Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Vilka gör Jehovas vilja i vår tid?

 LEKTION 16

Vad gör de biträdande tjänarna?

Vad gör de biträdande tjänarna?

Burma

Programpunkt på ett möte

Tjänstegrupp

Skötsel av Rikets sal

Bibeln beskriver två grupper av kristna män som sköter uppgifterna i församlingen – ”tillsyningsmän och biträdande tjänare”. (Filipperna 1:1) Det finns för det mesta flera sådana bröder i varje församling. Vad gör de biträdande tjänarna för oss i församlingen?

De avlastar äldstebröderna. De biträdande tjänarna, en del yngre och andra äldre, är pålitliga och andligt inriktade. De sköter många viktiga organisatoriska och rutinmässiga uppgifter i församlingen. Det gör att de äldste kan koncentrera sig på undervisningen och herdearbetet.

De utför praktiska uppgifter. En del biträdande tjänare fungerar som värdar som hälsar alla välkomna till mötena. Andra sköter ljudanläggningen, litteraturförrådet, församlingens räkenskaper och hjälper till när förkunnarna vill ta ut distrikt att predika på. De hjälper också till med skötseln av Rikets sal. Äldstebröderna kan även be dem hjälpa de äldre i församlingen. Oavsett vilka uppgifter de biträdande tjänarna har, är de värda vår respekt för sin villighet att hjälpa till. (1 Timoteus 3:13)

De är goda föredömen. Biträdande tjänare väljs ut för sina kristna egenskaper. När de leder programpunkter på mötena stärker de vår tro. Genom sitt engagemang i tjänsten hjälper de oss att bli mer entusiastiska. Deras samarbetsvilliga anda bidrar till glädjen och enheten i församlingen. (Efesierna 4:16) De kan med tiden kvalificera sig som äldste.

  • Vad har biträdande tjänare för egenskaper?

  • Hur hjälper de biträdande tjänarna till att få församlingen att fungera smidigt?

Ta reda på mer

Hur är Jehovas vittnens församlingar organiserade?

Fakta om hur varje församling får vägledning och instruktioner.