MATTEUS 14:22–36 MARKUS 6:45–56 JOHANNES 6:14–25

  • NÅGRA VILL GÖRA JESUS TILL KUNG

  • JESUS GÅR PÅ VATTEN OCH STILLAR EN STORM

Jesus mirakulösa förmåga att ge mat åt tusentals gör ett stort intryck på människor. De drar slutsatsen att han är Messias och säger: ”Det här måste vara den profet som skulle komma hit till världen.” (Johannes 6:14; 5 Moseboken 18:18) Han är en sådan ledare som alla skulle vilja ha. Folket planerar därför att tvinga Jesus att följa med dem så att de kan göra honom till kung.

Jesus förstår vad de planerar. Så han skickar i väg folkskarorna och säger till sina apostlar att stiga i båten igen. Vart beger de sig? Först åker de mot Betsaida och sedan vidare mot Kapernaum. Men Jesus själv drar sig undan till ett berg för att kunna be den natten.

Strax före gryningen blickar Jesus ut över vattnet, och han ser båten långt där ute i månskenet. Den starka motvinden piskar upp vågor som gör att de får ”kämpa hårt för att ro”. (Markus 6:48) Jesus går ner från berget och börjar gå på vattnet mot båten. Apostlarna har ”rott ungefär fem eller sex kilometer”. (Johannes 6:19) De tycker det ser ut som att Jesus ska gå förbi dem. De blir rädda och skriker: ”Det är något övernaturligt!” (Markus 6:49)

Jesus lugnar dem: ”Ni kan vara lugna, det är jag. Var inte rädda.” Men Petrus säger: ”Herre, om det är du, så säg att jag ska komma till dig över vattnet.” Jesus svarar: ”Kom!” Då stiger Petrus ur båten och börjar gå på vattnet! Men när han ser hur det stormar omkring dem blir han rädd och börjar sjunka. Han ropar: ”Herre, rädda mig!” Jesus räcker genast ut sin hand och griper tag i Petrus. Han säger: ”Var är din tro? Varför började du tvivla?” (Matteus 14:27–31)

Petrus och Jesus stiger i båten, och vinden mojnar. Lärjungarna är förbluffade, men borde de vara det? Bara några timmar tidigare hade Jesus utfört ett underverk med bröd och fiskar. Och om de hade ”förstått meningen med bröden”, skulle de inte ha blivit så förvånade över att han också kan kontrollera naturkrafterna. Nu visar de sin vördnad och säger: ”Du är verkligen Guds son.” (Markus 6:52; Matteus 14:33)

Snart kommer de fram till Gennesaret, en vacker och bördig slätt söder om Kapernaum. De kastar ankar och stiger i land. Folk känner igen Jesus, och människor från hela området tar med sig dem som är sjuka till honom. De sjuka behöver bara röra vid hans kläder för att bli friska.

Under tiden har folkskaran som tidigare fått mat av Jesus upptäckt att han försvunnit. Så när några små båtar från Tiberias anländer, går folk ombord och sätter kurs mot Kapernaum för att leta efter honom. När de hittar honom frågar de: ”Rabbi, när kom du hit?” (Johannes 6:25) Jesus tillrättavisar dem, och det på goda grunder som vi snart ska se.