MATTEUS 4:13–22 MARKUS 1:16–20 LUKAS 5:1–11

  • JESUS BER FYRA LÄRJUNGAR FÖLJA HONOM PÅ HELTID

  • KALLAR DEM MÄNNISKOFISKARE

Efter att människorna i Nasaret försökt döda Jesus flyttar han till Kapernaum som ligger nära Galileiska sjön, också kallad Gennesaretsjön. (Lukas 5:1) Det här uppfyller profetian i Jesaja som sa att folket vid havet i Galileen skulle få se ”ett stort ljus”. (Jesaja 9:1, 2)

I det här området fortsätter Jesus att predika att ”himmelriket har kommit nära”. (Matteus 4:17) Här träffar han också fyra av sina lärjungar. De följde honom tidigare, men när de kom tillbaka från Judeen tog de upp sin fiskeriverksamhet igen. (Johannes 1:35–42) Men nu är det dags att följa Jesus på heltid så att han kan öva dem att fortsätta predika även efter det att han är borta.

När Jesus går längs stranden får han syn på Simon Petrus, hans bror Andreas och några av deras medarbetare. De är i full gång med att ta hand om sina fisknät. Jesus går dit, stiger ner i Petrus båt och ber honom lägga ut från land. Jesus sätter sig ner, och när de har kommit ut en bit börjar han berätta om Guds rike för folkmassorna som samlats på stranden.

Efteråt säger Jesus till Petrus: ”Ro ut på djupare vatten, och sänk ner era nät.” Petrus svarar: ”Lärare, vi har slitit hela natten och inte fått någonting, men eftersom du säger det ska jag sänka ner näten.” (Lukas 5:4, 5)

De kastar ut näten och får så mycket fisk att näten börjar slitas sönder. Männen vinkar ivrigt till sina medarbetare i en annan båt och ropar på deras hjälp. Snart är båda båtarna fyllda med så mycket fisk att de börjar sjunka. Det här får Petrus att falla ner framför Jesus och säga: ”Gå bort från mig, Herre, för jag är en syndare.” Men Jesus säger: ”Var inte rädd längre. Från och med nu ska du fånga människor levande.” (Lukas 5:8, 10)

Jesus säger till Petrus och Andreas: ”Kom, följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” (Matteus 4:19) Två andra fiskare får samma uppmaning. Det är Jakob och Johannes, Sebedeus söner. Alla fyra följer uppmaningen utan att tveka. De överger alltså fiskeriverksamheten och blir de första lärjungarna som följer Jesus på heltid.