Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 120

Jesus vänner är som fina rankor

Jesus vänner är som fina rankor

JOHANNES 15:1–27

  • DEN SANNA VINSTOCKEN OCH RANKORNA

  • ATT VARA KVAR I JESUS KÄRLEK

Jesus har haft ett förtroligt samtal med sina apostlar. Han vill verkligen uppmuntra dem. Trots att det är sent, kanske efter midnatt, fortsätter han nu med att berätta en liknelse:

”Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren.” (Johannes 15:1) Liknelsen påminner om det som århundraden tidigare sagts om nationen Israel, som Jehova kallade sin vinstock. (Jeremia 2:21; Hosea 10:1, 2) Men Jehova har inte godkänt den nationen. (Matteus 23:37, 38) Så vinstocken Jesus pratar om nu avser något helt annat, den är en bild av Jesus själv. Hans Far började odla vinstocken år 29 när han smorde honom med helig ande. Men Jesus visar att det är fler än han som ingår i den här bildliga vinstocken:

”[Min Far] tar bort varje ranka i mig som inte bär frukt, och han ansar varje ranka som bär frukt för att den ska bära mer frukt. ... Om rankan inte sitter kvar på vinstocken kan den inte bära frukt av sig själv, och ni kan inte bära frukt om ni inte förblir i gemenskap med mig. Jag är vinstocken, ni är rankorna.” (Johannes 15:2–5)

Jesus har lovat sina trogna lärjungar att de ska få en hjälpare, den heliga anden, efter att han har gått bort. Och det är vad som sker 51 dagar senare. Då får apostlarna och de andra lärjungarna helig ande och blir ”rankor” på vinstocken. Alla rankor måste fortsätta att vara i gemenskap med Jesus.

Han förklarar: ”Om någon förblir i gemenskap med mig, och jag med honom, bär han mycket frukt, för utan mig kan ni inte göra någonting.” Rankorna är Jesus trogna efterföljare. De kommer att gå i Jesus fotspår och bära mycket frukt när de berättar för andra om Guds rike och gör fler lärjungar. Men vad händer om någon inte förblir i gemenskap med Jesus och slutar bära frukt? Jesus fortsätter: ”Om någon inte förblir i gemenskap med mig blir han som en ranka som kastas bort.” Men Jesus säger också: ”Om ni förblir i gemenskap med mig och mina ord förblir i er, då kan ni be om vad ni vill och det ska bli så.” (Johannes 15:5–7)

Nu återgår Jesus till något han redan nämnt två gånger tidigare. (Johannes 14:15, 21) Han beskriver hur lärjungarna bäst kan visa att de älskar honom: ”Om ni håller mina bud kommer ni att vara kvar i min kärlek, precis som jag har hållit Faderns bud och är kvar i hans kärlek.” Men det krävs mer än att man bara älskar Jehova och hans son. Jesus säger: ”Det här är mitt bud: att ni ska älska varandra precis som jag har älskat er. Den största kärlek någon kan visa är att ge sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.” (Johannes 15:10–14)

Om bara några timmar kommer Jesus att ge sitt liv för alla som tror på honom. Vilken fantastisk kärlekshandling! Hans efterföljare kommer att återspegla den här självuppoffrande kärleken, och den kommer rentav att känneteckna dem. Jesus sa tidigare: ”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni har kärlek till varandra.” (Johannes 13:35)

Apostlarna lägger säkert märke till att Jesus kallar dem ”vänner”. Han förklarar varför: ”Jag kallar er vänner, därför att allt som jag har hört av min Far har jag berättat för er.” Tänk så underbart att få vara Jesus vän och få veta vad hans Far har sagt till honom. Men för att hålla vänskapen vid liv måste de ”bära frukt”. ”Ni ska bära frukt”, säger han, ”så att Fadern kan ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.” (Johannes 15:15, 16)

Kärleken mellan lärjungarna kommer att hjälpa dem att uthärda det som ligger framför dem. Jesus varnar dem för att världen kommer att hata dem, men samtidigt tröstar han dem: ”Om världen hatar er, tänk då på att den hatade mig innan den hatade er. Om ni var en del av världen skulle världen älska er för att ni tillhörde den. Men nu är ni ingen del av världen, ... och därför hatar världen er.” (Johannes 15:18, 19)

Jesus fortsätter att förklara varför världen kommer att hata dem: ”Allt detta ska de göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.” Men de som hatar Jesus är i själva verket redan dömda. Han konstaterar: ”Jag har gjort gärningar [eller underverk] bland dem som ingen annan har gjort. Om jag inte hade gjort det skulle de ha varit utan synd, men nu har de både sett mig och hatat mig och även min Far.” Deras hat uppfyller verkligen vad som sagts i profetiorna. (Johannes 15:21, 24, 25; Psalm 35:19; 69:4)

Jesus upprepar löftet om att han ska sända den heliga anden som en hjälpare. Alla hans efterföljare kan få del av den här mäktiga kraften, och den kan hjälpa dem att ”vittna” och ”bära frukt”. (Johannes 15:27)