Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 14

Jesus börjar göra lärjungar

Jesus börjar göra lärjungar

JOHANNES 1:29–51

  • JESUS FÖRSTA LÄRJUNGAR

Efter att Jesus varit 40 dagar i vildmarken, men innan han beger sig tillbaka till Galileen, återvänder han till Johannes som döpt honom. När Jesus närmar sig pekar Johannes på honom och utropar till dem som är där: ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd! Det var om honom jag sa: ’Efter mig kommer det en man som har överträffat mig, eftersom han var till före mig.’” (Johannes 1:29, 30) Johannes är något äldre än Jesus, men han vet att Jesus existerade före honom som andevarelse i himlen.

När Jesus kom för att bli döpt några veckor tidigare, verkade inte Johannes vara säker på att Jesus var den blivande Messias. ”Inte heller jag kände honom”, säger Johannes, ”men skälet till att jag kom och döpte i vatten var att han skulle göras känd för Israel.” (Johannes 1:31)

Johannes berättar för dem omkring honom vad som hände när han döpte Jesus: ”Jag såg anden komma ner som en duva från himlen, och den stannade över honom. Inte heller jag kände honom, men han som sände mig för att döpa i vatten sa till mig: ’Den som du ser anden komma ner och stanna kvar över, han är den som döper med helig ande.’ Och jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds son.” (Johannes 1:32–34)

Nästa dag är Johannes tillsammans med två av sina lärjungar. När han ser Jesus komma säger han: ”Se, Guds lamm!” (Johannes 1:36) Båda lärjungarna börjar då följa Jesus. Den ene heter Andreas. Och den andre heter troligen även han Johannes, och det är i så fall samme man som skriver ner den här berättelsen. Förmodligen är denne Johannes Jesus kusin eftersom han är son till Sebedeus och Salome. Och Salome och Maria verkar vara systrar.

När Jesus vänder sig om och ser att Andreas och Johannes följer efter så frågar han: ”Vad vill ni?”

”Rabbi”, säger de, ”var bor du?”

”Kom, så ska ni få se”, svarar Jesus. (Johannes 1:37–39)

Klockan är omkring fyra på eftermiddagen, och Andreas och Johannes blir kvar hos Jesus resten av dagen. Andreas blir så entusiastisk att han sedan letar reda på sin bror Simon, som också kallas Petrus, och säger: ”Vi har funnit Messias.” (Johannes 1:41) Andreas tar med Petrus till Jesus. Senare händelser antyder att Johannes gör samma sak med sin bror Jakob, men Johannes tar inte med den personliga detaljen i sin skildring.

Nästa dag träffar Jesus Filippus från Betsaida. Den staden ligger nära Galileiska sjöns norra strand och är Andreas och Petrus hemstad.  Jesus ber Filippus: ”Bli min efterföljare.” (Johannes 1:43)

Filippus letar sedan reda på Natanael, som också kallas Bartolomeus, och säger: ”Vi har funnit den som Mose skrev om i lagen och som profeterna har skrivit om: Jesus, Josefs son, från Nasaret.” Natanael är skeptisk och säger till Filippus: ”Kan det komma något bra från Nasaret?”

”Följ med och se”, kontrar Filippus. När Jesus sedan ser Natanael komma säger han: ”Här är verkligen en sann israelit, en som inte har något falskt i sig.”

”Hur kan du veta sådant om mig?” frågar Natanael.

Jesus svarar: ”Jag såg dig under fikonträdet redan innan Filippus pratade med dig.”

Natanael svarar häpet: ”Rabbi, du är Guds son, du är Israels kung.”

”Varför tror du på mig? Är det för att jag berättade att jag såg dig under fikonträdet?” frågar Jesus. ”Du ska få uppleva större saker än så.” Sedan lovar han: ”Jag försäkrar er: Ni ska få se himlen öppnad och Guds änglar stiga upp och stiga ner till Människosonen.” (Johannes 1:45–51)

Jesus och hans nya lärjungar lämnar sedan Jordandalen och börjar bege sig mot Galileen.