Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 109

Religiösa motståndare fördöms

Religiösa motståndare fördöms

MATTEUS 22:41–23:24 MARKUS 12:35–40 LUKAS 20:41–47

  • VEM ÄR MESSIAS SON TILL?

  • JESUS AVSLÖJAR SINA HYCKLANDE FIENDER

Motståndarna har inte lyckats sätta dit Jesus och få honom överlämnad till romarna. (Lukas 20:20) Det är den 11 nisan, och Jesus är kvar i templet. Nu sätter han motståndarna på svarsbänken och visar vem han verkligen är. Han vänder sig direkt till dem och frågar: ”Vad säger ni om Messias? Vems son är han?” (Matteus 22:42) De svarar det som alla känner till: att Messias ska komma i Davids släktlinje. (Matteus 9:27; 12:23; Johannes 7:42)

Jesus frågar: ”Men hur kommer det sig då att David under inspiration kallar honom ’herre’, när han säger: ’Jehova sa till min herre: ”Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender under dina fötter”’? Om David kallar honom ’herre’, hur kan han samtidigt vara hans son?” (Matteus 22:43–45)

Fariséerna är helt tysta. De hoppas nämligen att en biologisk avkomling till David ska kunna befria dem från det romerska styret. Men Jesus citerar Davids egna ord i Psalm 110:1, 2 och slår fast att Messias kommer att vara mer än så. Han är Davids herre, och han kommer att få makten efter att ha väntat vid Guds högra sida. Motståndarna står svarslösa.

Nu vänder sig Jesus till lärjungarna och de många andra som lyssnat. Han varnar för de skriftlärda och fariséerna och säger att de ”har satt sig på Moses plats” för att undervisa i lagen. Jesus uppmanar dem: ”Därför ska ni göra som de säger, men ni ska inte göra som de gör, för de säger en sak och gör en annan.” (Matteus 23:2, 3)

Jesus ger några exempel på hur falska de är: ”Kapslarna med skriftcitat som de bär till skydd gör de breda.” En del judar brukar bära de här relativt små kapslarna på pannan eller armen. Men fariséerna har extra stora kapslar för att visa hur noga de följer lagen. Och ”fransarna på sina kläder gör de långa”. Israeliterna skulle visserligen göra fransar på sina kläder, men fariséerna har extra långa fransar. (4 Moseboken 15:38–40) Allt det här gör de ”för att bli sedda av människor”. (Matteus 23:5)

Fariséerna vill att människor ska se upp till dem, och lärjungarna skulle också kunna påverkas och börja tänka så. Därför ger Jesus rådet: ”Ni ska inte låta någon kalla er rabbi, för ni har bara en lärare, och ni är alla bröder. Och ni ska inte kalla någon på jorden er fader, för ni har en enda Far, som är i himlen. Och ni ska inte låta någon kalla er ledare, för ni har bara en ledare, Kristus.” Jesus fortsätter med att förklara hur de borde se på sig själva: ”Den störste bland er ska vara er tjänare. Den som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig själv ska bli upphöjd.” (Matteus 23:8–12)

Nu riktar sig Jesus till sina fiender igen och ger dem hård kritik: ”Ni är illa ute, ni skriftlärda och fariséer, hycklare, eftersom ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni ju inte in, och ni tillåter inte heller dem som är på väg dit att gå in.” (Matteus 23:13)

Jesus fördömer fariséernas låga moral som avslöjas av reglerna som de så godtyckligt sätter upp. De säger till exempel att ”om någon svär vid templet betyder det ingenting, men den som svär vid guldet i templet, han är bunden vid sin ed”. Fariséerna sätter alltså större värde på guldet i templet än själva templet, som skulle kunna hjälpa dem att komma nära Jehova. De är verkligen andligt blinda och ”försummar det som är viktigare i lagen,  nämligen rättvisa och barmhärtighet och trohet”. (Matteus 23:16, 23; Lukas 11:42)

Jesus kallar fariséerna ”blinda vägledare ... [som] silar bort myggan men slukar kamelen”. (Matteus 23:24) Myggan är en oren insekt enligt lagen. Därför silar fariséerna bort varje liten mygga från sitt vin. Men när de ignorerar de viktigare delarna av lagen, är det som om de slukar en hel kamel. En kamel är också ett orent djur, men så mycket större än en mygga! (3 Moseboken 11:4, 21–24)