Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 139

Jesus slutför sitt uppdrag och jorden blir ett paradis

Jesus slutför sitt uppdrag och jorden blir ett paradis

1 KORINTHIERNA 15:24–28

  • HUR DET SKA SLUTA FÖR FÅREN OCH GETTERNA

  • MÅNGA FÅR UPPLEVA PARADISET PÅ JORDEN

  • JESUS ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET

Kort efter att Jesus blivit döpt försökte Satan upprepade gånger att fresta honom. Ja, innan Jesus ens börjat sin tjänst ville den här fienden få honom på fall. Men vid ett senare tillfälle sa Jesus: ”Världens härskare kommer, och han har ingen kontroll över mig.” (Johannes 14:30)

I en syn såg aposteln Johannes att ”den store draken [blev] nerslungad, den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan”. Människans värsta fiende skulle kastas ut från himlen och bli mycket bitter, eftersom han visste ”att han har en kort tidsfrist”. (Uppenbarelseboken 12:9, 12) Vi har goda skäl att tro att vi lever under perioden som beskrivs här. Snart kommer Satan att kastas i avgrunden. Och han kommer att hållas instängd där under de 1 000 år som Jesus ska styra i Guds rike. (Uppenbarelseboken 20:1, 2)

Vad kommer att hända på jorden under de 1 000 åren? Vilka kommer att bo här, och hur kommer det att vara? Vi hittar svaren i en av Jesus liknelser. I liknelsen om fåren och getterna skildras vad som kommer att hända med dem som är rättfärdiga. Dessa liknas vid får som är samarbetsvilliga, och de gör gott mot Jesus bröder. I liknelsen framgår också vad som ska hända med dem som gör det motsatta och som liknas vid getter. Jesus sa: ”De [getterna] ska gå bort till evig död men de rättfärdiga [fåren] till evigt liv.” (Matteus 25:46)

Det här hjälper oss att förstå det Jesus sa till brottslingen som hängde på en påle bredvid honom. Jesus hade tidigare lovat apostlarna att de skulle bli belönade med en plats i himmelriket. Men Jesus gav inte samma hopp till den ångerfulle brottslingen. I stället lovade han honom: ”Jag försäkrar dig i dag: Du ska vara med mig i paradiset.” (Lukas 23:43) Innan  mannen dog fick han hopp om att få leva i en mycket bättre värld – i ett paradis som kommer att överträffa den vackraste trädgård man kan tänka sig. De som i dag liknar får kommer också att få leva för evigt i det paradiset.

Det här går hand i hand med det som Johannes skrev om hur förhållandena skulle bli på jorden. Han skrev: ”Guds tält är bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skall vara hans folk. Och Gud själv skall vara hos dem. Och han skall torka varje tår från deras ögon, och döden skall inte finnas mer; inte heller skall sorg eller skrik eller smärta finnas mer. Det som en gång var är borta.” (Uppenbarelseboken 21:3, 4)

För att brottslingen ska kunna leva i paradiset måste han först uppstå från de döda. Men han kommer inte att vara den enda som får uppstå. Det förstår vi av Jesus ord: ”Det kommer en tid då alla som är i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Det blir en livets uppståndelse för dem som har gjort det goda och en domens uppståndelse för dem som har gjort det onda.” (Johannes 5:28, 29)

Men vad ska hända med dem som ska vara tillsammans med Jesus i himlen? Bibeln säger att de ska bli ”präster och skall härska som kungar tillsammans med honom de tusen åren”. (Uppenbarelseboken 20:6) Den här gruppen kommer att bestå av män och kvinnor som levt på jorden. Med den bakgrunden kan de styra med både medkänsla och förståelse. (Uppenbarelseboken 5:10)

Jesus kommer att använda sitt lösenoffer för att lyfta syndens förbannelse från människan. Jesus och hans medregenter ska hjälpa hela mänskligheten att bli fullkomlig. Människan kommer äntligen att leva som Gud ville från början, när han sa till Adam och Eva att skaffa barn och befolka jorden. Då behöver vi inte längre leva med följderna av Adams synd, till och med döden kommer att vara ett minne blott!

Jesus kommer att ha slutfört allt som Jehova bett honom att utföra. När de 1 000 åren når sitt slut kommer Jesus ödmjukt att lämna över riket och den fullkomliga mänskligheten till sin Far. Aposteln Paulus beskrev det så här: ”När allt har lagts under honom, då skall Sonen själv också underordna sig den som har lagt allt under honom, för att Gud skall vara allt för alla.” (1 Korinthierna 15:28)

Jesus spelar en central roll i att Guds storslagna avsikter blir en verklighet. Och oavsett vad Guds vilja är för framtiden kommer Jesus alltid att stämma in på beskrivningen han gav sig själv: ”Jag är vägen och sanningen och livet.” (Johannes 14:6)