Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 96

En rik styresman får svar

En rik styresman får svar

MATTEUS 19:16–30 MARKUS 10:17–31 LUKAS 18:18–30

  • EN RIK MAN FRÅGAR OM EVIGT LIV

Jesus är fortfarande på resande fot mot Jerusalem. Här i Pereen springer en rik ung styresman fram och kastar sig ner på knä framför Jesus. Mannen som kanske är föreståndare för en synagoga eller medlem av Sanhedrin frågar: ”Gode lärare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” (Lukas 8:41; 18:18; 24:20)

Jesus svarar: ”Varför kallar du mig god? Det finns bara en som är god, och det är Gud.” (Lukas 18:19) Antagligen använder den unge mannen ”god” som en formell titel, en titel som används bland rabbinerna. Jesus är visserligen en god undervisare, men han vill göra klart att titeln ”god” bara passar in på Gud.

”Men om du vill gå in i livet”, fortsätter Jesus, ”då ska du alltid hålla buden.” Mannen frågar: ”Vilka då?” Jesus citerar fem av de tio budorden och säger att mannen inte ska mörda, vara otrogen, stjäla eller vittna falskt och att han ska respektera sina föräldrar. Sedan lägger Jesus till ett ännu viktigare bud: ”Du ska älska din medmänniska som dig själv.” (Matteus 19:17–19)

Mannen svarar: ”De buden håller jag redan. Så vad är det mer jag måste göra?” (Matteus 19:20) Han kanske tänker att han måste göra något speciellt, något slags hjältedåd, för att kvalificera sig för evigt liv. Mannen är uppriktig, och därför känner Jesus starkt för honom. (Markus 10:21) Men det finns något som håller mannen tillbaka.

Det mannen äger betyder väldigt mycket för honom, så Jesus säger: ”Det är en sak till du behöver göra: Gå i väg och sälj allt du äger och ge pengarna åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och bli min efterföljare.” Mannen kan ge det han har till de fattiga, som inte kan betala tillbaka, och sedan bli Jesus lärjunge. Det smärtar säkert Jesus att se hur mannen reser sig och med tunga steg går därifrån. Eftersom mannen inte kan släppa taget om det han äger, går han miste om en verklig skatt. (Markus 10:21, 22) Jesus säger: ”Det kommer verkligen att bli svårt för dem som har pengar att komma in i Guds rike!” (Lukas 18:24)

Lärjungarna hajar till. Men Jesus fortsätter: ”Det är faktiskt lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike.” Lärjungarna frågar förvånat: ”Vem kan då bli räddad?” Går det över huvud taget att bli räddad? Jesus ser dem rakt i ögonen och säger: ”Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.” (Lukas 18:25–27)

Petrus och de andra har gjort ett helt annat val än den rike mannen. Petrus frågar: ”Vi har lämnat allt och följt dig, så hur ska det gå för oss?” Jesus avslöjar vad deras val slutligen kommer att leda till: ”När allting görs nytt, när Människosonen sätter sig på sin strålande tron, ska ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar.” (Matteus 19:27, 28)

Jesus syftar på framtiden, när allt på nytt blir som i Edens trädgård. Petrus och de andra lärjungarna kommer att bli belönade och få regera tillsammans med Jesus över det jordiska paradiset. Den belöningen är värd alla uppoffringar längs vägen!

Men lärjungarna blir också belönade redan nu. Jesus säger: ”Det finns ingen som har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn för Guds rikes skull som inte ska få mångdubbelt igen i den här tidsperioden, och i framtiden evigt liv.” (Lukas 18:29, 30)

Vart lärjungarna än går finns andliga bröder och systrar som också tjänar Jehova. Banden till dem är starkare och närmare än dem de har till sin egen familj. Tyvärr verkar det som att den rike och unge styresmannen kommer att gå miste om både den här välsignelsen och belöningen liv i himmelriket.

Jesus tillägger: ”Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.” (Matteus 19:30) Vad menar han?

Den unge styresmannen är en av judarnas ledare, alltså en av dem som är ”först”. Eftersom han redan håller lagen känns det naturligt att förvänta att han skulle bli en lärjunge till Jesus. Men tyvärr prioriterar han pengar och saker framför allt annat. Vilken kontrast till vanligt folk som tar vara på Jesus undervisning och får lära sig hur de kan få evigt liv. De har varit ”sist” men ska nu bli ”först”. De kan se fram emot att sitta på troner i himlen tillsammans med Jesus och styra över en vacker jord.