MATTEUS 26:21–29 MARKUS 14:18–25 LUKAS 22:19–23 JOHANNES 13:18–30

  • JUDAS PEKAS UT SOM FÖRRÄDARE

  • JESUS INSTIFTAR MINNESHÖGTIDEN

Tidigare den här kvällen har Jesus tvättat apostlarnas fötter för att lära dem hur viktigt det är att vara ödmjuk. De har just ätit påskmåltiden, och nu citerar han Davids profetiska ord: ”Den man som levde i frid med mig, som jag litade på, som åt mitt bröd, lyfter sin häl mot mig.” Sedan säger han rakt ut: ”En av er ska förråda mig.” (Psalm 41:9; Johannes 13:18, 21)

Apostlarna ser på varandra. Var och en av dem, även Judas Iskariot, frågar: ”Herre, det är väl inte jag?” Johannes är närmast Jesus vid bordet, och Petrus ber honom att ta reda på vem Jesus menar. Så Johannes lutar sig bakåt mot Jesus och frågar: ”Herre, vem är det?” (Matteus 26:22; Johannes 13:25)

Jesus svarar: ”Det är han som ska få brödbiten som jag doppar.” Han tar en bit bröd och doppar den i en skål på bordet. Sedan ger han den till Judas och säger: ”Människosonen ska lämna er, precis som det står skrivet om honom, men olycka kommer att drabba den som förråder Människosonen. Det hade varit bättre för den människan att aldrig ha blivit född.” (Johannes 13:26; Matteus 26:24) Sedan tränger Satan in i Judas. Judas har redan visat att han är oärlig, men nu överlämnar han sig helt i Satans våld. Och därmed blir han ”tillintetgörelsens son”. (Johannes 6:64, 70; 12:4; 17:12, fotnoten)

Jesus säger till Judas: ”Skynda dig och gör det du ska.” De andra apostlarna tror att Judas, som har hand om pengarna, blir tillsagd att köpa något till högtiden ”eller ge något till de fattiga”. (Johannes 13:27–30) Men Judas går i väg för att förråda Jesus.

Sedan de ätit påskmåltiden introducerar Jesus en ny typ av högtid. Han tar ett bröd, tackar Gud,  bryter brödet i bitar och ger det till apostlarna. Han säger: ”Detta betyder min kropp som ska offras för er. Fortsätt göra detta till minne av mig.” (Lukas 22:19) Brödet skickas runt, och alla apostlarna äter av det.

Jesus tar sedan en bägare med vin, tackar Gud och ger dem den. Han förklarar: ”Den här bägaren betyder det nya förbundet. Det blir giltigt genom mitt blod, som ska utgjutas för er.” Bägaren skickas runt, och alla dricker ur den. (Lukas 22:20)

På det här sättet instiftar Jesus en högtid till minne av sin död som hans efterföljare ska hålla varje år den 14 nisan. Den kommer att påminna dem om vad Jesus och hans Far har gjort för att rädda trogna människor från synd och död. Påsken påminde judarna om hur Gud en gång befriade dem, men den här nya högtiden pekar på hur Gud befriar hela mänskligheten.

Jesus säger att hans blod ”ska utgjutas för att många ska få sina synder förlåtna”. Apostlarna är bara några av alla som kommer att få förlåtelse. Och de ska få vara med Jesus i hans Fars rike. (Matteus 26:28, 29)