Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Jesus – vägen, sanningen och livet

 KAPITEL 114

Liknelsen om fåren och getterna

Liknelsen om fåren och getterna

MATTEUS 25:31–46

  • JESUS FÅR MAKT OCH SKA DÖMA FÅR OCH GETTER

Jesus är på Olivberget med några av apostlarna som frågat om tecknet på hans närvaro och på avslutningen på världsordningen. Som svar har han berättat liknelserna om de tio unga kvinnorna och om talenterna. Och nu berättar han en sista liknelse, och den handlar om får och getter.

Innan Jesus går in på själva liknelsen ger han lite bakgrundsinformation. ”När Människosonen kommer i sin strålande prakt tillsammans med alla änglarna, då ska han sätta sig på sin strålande tron.” (Matteus 25:31) Det är ingen tvekan om att Jesus är huvudpersonen i liknelsen. Han har ofta kallat sig ”Människosonen”. (Matteus 8:20; 9:6; 20:18, 28)

När kommer de profetiska inslagen i liknelsen att få sin uppfyllelse? Jo, när Jesus ”kommer i sin strålande prakt” tillsammans med änglarna och sätter sig ”på sin strålande tron”. Jesus har redan pratat om att Människosonen ska ”komma på himlens moln med makt och stor prakt” tillsammans med sina änglar. När ska det hända? ”Omedelbart efter svårigheterna [eller: vedermödan] i de dagarna.” (Matteus 24:29–31; Markus 13:26, 27; Lukas 21:27) Så liknelsen kommer att uppfyllas när Jesus kommer ”i sin strålande prakt”. Vad ska han göra då?

Jesus förklarar: ”När Människosonen kommer ... [ska] alla nationerna ... samlas inför honom, och han ska skilja människor från varandra, precis som en herde skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på sin vänstra.” (Matteus 25:31–33)

Först fokuserar Jesus på fåren och säger: ”Sedan ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: ’Kom, ni som har välsignats av min Far, och ta emot ert arv, det rike som har varit förberett åt er sedan världens grundläggning.’” (Matteus 25:34) Varför vill kungen belöna fåren?

”För jag var hungrig”, säger kungen, ”och ni gav mig något att äta. Jag var törstig, och ni gav mig något att dricka. Jag var hemlös, och ni tog gästfritt emot mig. Jag var naken, och ni gav mig kläder. Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag satt i fängelse, och ni besökte mig.” När ”de rättfärdiga” fåren frågar på vilket sätt de har gjort dessa goda gärningar, svarar han: ”Det ni har gjort för en av de minsta av mina bröder, det har ni gjort för mig.” (Matteus 25:35, 36, 40, 46) De har inte gjort det här i himlen, eftersom det varken finns sjuka eller hungriga där. Det här är något de har gjort för Jesus bröder på jorden.

Men hur är det med getterna på den vänstra sidan? Jesus säger: ”Sedan ska han [kungen] säga till dem som står på hans vänstra sida: ’Ge er i väg härifrån, ni som har blivit dömda, till den eviga eld som väntar Djävulen och hans änglar. För jag var hungrig, men ni gav mig inget att äta, och jag var törstig, men ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös, men ni tog inte gästfritt emot mig. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och satt i fängelse, men ni tog inte hand om mig.’” (Matteus 25:41–43) Getterna har inte brytt sig om Jesus bröder här på jorden – vilket de borde ha gjort. Så det är en välförtjänt dom.

Apostlarna får veta att den här framtida domen får permanenta konsekvenser. Jesus fortsätter: ”Då ska han [kungen] svara: ’Jag säger er att det ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte gjort för mig.’ Och de ska gå bort till evig död men de rättfärdiga till evigt liv.” (Matteus 25:45, 46)

Svaret apostlarna får av Jesus ger dem mycket att fundera på, och det kan hjälpa alla hans efterföljare att analysera hur de själva tänker och handlar.