNA PLOCKAR AX PÅ SABBATEN

  • JESUS ÄR ”HERRE ÖVER SABBATEN”

Jesus och lärjungarna färdas norrut mot Galileen. Det är vår, och på fälten vajar den mogna säden. Eftersom lärjungarna är hungriga rycker de av några ax och börjar äta. Men det är sabbat, och några av fariséerna ser vad de gör.

Som du säkert minns ville några av judarna i Jerusalem nyligen döda Jesus därför att de menade att han bröt sabbaten. Nu riktar fariséerna anklagelser mot honom på grund av det lärjungarna gör. ”Titta! Dina lärjungar gör något som är förbjudet på sabbaten.” (Matteus 12:2)

Enligt fariséerna är det ett arbete att plocka säd och gnugga den i händerna. De likställer det med att skörda och tröska. (2 Moseboken 34:21) Deras stränga definition av arbete gör att sabbaten blir betungande, trots att den från början var tänkt att vara andligt stärkande och full av glädje. Jesus bemöter anklagelsen genom att hänvisa till några exempel som visar att Jehova aldrig menade att sabbatslagen skulle tillämpas på det här sättet.

Ett exempel Jesus nämner handlar om David och hans män. En gång när de var hungriga stannade de vid tältboningen och åt av framläggningsbröden. De tog bröd som hade plockats undan från bordet i Guds hus. Normalt sett skulle bröden ätas av prästerna. Men David och hans män fördömdes inte för att de åt av dem under de här omständigheterna. (3 Moseboken 24:5–9; 1 Samuelsboken 21:1–6)

Jesus kommer med ett argument till: ”Har ni inte läst i lagen att prästerna arbetar i templet på sabbaten utan att dra på sig skuld?” Han syftar på att prästerna slaktar offerdjur och utför annat arbete i templet på sabbaten. Han tillägger: ”Men jag säger er att här är något som är större än templet.” (Matteus 12:5, 6; 4 Moseboken 28:9)

Jesus hänvisar till Skrifterna igen för att slå fast poängen: ”Om ni hade förstått vad det här betyder: ’Barmhärtighet vill jag ha, inte slaktoffer’, skulle ni inte ha dömt dem som är oskyldiga.” Sedan säger han: ”Människosonen är nämligen herre över sabbaten.” Det han tänker på är att han i framtiden ska regera som kung under en fredlig period på tusen år. (Matteus 12:7, 8; Hosea 6:6)

Under lång tid har mänskligheten varit förslavad under Satan och plågats av ändlöst våld och krig. Vilken skillnad det kommer att bli när Jesus styr under den tusenåriga sabbaten. Då kommer vi att få den vila vi så väl behöver och längtar efter!