LUKAS 14:25–35

  • EN LÄRJUNGE MÅSTE BERÄKNA KOSTNADEN

Jesus har gett värdefull undervisning hemma hos en av fariséernas ledare. Nu när Jesus fortsätter i riktning mot Jerusalem är det stora folkmassor som går med honom. Varför gör de det? Är de beredda att följa Jesus på riktigt, oavsett vad som krävs av dem?

Längs vägen tar Jesus upp någonting som kanske förvånar en del: ”Om någon kommer till mig måste han älska mig mer än far och mor, hustru och barn, bröder och systrar, ja, mer än sitt eget liv. Annars kan han inte vara min lärjunge.” (Lukas 14:26) Vad menar Jesus?

Jesus säger inte att alla som vill följa honom måste sluta att älska sin familj. Men de måste älska dem mindre än Jesus. De får inte vara som mannen i liknelsen som tackade nej till en viktig middagsbjudning bara för att han var nygift. (Lukas 14:20)

Jesus sa också att en lärjunge måste älska honom mer än sitt eget liv. Det innebär att en sann lärjunge måste vara beredd att offra till och med sitt eget liv om så skulle bli nödvändigt. Så när man väljer att följa Jesus är det verkligen någonting man ska ta på allvar. Det tål att tänkas på eftersom det innebär en del förpliktelser.

En lärjunge kan möta både förföljelse och andra svårigheter. Jesus säger: ”Den som inte bär sin tortyrpåle och följer mig kan inte vara min lärjunge.” (Lukas 14:27) Jesus har berättat att hans fiender kommer att döda honom. Och en sann lärjunge måste vara beredd på att bli utsatt för samma skam och motstånd som sin förebild.

De som reser med Jesus behöver begrunda vad som krävs för att följa honom. Jesus berättar en liknelse för att betona det här: ”Till exempel: om man vill bygga ett torn börjar man väl med att räkna ut vad det kommer att kosta, för att se om man har råd att slutföra arbetet? Annars kanske man lägger grunden men inte kan göra det färdigt.” (Lukas 14:28, 29) Så om man vill bli Jesus lärjunge, behöver man bestämma sig för att axla hela ansvaret. Och det måste de som reser med Jesus tänka på. Jesus berättar ytterligare en liknelse för att understryka det här:

”Eller tänk er en kung som drar ut i krig mot en annan kung. Visst börjar han med att sätta sig ner och överlägga om hans 10 000 man klarar av att möta den andres 20 000 man? Om han kommer fram till att han inte är stark nog sänder han ut en beskickning och anhåller om fred medan den andre fortfarande är långt borta.” Vad är det Jesus vill poängtera? Han förklarar: ”På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte säger farväl till alla sina ägodelar.” (Lukas 14:31–33)

 Den här uppmaningen är viktig, inte bara för dem som reser med honom, utan för alla som vill lyssna till Jesus. De måste vara beredda att offra allt – sina tillhörigheter och till och med livet – för att kunna vara hans lärjungar. Det är verkligen någonting att tänka över och ta med i sina böner.

Nu tar Jesus upp en tanke som han nämnde i sin bergspredikan när han sa att hans lärjungar är ”jordens salt”. (Matteus 5:13) Bokstavligt salt kan fungera som ett konserveringsmedel. Och det Jesus syftade på var förmodligen att hans lärjungar skulle skydda människor från att brytas ner andligt och moraliskt. Nu, när det inte är lång tid kvar av hans tjänst, säger han: ”Salt är naturligtvis bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen?” (Lukas 14:34) De som lyssnar vet att salt kan ha en del orenheter, som sand och grus. Och sådant salt är ingenting att ha.

De som en gång bestämt sig för att följa Jesus får inte tappa ”sältan” och bli mindre beslutsamma. Om det skulle hända blir de som salt som förlorat sin kraft och inte kan användas till någonting, vilket skulle kunna ge människor skäl att håna dem. Dessutom skulle det göra Gud besviken och vanära hans namn. Det skulle verkligen vara ett tragiskt slut! Så Jesus säger: ”Lyssna, du som har öron att höra med.” (Lukas 14:35)