Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 DEL 5

Jesus senare tjänst öster om Jordan

”Många började tro på honom.” (JOHANNES 10:42)

Jesus senare tjänst öster om Jordan

I DEN HÄR SEKTIONEN

KAPITEL 82

Jesus tjänst i Pereen

Jesus förklarar vad man behöver göra för att bli räddad. Gäller det han sa fortfarande?

KAPITEL 83

Vilka bjuder Gud in?

Medan Jesus är hemma hos en farisé berättar han en liknelse om en storslagen fest. Liknelsen är fortfarande aktuell för Guds folk. Vad kan vi lära oss?

KAPITEL 84

Vad krävs för att följa Jesus?

Att bli en lärjunge till Jesus innebär ett stort ansvar och kan vara svårt. En del som kunde tänka sig att följa Jesus kanske blev förvånade när han förklarade vad som krävs.

KAPITEL 85

Glädje när syndare ångrar sig

De religiösa ledarna tyckte inte om att Jesus hjälpte människor som de såg ner på. Jesus använde liknelser för att visa hur Gud ser på syndare som ångrar sig.

KAPITEL 86

Den förlorade sonen återvänder

Vilka lärdomar kan vi hitta i Jesus liknelse om den förlorade sonen?

KAPITEL 87

Planera för framtiden

Jesus liknelse om en slug och orättfärdig förvaltare har en oväntad poäng.

KAPITEL 88

En ny situation för Lasarus och den rike mannen

För att förstå Jesus liknelse måste man först ta reda på vilka huvudpersonerna i den representerar.

KAPITEL 89

Undervisning i Pereen längs vägen mot Judeen

Jesus nämner en egenskap som kan hjälpa oss att förlåta dem som upprepade gånger gör fel mot oss.

KAPITEL 90

”Uppståndelsen och livet”

Vad menade Jesus när han sa att de som tror på honom aldrig kommer att dö?

KAPITEL 91

Lasarus får liv igen

Två faktorer gör det omöjligt att förneka det här underverket, och inte ens Jesus motståndare kan förneka det.

KAPITEL 92

Tio spetälska botas – en visar tacksamhet

Den botade mannen tackar Jesus. Men vem tackar han också?

KAPITEL 93

Människosonen kommer att uppenbaras

På vilket sätt kommer det att vara som när blixten lyser upp himlen när Kristus börjar regera?

KAPITEL 94

Liknelser om bön och ödmjukhet

I liknelsen om en ond domare och en änka lyfter Jesus fram en speciell egenskap.

KAPITEL 95

Skilsmässa och kärlek till barn

Jesus har en helt annan inställning till barn än vad lärjungarna har. Varför det?

KAPITEL 96

En rik styresman får svar

Vad får Jesus att säga att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik man att komma in i Guds rike?

KAPITEL 97

Liknelsen om arbetarna i vingården

Hur skulle de som var först bli sist och de som var sist bli först?

KAPITEL 98

Apostlarna vill bli upphöjda

Jakob och Johannes vill ha viktiga positioner i riket, men det är de inte ensamma om.

KAPITEL 99

Jesus botar blinda och hjälper Sackeus

I Bibeln finns tre skildringar om en och samma händelse. Läs om när Jesus botade en man i närheten av Jeriko och förklaringen till en skenbart motsägande detalj.

KAPITEL 100

Liknelsen om de tio minorna

Läs vad Jesus menade när han sa: ”Den som har, han ska få mer, men den som inte har något, han ska bli fråntagen det lilla han har.”