MATTEUS 19:1–15 MARKUS 10:1–16 LUKAS 18:15–17

  • GUDS SYN PÅ SKILSMÄSSA

  • GÅVAN ATT VARA SINGEL

  • NÖDVÄNDIGT ATT VARA SOM BARN

Jesus och hans lärjungar har från Galileen korsat Jordanfloden, och de är nu på väg söderut genom Pereen. Sist Jesus var i Pereen klargjorde han för fariséerna hur Gud ser på skilsmässa. (Lukas 16:18) Men för att sätta Jesus på prov tar fariséerna upp samma fråga igen.

Mose skrev att en man kunde skilja sig från sin hustru om han hittade ”något anstötligt hos henne”. (5 Moseboken 24:1) Det finns många uppfattningar om vad som berättigar en skilsmässa. Somliga menar att även småsaker kan vara skäl nog att gå skilda vägar. Fariséerna frågar därför: ”Får en man skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst?” (Matteus 19:3)

Jesus hänvisar inte till människors olika uppfattningar, utan till hur Gud ursprungligen utformade äktenskapet. ”Har ni inte läst att Skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: ’Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett’? De är inte längre två, utan ett. Alltså: det Gud har fogat samman får ingen människa skilja åt.” (Matteus 19:4–6) När Gud instiftade äktenskapet mellan Adam och Eva, fanns det inte någon klausul som sa att de kunde upplösa det.

Men fariséerna tar strid mot Jesus och säger: ”Varför har Mose i så fall föreskrivit att man kan ge henne ett skilsmässointyg och skilja sig från henne?” (Matteus 19:7) Jesus svarar: ”Det var på grund av era hårda hjärtan som Mose tillät er att skiljas från era hustrur, men så var det inte från början.” (Matteus 19:8) ”Början” syftar inte på Moses tid, utan på när Gud introducerade äktenskapet i Eden.

Sedan säger Jesus något väldigt viktigt: ”Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än att hon har varit otrogen mot honom [grekiska: porneia] och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott.” (Matteus 19:9, fotnoten) Otrohet är alltså det enda skälet för skilsmässa enligt Skrifterna.

Det här får lärjungarna att säga: ”Om det är så relationen mellan mannen och hustrun ska vara, är det bättre att inte gifta sig alls.” (Matteus 19:10) Den som överväger att gifta sig bör alltså vara införstådd med att äktenskapet ska vara livet ut.

Jesus spinner vidare på deras kommentar. Han förklarar att en del föds som eunucker och förblir singlar hela livet, för att de av medfödda orsaker inte kan ha sex och bilda familj. Andra blir eunucker när deras fortplantningsorgan tagit skada så att de inte kan ha sex. Men ytterligare andra väljer att vara singlar eftersom de känner att de kan avvara den lycka som äktenskap och sex kan ge. De sistnämnda fattar det beslutet eftersom det gör det lättare för dem att fokusera på sådant som har med riket att göra. Jesus ger uppmaningen: ”Låt dem som kan ge rum för den möjligheten [att vara singel] göra det.” (Matteus 19:12)

Nu kommer några föräldrar fram till Jesus för att deras barn ska få träffa honom. Men lärjungarna börjar skälla ut dem som kommit, förmodligen för att de anser att barnen bara skulle störa honom. Det här gör Jesus upprörd, och han säger: ”Låt barnen komma till mig och försök inte hindra dem, för Guds rike tillhör sådana som de. Jag försäkrar er: Den som inte tar emot Guds rike som ett litet barn kommer aldrig att komma in i det.” (Markus 10:14, 15; Lukas 18:15)

Så effektfullt! Om man vill komma in i Guds rike måste man vara som ett litet barn. Man måste vara ödmjuk och vilja utvecklas och gå framåt. Jesus tar nu barnen i sina armar och välsignar dem; han älskar verkligen barn. Han har faktiskt samma varma känslor för alla som ”tar emot Guds rike som ett litet barn”. (Lukas 18:17)