Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 119

Jesus – vägen, sanningen och livet

Jesus – vägen, sanningen och livet

JOHANNES 14:1–31

  • JESUS SKA GÅ I VÄG OCH FÖRBEREDA EN PLATS

  • LÄRJUNGARNA SKA FÅ EN HJÄLPARE

  • FADERN ÄR STÖRRE ÄN JESUS

Jesus och apostlarna är kvar på övervåningen där de haft minneshögtiden. ”Var inte oroliga”, säger Jesus, ”tro på Gud, och tro också på mig.” (Johannes 13:36; 14:1)

Apostlarna behöver inte oroa sig över Jesus bortgång. Han förklarar: ”I min Fars hus finns många rum. ... Och när jag har gått min väg och gjort i ordning en plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er hem till mig, för att ni ska vara där jag är.” Apostlarna förstår inte att Jesus pratar om att komma till himlen, så Tomas frågar: ”Herre, vi vet inte vart du är på väg. Så hur skulle vi kunna hitta dit?” (Johannes 14:2–5)

Jesus svarar: ”Jag är vägen och sanningen och livet.” Det är bara genom att erkänna Jesus roll, tro på hans läror och vandra i hans fotspår som man kan komma in i Faderns hus i himlen. Jesus tillägger: ”Ingen kan komma till Fadern utom genom mig.” (Johannes 14:6)

Filippus som lyssnat spänt ber Jesus: ”Herre, visa oss Fadern, det räcker för oss.” Filippus verkar vilja få någon slags uppenbarelse av Gud, ungefär som när Mose, Elia och Jesaja fick se syner. Men apostlarna har något bättre än syner att tillgå. Jesus berättar vad det är: ”Känner du inte mig Filippus, trots att jag har varit så länge hos er? Den som har sett mig, han har sett Fadern också.” Jesus återspeglar sin Fars personlighet på ett perfekt sätt, och därför kan man säga att de som sett och varit tillsammans med Jesus också har sett Fadern. Men Fadern är större än Sonen, vilket Jesus påpekar när han säger: ”Det jag säger till er kommer inte från mig själv.” (Johannes 14:8–10) Apostlarna vet mycket väl att Jesus alltid ger sin Far äran för det han lär ut.

De har sett Jesus göra fantastiska underverk, och de har hört honom förkunna de goda nyheterna om Guds rike. Han säger till  dem: ”Den som tror på mig ska göra samma gärningar som jag. Han ska göra ännu större gärningar.” (Johannes 14:12) Jesus menar inte att de ska göra större underverk än han. Men faktum är att de kommer att predika under mycket längre tid, över ett ännu större område och för betydligt fler människor.

Jesus kommer att lämna dem, men de behöver inte känna sig övergivna. Han lovar: ”Om ni ber om något i mitt namn så kommer jag att göra det. Och jag ska be min Far, och han kommer att ge er en annan hjälpare som ska vara med er för evigt, sanningens ande.” (Johannes 14:14, 16, 17) Jesus försäkrar dem om att de ska få en annan hjälpare, den heliga anden. Och det sker sedan vid pingsten.

”Om en liten stund ska världen inte längre se mig”, berättar Jesus, ”men ni kommer att se mig, därför att jag lever och ni ska leva.” (Johannes 14:19) Efter sin uppståndelse kommer Jesus inte bara att visa sig rent fysiskt för dem, utan i sinom tid kommer han också att uppväcka dem till liv i himlen.

Jesus lägger fram en enkel sanning: ”Den som har tagit emot mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig, han kommer att bli älskad av min Far, och jag kommer att älska honom och visa mig tydligt för honom.” När aposteln Judas (som kallas Taddeus) hör det frågar han: ”Herre, vad har hänt? Varför tänker du visa dig för oss och inte för världen?” Jesus svarar: ”Om någon älskar mig kommer han att hålla mitt ord, och min Far kommer att älska honom. ... Den som inte älskar mig håller inte mina ord.” (Johannes 14:21–24) Människorna i världen kommer till skillnad från Jesus efterföljare inte att se Jesus som vägen, sanningen och livet.

Jesus kommer inte att stanna kvar, så hur ska hans lärjungar komma ihåg allt han har lärt dem? Jesus berättar: ”Hjälparen, den heliga anden som Fadern ska sända i mitt namn, den ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt till er.” Apostlarna har med egna ögon sett hur mäktig den heliga anden är, så det här löftet måste kännas betryggande. Jesus tillägger: ”Jag låter min frid vara kvar hos er, jag ger er den. ... Var inte oroliga och var inte rädda.” (Johannes 14:26, 27) Lärjungarna kan med rätta känna sig trygga; Jesus Far kommer att skydda och vägleda dem.

Det kommer snart att bli tydligt hur Gud skyddar sina tjänare. ”Världens härskare kommer”, säger Jesus, ”och han har ingen kontroll över mig.” (Johannes 14:30) Djävulen lyckades tränga in i Judas och få kontroll över honom. Men Jesus har inga syndfulla brister som Satan kan manipulera för att vända honom mot Gud. Och inte heller kommer Djävulen att kunna se till att Jesus förblir död. Jesus förklarar varför: ”Jag [gör] nu det Fadern har gett mig befallning att göra.” Han är säker på att hans Far kommer att uppväcka honom. (Johannes 14:31)