Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 15

Guds vänner gör det som är gott

Guds vänner gör det som är gott

När du har en vän som du beundrar och respekterar, försöker du efterlikna honom. ”God och rättrådig är Jehova”, står det i Bibeln. (Psalm 25:8) För att vara Guds vän måste man vara god och rättrådig. I Bibeln läser vi: ”Bli . . . Guds efterliknare, som älskade barn, och fortsätt att vandra i kärlek.” (Efesierna 5:1, 2) Här är några exempel på hur du kan göra det:

Var hjälpsam mot andra. ”Låt oss . . . göra vad som är gott mot alla.” — Galaterna 6:10.

Arbeta flitigt. ”Må den som stjäl inte stjäla mer utan hellre arbeta strängt och med sina händer utföra gott arbete.” — Efesierna 4:28.

Håll dig fysiskt och moraliskt ren. ”Låt oss rena oss från varje förorening av kött och ande, i det vi fullkomnar heligheten i Guds fruktan.” — 2 Korinthierna 7:1.

 Behandla medlemmarna av din familj med kärlek och respekt. ”Må . . . var och en av er . . . älska sin hustru som han älskar sig själv; å andra sidan bör hustrun ha djup respekt för sin man. Barn, var lydiga mot era föräldrar.” — Efesierna 5:33–6:1.

Visa kärlek till andra. ”Låt oss fortsätta att älska varandra, eftersom kärleken kommer från Gud.” — 1 Johannes 4:7.

Lyd landets lagar. ”Varje själ må underordna sig . . . myndigheterna. . . . Ge åt alla vad som tillkommer dem: skatten åt honom som kräver skatten.” — Romarna 13:1, 7.