Författaravdelningen i USA

Sydkorea

Armenien

Burundi

Sri Lanka

För att kunna predika de goda nyheterna för ”varje nation och stam och språk och folk” producerar vi litteratur på över 750 språk. (Uppenbarelseboken 14:6) Hur klarar vi av den uppgiften? Det gör vi med hjälp av en internationell författarstab och många engagerade översättare, som alla är Jehovas vittnen.

Texten skrivs på engelska. Den styrande kretsen leder författaravdelningens arbete vid huvudkontoret. Den avdelningen fördelar uppgifterna mellan författarna som arbetar vid huvudkontoret och vid en del avdelningskontor. Tack vare att författarna kommer från världens alla hörn kan vi ta upp ämnen som ger vår litteratur en mångkulturell och internationell prägel.

Texten skickas till översättarna. Sedan texten har redigerats och godkänts skickas den elektroniskt till översättningsteamen över hela världen. De översätter, granskar och korrekturläser materialet. De försöker hitta ”ett sätt att skriva som ger den rätta meningen”, så att tankarna i den engelska texten överförs till målspråket på bästa sätt. (Predikaren 12:10)

Datorer snabbar upp produktionen. En dator kan aldrig ersätta en författare eller en översättare. Men arbetet underlättas av digitala uppslagsverk och språkverktyg. För att kunna utföra den grafiska produktionen utvecklade Jehovas vittnen MEPS, ett flerspråkigt elektroniskt publiceringssystem, som kan hantera text på hundratals språk, sammanfoga text och bild och göra materialet redo för tryckning.

Varför lägger vi ner så mycket arbete på det här, till och med på språk som talas av bara några få tusen? Därför att det är Jehovas vilja att ”alla slags människor skall bli räddade och komma till exakt kunskap om sanningen”. (1 Timoteus 2:3, 4)

  • Hur utarbetas vår litteratur?

  • Varför översätter vi till så många språk?