Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 59

Vem är egentligen Människosonen?

Vem är egentligen Människosonen?

MATTEUS 16:13–27 MARKUS 8:22–38 LUKAS 9:18–26

  • JESUS BOTAR EN BLIND MAN

  • PETRUS SKA FÅ TRE SPECIELLA NYCKLAR

  • JESUS TALAR OM SIN DÖD OCH UPPSTÅNDELSE

När Jesus och lärjungarna anländer till Betsaida kommer folk till honom med en blind man. De vill att Jesus ska röra vid honom så han kan bli botad.

Jesus tar mannens hand och leder honom utanför byn. Han spottar på hans ögon och frågar: ”Ser du något?” Mannen svarar: ”Jag ser människor, för det ser ut som träd som går omkring.” (Markus 8:23, 24) Sedan lägger Jesus händerna på hans ögon, och hans syn blir helt återställd. Nu kan mannen se klart igen, och Jesus sänder i väg honom. Men han ber honom att inte gå in i byn.

Nu färdas Jesus och lärjungarna norrut till området kring byn Caesarea Filippi. Det är en lång stigning på cirka fyra mil. Byn ligger 350 meter över havet, och i nordost ser man det snöklädda berget Hermons silhuett. Det tar säkert ett par dagar att komma dit.

På vägen dit tar Jesus sig tid att gå åt sidan för att be. Det är bara nio eller tio månader kvar tills han ska ge sitt liv, och han är orolig för sina lärjungar. På senare tid har många slutat följa Jesus. En del vet inte riktigt vad de ska tro, och andra verkar vara besvikna. De kanske undrar varför Jesus avvisade folkets försök att göra honom till kung och varför han inte ville ge ett tydligt tecken som bevis för vem han egentligen är.

När Jesus slutat be kommer lärjungarna fram till honom. Jesus frågar dem: ”Vem säger folk att Människosonen är?” De svarar: ”En del säger Johannes döparen, andra säger Elia och några säger Jeremia eller någon av profeterna.” Folk tror faktiskt att Jesus är en uppväckt profet. Jesus vill veta hur hans lärjungar ser på honom, så han frågar: ”Ni då, vad tror ni?” Petrus är snabb att svara: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” (Matteus 16:13–16)

Jesus säger att Petrus kan vara tacksam för att Gud har låtit honom förstå det här, och sedan tillägger han: ”Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och gravens portar ska inte få makt över den.” Jesus själv kommer att bygga församlingen, och inte ens graven kommer att ha makt över dem som förblir lojala. Sedan lovar han Petrus: ”Jag ska ge dig himmelrikets nycklar.” (Matteus 16:18, 19)

Jesus ger inte Petrus främsta platsen bland apostlarna, och inte heller gör han honom till församlingens grundare. Det är Jesus som är den klippa som församlingen ska byggas på. (1 Korinthierna 3:11; Efesierna 2:20) Men Petrus kommer att bli betrodd med tre speciella nycklar, och med dem kommer han att öppna möjligheten för tre olika grupper att komma in i himmelriket.

Petrus kommer att använda den första nyckeln vid pingsten år 33 v.t. för att visa ångerfulla judar och proselyter vad de måste göra för att bli räddade. Den andra nyckeln kommer att öppna möjligheten för troende samarier att få komma in i Guds rike. Och den sista nyckeln kommer Petrus att använda år 36, när Cornelius och andra oomskurna icke-judar blir inbjudna. (Apostlagärningarna 2:37, 38; 8:14–17; 10:44–48)

Apostlarna blir bekymrade när Jesus sedan berättar att han snart kommer att lida och dö i Jerusalem. Petrus, som inte förstår att Jesus ska bli uppväckt till himmelskt liv, tar honom åt sidan och försöker tala honom till rätta. ”Var barmhärtig mot dig själv, herre. Du ska inte alls behöva gå igenom det här.” Men Jesus vänder ryggen till och säger: ”Försvinn bakom mig, Satan! Du är ett hinder för mig, för du tänker inte Guds tankar utan människors.” (Matteus 16:22, 23)

Jesus kallar nu till sig folket och förklarar att det inte kommer vara så lätt att följa honom. Han säger: ”Om någon vill bli min efterföljare ska han säga nej till sig själv och lyfta upp sin tortyrpåle och alltid följa mig. För den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min och de goda nyheternas skull ska få tillbaka det.” (Markus 8:34, 35)

För att kunna vara en sann efterföljare till Jesus måste man vara modig och självuppoffrande. Jesus förklarar: ”Den som skäms för mig och mina ord i denna otrogna och syndiga generation, honom ska Människosonen också skämmas för när han kommer i sin Fars strålande prakt med de heliga änglarna.” (Markus 8:38) Ja, när Jesus kommer ”ska han ge var och en lön efter hans handlingssätt”. (Matteus 16:27)