Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 113

Vilka var ihärdiga?

Vilka var ihärdiga?

MATTEUS 25:14–30

  • LIKNELSEN OM TALENTERNA

Jesus är fortfarande tillsammans med fyra apostlar på Olivberget när han berättar ytterligare en liknelse. Den påminner om liknelsen om minorna som han berättade i Jeriko för några dagar sedan och som visade att riket låg långt fram i tiden. Liknelsen han ska berätta nu ingår i hans svar på frågan om hans närvaro och slutet på världsordningen. Den lyfter fram hur viktigt det är att hans efterföljare är ihärdiga när de utför uppdraget de fått.

Jesus börjar: ”Det är precis som när en man skulle resa utomlands. Innan han reste kallade han till sig sina tjänare och gav dem ansvaret för sina ägodelar.” (Matteus 25:14) Jesus har tidigare beskrivit sig själv som en man som reste ”till ett avlägset land för att ta emot kungamakt”, så det är lätt för apostlarna att förstå att Jesus är ”mannen” även i den här liknelsen. (Lukas 19:12)

Innan mannen reser utomlands blir hans tjänare betrodda med att förvalta hans tillgångar. Jesus har i tre och ett halvt år fokuserat på att predika de goda nyheterna och på att öva och undervisa lärjungarna. Och han förväntar att de ska hålla i gång med samma arbete. Nu när han lämnar dem är han övertygad om att de kommer att fortsätta det som han påbörjat. (Matteus 10:7; Lukas 10:1, 8, 9; jämför Johannes 4:38; 14:12.)

Hur fördelar mannen i liknelsen sina tillgångar? Jesus berättar: ”En tjänare fick fem talenter, en annan fick två, och ytterligare en annan fick en enda. Alla fick efter sina egna förmågor, och sedan reste mannen utomlands.” (Matteus 25:15) Hur ser tjänarna på förtroendet de har fått? Kommer de att göra vad de kan för att förvalta tillgångarna på bästa sätt? Jesus fortsätter:

”Den som hade fått fem talenter tog dem och gick genast i väg för att göra affärer, och han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter gjorde likadant och tjänade två till. Men den som hade fått en enda talent gick i väg och grävde ner sin herres pengar.” (Matteus 25:16–18) Vad kommer att hända när mannen återvänder?

”Efter en lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och ville veta vad de hade gjort med pengarna.” (Matteus 25:19) De två första tjänarna gjorde vad de kunde ”efter sina egna förmågor”. Båda var alltså arbetsamma, flitiga och produktiva. Den som fick fem talenter fördubblade dem, och likaså gjorde den som fick två talenter. (En talent motsvarade omkring 19 årslöner.) Båda tjänarna får samma beröm: ”Bra gjort, du är en god och trogen tjänare! Du har varit trogen när du haft ansvaret för några få saker. Jag ska ge dig ansvaret för många saker. Gläd dig tillsammans med din herre.” (Matteus 25:21)

 Men tjänaren som fick en enda talent agerade på ett helt annat sätt. Han säger: ”Herre, jag visste att du är krävande. Du skördar det någon annan har sått och samlar in det någon annan har tröskat. Så jag blev rädd och gick och grävde ner din talent. Här har du det som är ditt.” (Matteus 25:24, 25) Om tjänaren åtminstone hade satt in pengarna på banken hade hans herre i alla fall fått en liten vinst. Med andra ord kan man säga att han motarbetat sin herre.

Det är därför passande att han beskrivs som ”en ond och lat tjänare”. Det han fick togs bort och gavs till en av tjänarna som var villig att anstränga sig. Herren i liknelsen beskriver hur han ser på saken: ”Den som redan har, han ska få mer, så att han får ett överflöd. Men den som inte har något, han ska bli fråntagen det lilla han har.” (Matteus 25:26, 29)

Den här liknelsen gör att lärjungarna får ännu mer att fundera på. De får veta vilket förtroende Jesus har för dem – de har fått förmånen att hjälpa andra att lära känna Gud. Och Jesus förväntar att de tar det här uppdraget på allvar. Men han förväntar inte att alla gör exakt lika mycket i predikoarbetet. Liknelsen visar att det är upp till var och en att göra vad man kan ”efter sina egna förmågor”. Det här betyder inte att Jesus accepterar att man är lat och inte gör sitt bästa i tjänsten.

Det måste kännas bra för apostlarna att få höra Jesus säga: ”Den som redan har, han ska få mer.”