LUKAS 19:11–28

  • JESUS LIKNELSE OM DE TIO MINORNA

Jesus är på väg till Jerusalem, men han och lärjungarna verkar för tillfället vara kvar hos Sackeus. Lärjungarna har inte förstått att Jesus faktiskt måste dö. Och de har inte heller rätt bild av när ”Guds rike” ska upprättas med Jesus som kung, något som de tror ska hända snart. (Lukas 19:11) Därför berättar Jesus en liknelse för att hjälpa dem förstå att riket fortfarande ligger långt fram i tiden.

Han börjar med att säga: ”En man av ädel börd skulle resa till ett avlägset land för att ta emot kungamakt och sedan komma tillbaka.” (Lukas 19:12) En sådan resa skulle ta mycket lång tid. Det är tydligt att Jesus är ”mannen av ädel börd” som reser till ”ett avlägset land”, dvs. himlen, för att där få kungamakt av sin Far.

Innan mannen i liknelsen ger sig av kallar han på sina tjänare. Han ger dem var sin silvermina och säger till dem: ”Gör affärer med de här tills jag kommer tillbaka.” (Lukas 19:13) En silvermina är mycket pengar. En jordbruksarbetare var tvungen att arbeta ungefär tre månader för att tjäna ihop till en silvermina.

Lärjungarna drar säkert slutsatsen att de är som de tio tjänarna i liknelsen, eftersom Jesus redan har liknat dem vid arbetare under skördens herre. (Matteus 9:35–38) I den liknelsen var poängen inte att de skulle skörda bokstavlig säd, utan skörden skulle i stället bestå av andra efterföljare som kunde ingå i riket. Lärjungarna lägger tid, kraft och även tillgångar på att hjälpa fler att bli arvingar till riket tillsammans med dem.

Vad mer får vi veta i Jesus liknelse? Han säger att mannens ”landsmän hatade honom, och när han hade rest skickade de budbärare efter honom som sa: ’Vi vill inte att den där mannen ska bli kung över oss.’” (Lukas 19:14) Lärjungarna vet att judarna inte tycker om Jesus och att en del till och med vill döda honom. Efter Jesus död och himmelsfärd börjar det stora flertalet judar förfölja lärjungarna. De här motståndarna vill absolut inte ha Jesus som kung. (Johannes 19:15, 16; Apostlagärningarna 4:13–18; 5:40)

Vad gör de tio tjänarna med sina minor fram tills ”mannen av ädel börd” kommer tillbaka? Jesus fortsätter: ”Till slut kom han tillbaka efter att ha tagit emot kungamakten. Han kallade på tjänarna som han hade gett pengarna för att få reda på hur mycket de hade tjänat på sina affärer. Den förste kom fram och sa: ’Herre, din mina har gett tio minor i vinst.’ Han sa till honom: ’Bra gjort, du är en god tjänare! Eftersom du har varit trogen i en mycket liten sak ska du få makt över tio städer.’ Den andre kom och sa: ’Herre, din mina har blivit fem minor.’ Han sa till honom: ’Du ska bli satt över fem städer.’” (Lukas 19:15–19)

De två första tjänarna gjorde sitt bästa. Lärjungarna kan känna sig säkra på att Jesus kommer att vara nöjd med dem när de gör sitt bästa för att hitta fler lärjungar. Och de kan lita på att han uppskattar det de gör och kommer att belöna dem. Det är klart att omständigheter, möjligheter och förmågor varierar bland Jesus efterföljare. Men när han blir kung ska han belöna dem för att de gjort sitt bästa i predikandet. (Matteus 28:19, 20)

Lägg märke till kontrasten i slutet av liknelsen: ”Men en annan kom och sa: ’Herre, här är din mina. Jag har haft den gömd i en duk, för jag var rädd för dig. Du är ju en sträng man som tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.’ Han sa till honom: ’Efter dina egna ord dömer jag dig, du är en ond tjänare. Du visste alltså att jag är en sträng man, som tar ut  vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått. Varför satte du inte in mina pengar på banken? Då hade jag åtminstone fått ränta på dem när jag kom tillbaka.’ Sedan sa han till dem som stod bredvid: ’Ta ifrån honom minan och ge den åt honom som har de tio minorna.’” (Lukas 19:20–24)

Den här tjänaren drabbas av en riktig förlust, eftersom han inte arbetat för att öka sin herres tillgångar. Apostlarna väntar på att Jesus ska börja styra som kung i Guds rike. Och med tanke på vad Jesus säger om den här siste tjänaren, förstår de säkert att de som inte anstränger sig går miste om sin plats i riket.

Jesus ord sporrar säkert hans lojala lärjungar att arbeta ännu hårdare. Han avslutar med orden: ”Den som har, han ska få mer, men den som inte har något, han ska bli fråntagen det lilla han har.” Och sedan tillägger han att fienderna som inte vill ha honom som kung kommer att avrättas. När Jesus är klar med sin berättelse fortsätter de mot Jerusalem. (Lukas 19:26–28)