MATTEUS 3:13–17 MARKUS 1:9–11 LUKAS 3:21, 22 JOHANNES 1:32–34

  • JESUS BLIR DÖPT OCH SMORD

  • JEHOVA TILLKÄNNAGER ATT JESUS ÄR HANS SON

När Johannes döparen har förkunnat i ungefär sex månader kommer Jesus, som nu är omkring 30 år, till honom vid floden Jordan. Av vilket skäl? Det är inte för att träffa Johannes och se hur det går för honom. Nej, han vill att Johannes ska döpa honom.

Johannes protesterar genast: ”Det är ju jag som behöver döpas av dig, så varför kommer du till mig?” (Matteus 3:14) Det är inte svårt att förstå varför Johannes reagerar så. Han vet ju att Jesus är Guds son. Hans mamma Elisabet har säkert berättat vad som hände när hon väntade honom. När Maria, som då var gravid med Jesus, kom och hälsade på sparkade Johannes till av glädje inne i magen. Han måste också ha hört talas om ängeln som berättade att Jesus skulle födas och om de änglar som visade sig för en grupp herdar samma natt som Jesus föddes.

Johannes döper människor som ett tecken på att de har ångrat sina synder. Jesus har aldrig syndat, och därför vill Johannes inte döpa honom. Men Jesus insisterar: ”Låt det ske ändå, för på det sättet gör vi Guds vilja.” (Matteus 3:15)

Varför är det passande att Jesus blir döpt? Han döper sig inte som ett tecken på att han har ångrat några synder. Hans dop visar i stället att han kommit för att göra sin Fars vilja. (Hebréerna 10:5–7) Jesus har arbetat som snickare, men det är inte därför hans himmelske Far sänt honom till jorden. Nu är det dags att ta itu med det viktiga uppdrag han fått. Tror du att Johannes förväntar sig att något ovanligt ska hända när han döper Jesus?

Längre fram berättar Johannes: ”Han som sände mig för att döpa i vatten sa till mig: ’Den som du ser anden komma ner och stanna kvar över, han är den som döper med helig ande.’” (Johannes 1:33) Johannes förväntar sig alltså att Guds ande ska komma ner över någon han döper. Därför blir han kanske inte så förvånad när Jesus kommer upp ur vattnet och Johannes får se ”Guds ande sänka sig  ner som en duva över honom [Jesus]”. (Matteus 3:16)

Men det händer mer när Jesus blir döpt. ”Då öppnades himlen”, sägs det. Vad betyder det? Troligen betyder det att Jesus kan minnas sitt tidigare liv i himlen. Nu kommer han alltså ihåg att han levt som andevarelse hos Jehova, och han minns vad han fick lära sig innan han kom till jorden.

Dessutom hörs en röst från himlen som säger: ”Det här är min son, som jag älskar och har godkänt.” (Matteus 3:17) Vems röst är det? Det kan inte vara Jesus röst, eftersom han är där tillsammans med Johannes. Det är Guds röst som hörs. Jesus är alltså inte Gud, utan Guds son.

Det är intressant att Jesus är både människa och son till Gud, precis som Adam var. När lärjungen Lukas hade beskrivit Jesus dop fortsatte han: ”Jesus var omkring 30 år när han började sin tjänst. Och han var känd som son till Josef. Josef var son till Heli, ... son till David, ... son till Abraham, ... son till Noa, ... son till Adam, son till Gud.” (Lukas 3:23–38)

Ja, Jesus är en mänsklig ”son till Gud”, precis som Adam var. När Jesus döps får han en ny relation till Gud. Som hans andlige son kan Jesus berätta sanningen om Gud och visa vägen till liv. Den levnadsbana han nu väljer kommer att leda till att han offrar sitt liv för den syndfulla mänskligheten.