För att behålla en vän måste du tala med honom. Du lyssnar på honom, och han lyssnar på dig. Du säger också goda saker om din vän inför andra. Det är samma sak med att vara Guds vän. Tänk på vad Bibeln säger om det här:

Tala regelbundet till Jehova i bön. ”Var ihärdiga i bönen.” — Romarna 12:12.

Läs Guds ord, Bibeln. ”Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering.” — 2 Timoteus 3:16.

Undervisa andra om Gud. ”Gå därför och gör lärjungar av människor av alla nationerna, . . . och lär dem att hålla allt som jag har befallt er.” — Matteus 28:19, 20.

 Håll dig nära Guds vänner. ”Den som vandrar med de visa kommer att bli vis.” — Ordspråken 13:20.

Var med vid mötena i Rikets sal. ”Låt oss tänka på varandra för att sporra till kärlek och förträffliga gärningar, i det vi . . . uppmuntrar varandra.” — Hebréerna 10:24, 25.

Understöd Rikets verk. ”Låt var och en . . . [ge] alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” — 2 Korinthierna 9:7.