MATTEUS 8:1–4 MARKUS 1:40–45 LUKAS 5:12–16

  • JESUS BOTAR EN SPETÄLSK MAN

Jesus predikar tillsammans med sina fyra lärjungar ”i synagogorna runt om i hela Galileen”, och nyheterna om de fantastiska underverk han gör sprids vida omkring. (Markus 1:39) Ryktet når en stad där en spetälsk man bor. Lukas, som är läkare, beskriver honom som ”full av spetälska”. (Lukas 5:12) I ett framskridet stadium vanställer denna hemska sjukdom olika delar av kroppen.

Mannen är verkligen i en fruktansvärd situation och måste bo avskild från andra. Dessutom måste han ropa ”oren, oren!” när andra är i närheten för att skydda dem från att komma för nära och riskera att bli smittade. (3 Moseboken 13:45, 46) Men vad gör den spetälske mannen nu? Han går fram till Jesus, faller ner på knä framför honom och vädjar: ”Herre, om du bara vill kan du göra mig frisk.” (Matteus 8:2)

Mannen måste verkligen vara en sorglig syn. Men vilken tro han ändå visar på Jesus! Hur reagerar Jesus? Vad skulle du ha gjort om du var där? Jesus visar att han verkligen känner för den här mannen, och han sträcker till och med ut sin hand och rör vid honom. Jesus säger: ”Det vill jag. Bli frisk.” (Matteus 8:3) De som ser på tror nog inte sina ögon – spetälskan försvinner från mannen!

Skulle du vilja ha en kung som är lika medkännande och mäktig som Jesus? Sättet som Jesus behandlar den spetälske mannen på stärker verkligen vår tro. Vi vet att när Jesus är kung över hela jorden kommer Bibelns profetia att uppfyllas: ”Han skall ha medlidande med den ringe och den fattige, och de fattigas själar skall han rädda.” (Psalm 72:13) Då ska Jesus göra det han längtar efter, han kommer att hjälpa alla som lider och har det svårt.

Även innan Jesus botade den spetälske mannen hade hans tjänst väckt mycket uppmärksamhet bland folket. Nu kommer de dessutom att få höra talas om ett nytt underverk. Men Jesus vill inte att de bara ska grunda sin tro på andras berättelser. Han känner ju till profetian som säger att ”han inte [skall] låta sin röst höras” för att dra uppmärksamhet till sig. (Jesaja 42:1, 2) Därför säger Jesus till den botade mannen: ”Berätta det inte för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som nämns i Moses lag.” (Matteus 8:4)

Men det är svårt att hålla tyst om något sådant här. Mannen är så glad att han berättar vitt och brett om hur han blivit botad, och det gör människor ännu mer intresserade och nyfikna. Det går så långt att Jesus inte kan visa sig öppet i staden. Under en period håller han därför till på ödsliga platser. Men det hindrar inte att människor från alla håll kommer till honom för att få veta mer och bli botade.