MATTEUS 11:16–30 LUKAS 7:31–35

  • JESUS FÖREBRÅR STÄDER

  • HAN VILL GE MÄNNISKOR NYA KRAFTER

Jesus uppskattar Johannes döparen mycket, men hur ser människor i allmänhet på honom? ”Den här generationen”, säger Jesus, ”är som små barn som sitter på torgen och ropar till sina lekkamrater: ’Vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesånger, men ni sörjde inte.’” (Matteus 11:16, 17)

Jesus förklarar vad han menar: ”Först kom Johannes, och han varken åt eller drack, och då sa man: ’Han är demonbesatt!’ Sedan kom Människosonen, och han både äter och dricker, och då säger man: ’Titta! En frossare och drinkare, en som är vän med skatteindrivare och syndare.’” (Matteus 11:18, 19) Johannes har levt som nasir och haft ett enkelt levnadssätt, som bland annat inneburit att han aldrig druckit vin. Ändå säger människor att han är demonpåverkad. (4 Moseboken 6:2, 3; Lukas 1:15) Jesus lever ett mer normalt liv och har balanserade mat- och dryckesvanor. Trots det anklagas han för att gå till överdrift. Det verkar omöjligt att göra de här människorna nöjda!

Jesus liknar den här generationen vid små barn på torgen som varken vill dansa när de andra barnen spelar flöjt eller bli ledsna när de andra barnen gråter. Han säger sedan: ”Men resultatet av en människas gärningar avslöjar om hon är vis.” (Matteus 11:16, 19) Jesus och Johannes gärningar bevisar att anklagelserna mot dem är falska.

Efter att Jesus sagt att deras generation är likgiltig riktar han sig till de städer där han utfört flest underverk. Han förebrår Korasin och Betsaida, och han säger att om han i stället hade utfört sina underverk i de feniciska städerna Tyros och Sidon skulle deras invånare ha ändrat sig. Jesus nämner också Kapernaum; inte ens i staden som varit basen för hans tjänst har man lyssnat till honom. Jesus säger: ”Det kommer att bli lättare för Sodom på domens dag än för dig.” (Matteus 11:24)

Sedan lovprisar Jesus sin Far, som döljer ovärderliga andliga skatter för ”de visa och intellektuella” men uppenbarar dem för de enkla och ödmjuka, som är som små barn. (Matteus 11:25) Jesus ger de ödmjuka en varm inbjudan: ”Kom till mig, ni som arbetar hårt och är nertyngda av bördor, så ska jag ge er nya krafter. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk. Då ska ni få styrka och lindring. För mitt ok är skonsamt, och min börda är lätt.” (Matteus 11:28–30)

Hur ger Jesus nya krafter? De religiösa ledarna trycker ner folket med betungande traditioner, som till exempel stränga sabbatsregler. Men Jesus undervisning är helt fri från sådana traditioner, han lär ut sanningen om Gud. Han vill ge lindring till dem som förtrycks av det politiska systemet och till dem som har ett skuldtyngt samvete. Ja, Jesus kan lära dem hur de kan få förlåtelse för synder och ett gott förhållande till Gud.

Alla som vill leva sitt liv för Jehova behöver ta på sig Jesus skonsamma ok. Och vi känner inte att det är en börda, eftersom vi älskar vår omtänksamme Far. (1 Johannes 5:3)