Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 17

För att behålla en vän måste du vara en vän

För att behålla en vän måste du vara en vän

Vänskap grundar sig på kärlek. Ju mer du lär dig om Jehova, desto större blir din kärlek till honom. När din kärlek till Gud växer, kommer din önskan att tjäna honom också att växa. Detta kommer att få dig att vilja bli en lärjunge till Jesus Kristus. (Matteus 28:19) Genom att förena dig med den lyckliga familjen av Jehovas vittnen kan du få erfara Guds vänskap för evigt. Vad måste du göra?

Du måste visa din kärlek till Gud genom att lyda hans lagar. ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och ändå är hans bud inte betungande.” — 1 Johannes 5:3.

Tillämpa det du får lära dig. Jesus berättade en liknelse som belyser detta. En klok och omdömesgill man byggde sitt hus på klippgrund. En dåraktig man byggde sitt hus på sand. När en svår storm kom, störtade inte det hus som var byggt på klippgrund in, men huset som var byggt på sand föll omkull med ett stort brak. Jesus sade att de som lyssnar till hans undervisning och gör efter den liknar den kloke och omdömesgille mannen som byggde på klippgrund. Men de som lyssnar till hans undervisning och inte gör efter den liknar den dåraktige mannen som byggde på sand. Vilken man vill du vara lik? — Matteus 7:24–27.

 Överlämnande. Detta betyder att du vänder dig till Jehova i bön och talar om för honom att du vill göra hans vilja för evigt. Att du gör Guds vilja visar att du är en lärjunge till Jesus Kristus. — Matteus 11:29.

Dop. ”Bli döpt och tvätta bort dina synder genom att anropa hans namn.” — Apostlagärningarna 22:16.

Var fullt engagerad i att tjäna Gud. ”Vad ni än gör, arbeta på det av hela er själ, såsom för Jehova och inte för människor.” — Kolosserna 3:23.