Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vilka gör Jehovas vilja i vår tid?

 LEKTION 4

Varför har vi gett ut Nya världens översättning?

Varför har vi gett ut Nya världens översättning?

Kongo-Kinshasa

Rwanda

Fragment av Symmachos översättning till grekiska från 200- eller 300-talet v.t., där Guds namn förekommer i Psalm 69:31.

Jehovas vittnen använde under många år olika bibelöversättningar, som de också tryckte och spred till andra. Men sedan såg vi behovet av en ny översättning som kunde hjälpa människor att få ”exakt kunskap om sanningen”, vilket är Guds vilja. (1 Timoteus 2:3, 4) Så 1950 utgavs den första delen av vår bibelöversättning, Nya världens översättning, på engelska. Den har blivit noggrant översatt till mer än 130 språk.

Det behövdes en bibelöversättning som var lätt att förstå. Språk ändrar sig med tiden, och många översättningar innehåller ord och uttryck som inte används längre och som kan vara svåra att förstå. Dessutom har man på senare tid hittat äldre handskrifter som har lett till en bättre förståelse av den hebreiska, arameiska och grekiska som används i Bibeln.

Det behövdes en bibelöversättning som troget höll sig till Guds ord. Bibelöversättare behöver hålla sig noga till grundtexten och inte ta sig friheter med Guds inspirerade ord. Men de flesta bibelöversättningar använder inte Guds namn, Jehova.

Det behövdes en bibelöversättning som ärar författaren. (2 Samuelsboken 23:2) I Nya världens översättning har Guds namn återinförts på de omkring 7 000 ställen där det förekommer i de äldsta bibelhandskrifterna (se exemplet här nedan). (Psalm 83:18) Många års noggrann forskning ligger bakom den här översättningen, som är trevlig att läsa och som tydligt förmedlar Guds tankar. Oavsett om du har Nya världens översättning på ditt språk eller inte, uppmuntrar vi dig att skaffa dig den goda vanan att läsa Jehovas ord varje dag. (Josua 1:8; Psalm 1:2, 3)

  • Hur kom vi fram till att det behövdes en ny bibelöversättning?

  • Vilken god vana hjälper dem som vill lära sig vad Guds vilja är?