Finland

Undervisning

Herdearbete

Tjänst på fältet

Vi har inte några avlönade präster i vår organisation. Precis som när den kristna församlingen fick sin början förordnas i stället äldste, kvalificerade tillsyningsmän, till att vara ”herdar för Guds församling”. (Apostlagärningarna 20:28) Dessa äldstebröder är andligt mogna män som har ledningen i församlingen, och de är herdar för Guds hjord, ”inte av tvång utan villigt; inte heller av kärlek till ohederlig vinning utan med iver”. (1 Petrus 5:1–3) Vad gör de för att hjälpa oss?

De bryr sig om oss och skyddar oss. Äldstebröderna vägleder församlingen och skyddar den mot sådant som kan hota andligheten. Eftersom de är medvetna om att Gud har anförtrott dem den här viktiga uppgiften härskar de inte över församlingen, utan de är måna om att församlingen mår bra och att glädjen bevaras. (2 Korinthierna 1:24) Precis som en herde tar hand om varje får individuellt försöker äldstebröderna lära känna varje församlingsmedlem personligen. (Ordspråksboken 27:23)

De lär oss hur man gör Guds vilja. Äldstebröderna ansvarar varje vecka för att församlingens möten ska stärka vår tro. (Apostlagärningarna 15:32) Dessa engagerade bröder tar också ledningen i predikoarbetet och samarbetar med oss och övar oss i alla sidor av vår tjänst.

De ger oss personlig uppmuntran. För att hjälpa oss att stärka vårt förhållande till Jehova kan äldstebröderna ta kontakt med oss i vårt hem eller på Rikets sal och ge hjälp och uppmuntran från Bibeln. (Jakob 5:14, 15)

Förutom sitt arbete i församlingen har de flesta äldste även jobb och familj som kräver tid och uppmärksamhet. Dessa hårt arbetande bröder förtjänar vår respekt. (1 Thessalonikerna 5:12, 13)

  • Vilken uppgift har de äldste i församlingen?

  • Hur visar äldstebröderna personligt intresse för oss?