Vi har alla nytta av den andliga maten

Kort före sin död samtalade Jesus med fyra av sina lärjungar – Petrus, Jakob, Johannes och Andreas. Han förutsade då tecknet på sin närvaro under de sista dagarna och tog upp en viktig fråga: ”Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven, som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid?” (Matteus 24:3, 45; Markus 13:3, 4) Genom den frågan försäkrade Jesus sina efterföljare att de hela tiden skulle ha tillgång till andlig mat under ändens tid. Som deras ”herre” skulle han själv förordna en slav som skulle sköta uppgiften att ge dem den andliga maten. Vilka skulle utgöra den slaven?

Det är en liten grupp smorda efterföljare till Jesus. ”Slaven” är identisk med Jehovas vittnens styrande krets. Den delar ut andlig mat i rätt tid till dem som tillber Jehova tillsammans med dem. Vi är beroende av att denne trogne slav fortsätter att ge oss vår ”tillmätta kost i rätt tid”. (Lukas 12:42)

Den sköter ”Guds hushåll”. (1 Timoteus 3:15) Jesus gav slaven det viktiga uppdraget att leda arbetet inom den jordiska delen av Jehovas organisation – att sköta om de materiella tillgångarna, organisera predikoarbetet och ge oss undervisning genom församlingarna. För att ge oss precis det vi behöver när vi behöver det förmedlar ”den trogne och omdömesgille slaven” andlig mat genom den litteratur vi använder i tjänsten och genom det program som framförs vid våra möten och sammankomster.

Slaven är trogen mot sanningarna i Bibeln och mot sitt uppdrag att predika de goda nyheterna, och den är omdömesgill, dvs. den visar gott omdöme när den tar hand om allt det som Kristus har anförtrott den. (Apostlagärningarna 10:42) Jehova välsignar slavens ansträngningar med tillväxt och ett överflöd av andlig mat. (Jesaja 60:22; 65:13)

  • Vad gjorde Jesus för att se till att hans efterföljare fick andlig mat?

  • Hur är slaven trogen och omdömesgill?