Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 13

Magi och trolldom är orätt

Magi och trolldom är orätt

Satan vill att du skall använda dig av magi. Det är många som offrar till förfäder eller andar för att skydda sig mot skada. De gör det därför att de är rädda för de krafter som finns i andevärlden. De bär magiska ringar eller armband. De dricker eller gnider in sig med ”mediciner” som förmodas ha magisk kraft. Somliga människor gömmer saker som man tror har en skyddande kraft i sina hem eller i marken. Andra använder magiska ”mediciner” därför att de tror att det kommer att medföra framgång i affärer, vid examensprov eller när de uppvaktar någon.

Ditt bästa skydd mot Satan är att ha Jehova som din vän. Jehova Gud och hans änglar är mycket mäktigare än Satan och hans demoner. (Jakob 2:19; Uppenbarelseboken 12:9) Jehova är angelägen att visa sin styrka till förmån för sina vänner — för dem som är fullständigt lojala mot honom. — 2 Krönikeboken 16:9.

Guds ord säger: ”Ni skall inte utöva magi.” Jehova fördömer magi och trolldom därför att sådana sedvänjor kan göra att man kommer under direkt inflytande av Satan, Djävulen. — 3 Moseboken 19:26.