Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vilka gör Jehovas vilja i vår tid?

 LEKTION 12

Hur är vår predikoverksamhet organiserad?

Hur är vår predikoverksamhet organiserad?

Spanien

Vitryssland

Hongkong

Peru

Strax före sin död sa Jesus: ”Dessa goda nyheter om kungariket skall bli predikade på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna; och sedan skall slutet komma.” (Matteus 24:14) Men hur skulle detta globala predikoarbete utföras? Det skulle utföras enligt det mönster som Jesus gav när han var på jorden. (Lukas 8:1)

Vi försöker ta kontakt med människor i deras hem. Jesus lärde sina lärjungar att predika de goda nyheterna från hus till hus. (Matteus 10:11–13; Apostlagärningarna 5:42; 20:20) Dessa förkunnare under det första århundradet blev tilldelade särskilda områden där de skulle predika. (Matteus 10:5, 6; 2 Korinthierna 10:13) Det är likadant i vår tid. Vårt predikoarbete är väl organiserat, och varje församling har blivit tilldelad ett område att predika på. Det gör att vi kan fullgöra Jesus befallning ”att predika för folket och att grundligt vittna”. (Apostlagärningarna 10:42)

Vi försöker ta kontakt med människor på andra platser. Jesus var ett föredöme för oss när han predikade för människor på offentliga platser, till exempel vid stranden eller vid en brunn. (Markus 4:1; Johannes 4:5–15) Vi pratar också med människor om Bibeln på gator och torg, i parker och per telefon. Vi vittnar också för våra grannar, arbetskamrater, klasskamrater och släktingar, om vi får möjlighet till det. Tack vare alla dessa ansträngningar har miljontals människor världen över fått höra ”de goda nyheterna om ... räddning”. (Psalm 96:2)

Du kanske skulle vilja berätta för någon om Guds kungarike och vad det ska göra i framtiden. Behåll inte de här goda nyheterna för dig själv, utan sprid dem vidare så fort du får möjlighet!

  • Vilka ”goda nyheter” måste predikas?

  • Hur efterliknar Jehovas vittnen Jesus predikometoder?

Ta reda på mer

DOKUMENTÄRER

Jehovas vittnen – organiserade för att förkunna de goda nyheterna

Jehovas vittnen är välkända för sitt globala arbete med att undervisa om Bibeln. Hur är deras verksamhet organiserad, hur leds den och hur finansieras den?