Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Efterlikna Jesus och var ...

Efterlikna Jesus och var ...

MEDKÄNNANDE

Jesus var fullkomlig och brottades inte med samma problem och bekymmer som andra. Ändå kände han starkt för människor. Han var villig att ge ut av sig själv för dem, och han gjorde mer än vad som kanske hade varit nödvändigt. Det var medkänsla som fick honom att hjälpa andra. Tänk på exemplen som finns i kapitel 32, 37, 57 och 99.

TILLGÄNGLIG

Jesus var inte det minsta dryg eller stolt. Både unga och gamla kände att de kunde komma till honom. Han brydde sig verkligen om människor, och de kände att de kunde slappna av i hans sällskap. Läs mer om det i kapitel 25, 27 och 95.

IHÄRDIG MED ATT BE

Jesus bad regelbundet till sin Far, både när han var själv och med andra. Han bad ofta och uppriktigt, inte bara när han skulle äta. Han tackade sin Far, lovprisade honom och sökte hans vägledning i viktiga frågor. Exempel på det finns i kapitel 24, 34, 91, 122 och 123.

OSJÄLVISK

Jesus behövde precis som alla andra vila och ta det lugnt ibland. Men inte ens när han var trött var han självcentrerad, utan han satte alltid andra före sig själv. När han gjorde det gav han oss ett mönster vi kan följa. Se hur Jesus visade osjälviskhet i praktiken i kapitel 19, 41 och 52.

FÖRLÅTANDE

Jesus gjorde mer än att bara lära ut att det är viktigt att förlåta. Han levde som han lärde och förlät villigt sina apostlar och andra. Lägg märke till hur han handlade i kapitel 26, 40, 64, 85 och 131.

ENGAGERAD OCH NITISK

Det var förutsagt att de flesta judar skulle vägra att godta Messias och att hans fiender till och med skulle döda honom. Med tanke på det kunde Jesus ha nöjt sig med att göra minsta möjliga. Men han brann för sann tillbedjan. Jesus är verkligen en inspirationskälla för alla som möter likgiltighet och motstånd i dag. Läs mer i kapitel 16, 72 och 103.

ÖDMJUK

Jesus var på många sätt överlägsen ofullkomliga människor, till exempel i kunskap och vishet. Andra kunde inte ens komma i närheten av hans fysiska och mentala förmågor. Ändå betjänade han andra ödmjukt. Du kan läsa om några sådana tillfällen i kapitel 10, 62, 66, 94 och 116.

TÅLMODIG

Jesus tappade aldrig tålamodet när hans apostlar och andra inte lyckades följa hans exempel eller tillämpa det han lärde. Han var tålmodig, och gång på gång upprepade han tankar de behövde ta till sig för att komma närmare Jehova. Läs mer om Jesus tålamod i kapitel 74, 98, 118 och 135.