Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 LEKTION 7

En forntida varning

En forntida varning

Jehova kommer inte att låta onda människor förstöra paradiset. Bara hans vänner får leva där. Vad kommer att hända med de onda? För att få svar på den frågan kan vi tänka på den sanna berättelsen om Noa. Noa levde för tusentals år sedan. Han var en god människa som alltid ansträngde sig hårt för att göra Jehovas vilja. Men de andra som levde på jorden gjorde det som var ont. Jehova talade därför om för Noa att han tänkte låta en stor översvämning tillintetgöra alla onda människor. Han sade till Noa att bygga en ark, så att han och hans familj inte skulle dö när den stora översvämningen kom. — 1 Moseboken 6:9–18.

Noa och hans familj byggde arken. Noa varnade människor för att den stora översvämningen skulle komma, men de lyssnade inte på honom. De fortsatte att göra sådant som var ont. När arken var färdig tog Noa in djur i den, och därefter gick även Noa och hans familj in. Sedan gjorde Jehova så att det kom ett stort oväder. Det regnade i 40 dagar och 40 nätter. Vattnet översvämmade hela jorden. — 1 Moseboken 7:7–12.

 De onda människorna förlorade livet, men Noa och hans familj räddades. Jehova förde dem tryggt igenom den stora översvämningen in på en jord som var befriad från ondska. (1 Moseboken 7:22, 23) Det står i Bibeln att det återigen skall komma en tid då Jehova tillintetgör dem som vägrar att göra det som är rätt. Goda människor kommer inte att tillintetgöras. De kommer att få leva för evigt i paradiset på jorden. — 2 Petrus 2:5, 6, 9.

Nu för tiden är det många människor som gör sådant som är ont. Världen är full av problem. Jehova sänder sina vittnen om och om igen för att varna människor, men de flesta vill inte lyssna till Jehovas ord. De vill inte göra förändringar i sitt liv. De vill inte acceptera det Gud säger angående vad som är rätt eller fel. Vad kommer att hända med dessa människor? Kommer de att ändra sig någon gång? Många kommer aldrig att ändra sig. Den tid kommer då onda människor skall tillintetgöras och aldrig få liv igen. — Psalm 92:7.

Jorden skall inte förintas; den skall göras till ett paradis. De som blir Guds vänner kommer att få leva för evigt i paradiset på jorden. — Psalm 37:29.