Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Guds rike regerar!

 KAPITEL 5

Kungen sprider ljus över Guds rike

Kungen sprider ljus över Guds rike

KAPITLETS HUVUDTANKE

Guds folk förstår viktiga sanningar om Guds rike, dess regenter och undersåtar och behovet av lojalitet

1, 2. På vilket sätt var Jesus som en skicklig guide?

TÄNK dig att du gör en guidad rundtur i en spännande och vacker stad. Varken du eller de andra i gruppen har varit där tidigare, men ni har fått en bra guide och vill inte missa ett enda ord av det han säger. Ibland blir ni lite för ivriga och börjar fråga om någon av stadens sevärdheter som ni inte har kommit till än. När sådana frågor kommer upp säger guiden ingenting, utan han inväntar precis rätt ögonblick, ofta när sevärdheten är inom synhåll. Du blir mer och mer imponerad av hur skicklig han är, för han ger er den information ni behöver exakt när ni behöver den.

2 De sanna kristna är i en liknande situation. Vi är ivriga att lära oss mer om den mest fantastiska av alla städer, ”staden som har de verkliga grundvalarna”, Guds rike. (Hebr. 11:10) När Jesus var här på jorden hjälpte han personligen sina efterföljare att få större kunskap om Guds rike. Svarade han på alla deras frågor och berättade allt om riket på en gång? Nej. Han sa: ”Jag har ännu mycket att säga er, men ni förmår inte bära det just nu.” (Joh. 16:12) Precis som en skicklig guide tyngde han aldrig ner sina lärjungar med kunskap som de inte var redo att ta till sig.

3, 4. a) Hur har Jesus fortsatt att undervisa trogna människor om Guds rike? b) Vad ska vi gå igenom i det här kapitlet?

3 Det var under den sista kvällen av sitt jordiska liv som Jesus sa orden i Johannes 16:12. Hur skulle han kunna fortsätta att undervisa människor om Guds rike efter sin död? Han försäkrade sina apostlar om att ”sanningens ande” skulle vägleda dem ”in i hela sanningen”. (Joh. 16:13) Vi skulle kunna se den heliga anden som en tålmodig guide. Det är den anden Jesus använder för att undervisa sina efterföljare om det de behöver veta om Guds rike – exakt när de behöver veta det.

4 Vi ska nu se hur Jehovas heliga ande har väglett uppriktiga kristna till större kunskap om riket. Först ska vi se på vår förståelse av när Guds rike började härska. Sedan ska  vi se närmare på regenterna och undersåtarna och deras framtidshopp. Slutligen ska vi se hur vi fick en klarare förståelse av vad det innebär att vara lojal mot Guds rike.

En rätt syn på ett betydelsefullt år

5, 6. a) Vilka felaktiga uppfattningar hade bibelforskarna om när Guds rike upprättades och om skörden? b) Varför får inte dessa uppfattningar oss att tvivla på att Jesus vägledde sina efterföljare?

5 Som vi såg i kapitel 2 hade bibelforskarna i flera årtionden framhållit att Bibelns profetior pekade fram emot 1914 som ett avgörande år. Men på den tiden trodde de felaktigt att Kristus närvaro hade börjat 1874, att han hade börjat regera i himlen 1878 och att Guds rike inte fullständigt skulle ta makten förrän i oktober 1914. Skörden skulle sträcka sig från 1874 till 1914 och avslutas med att de smorda samlades till himlen. Ger dessa missuppfattningar oss anledning att tvivla på att Jesus verkligen vägledde dessa trogna genom helig ande?

6 Inte alls! Tänk igen på illustrationen i inledningen. Skulle man ifrågasätta guidens trovärdighet bara för att turisterna var för ivriga och hade felaktiga förväntningar? Knappast! Så även om Guds folk ibland försöker förstå en del detaljer i hans avsikt innan tiden är inne för den heliga anden att vägleda dem till dessa sanningar, är det ändå tydligt att Jesus leder dem. Trogna kristna är därför villiga att bli korrigerade och att ödmjukt ändra sina uppfattningar. (Jak. 4:6)

7. Hur välsignades Guds folk med andligt ljus?

7 Åren efter 1919 välsignades Guds folk med mer och mer andligt ljus. (Läs Psalm 97:11.) År 1925 kom en viktig artikel i Vakt-Tornet med temat ”Nationens födelse”. I den lades det fram övertygande bibliska bevis för att det messianska riket hade upprättats eller fötts 1914 av Guds himmelska kvinna, i uppfyllelse av den profetiska synen i Uppenbarelsebokens tolfte kapitel. * Artikeln visade också att förföljelsen och svårigheterna som drabbade Jehovas folk under krigsåren var tydliga tecken på att Satan hade kastats ner från himlen. Han kände ”stor förbittring”, eftersom han visste att han hade ”en kort tidsfrist”. (Upp. 12:12)

8, 9. a) Hur betonades Guds rikes betydelse? b) Vilka frågor ska vi se närmare på?

8 Hur viktigt är egentligen Guds rike? Från och med 1928 betonades det i Vakttornet att Guds rike var viktigare än människans räddning genom återlösningen. Ja, det är genom det riket som Jehova ska helga sitt namn, försvara sin ställning som den Högste och förverkliga sin avsikt med mänskligheten.

9 Vilka skulle härska med Kristus i det riket? Vilka skulle vara rikets jordiska undersåtar? Och vilket arbete skulle Kristus efterföljare vara upptagna i?

 Insamlandet av de smorda prioriteras

10. Vad har Guds folk länge förstått om de 144 000?

10 Flera årtionden före 1914 hade de sanna kristna redan insett att 144 000 trogna efterföljare till Kristus skulle regera tillsammans med honom i himlen. * Bibelforskarna förstod att det antalet var bokstavligt och att det började fyllas under det första århundradet v.t.

11. Vilken uppgift insåg de blivande medlemmarna av Kristus brud att de hade här på jorden?

11 Men vilket uppdrag skulle de blivande medlemmarna av Kristus brud utföra medan de fortfarande var här på jorden? De såg att Jesus hade lagt stor vikt vid predikoarbetet och hade förknippat det med en tid av skörd. (Matt. 9:37; Joh. 4:35) Som vi såg i kapitel 2 trodde de ett tag att skördetiden skulle pågå i 40 år och avslutas med att de smorda togs till himlen. Men eftersom arbetet fortsatte även efter de 40 åren behövdes mer ljus över den här lärofrågan. Nu vet vi att skördetiden – tiden för vetet att skiljas från ogräset, för sanna kristna att skiljas från falska kristna – började 1914. Nu var tiden inne att samla in de återstående medlemmarna av den himmelska skaran!

Skördetiden började 1914. (Se paragraf 11.)

12, 13. Hur har liknelserna om de tio jungfrurna och om talenterna uppfyllts under de sista dagarna?

12 Från 1919 och framåt fortsatte Kristus att vägleda den trogne och omdömesgille slaven så att predikoarbetet hamnade i fokus. Uppdraget att predika hade getts under det första århundradet. (Matt. 28:19, 20) Jesus hade också visat vilka egenskaper hans smorda efterföljare skulle behöva för att klara av sitt uppdrag att predika. Hur då? I liknelsen om de tio jungfrurna visade han att det krävdes vaksamhet. De smorda behövde vara andligt vakna för att kunna nå sitt mål att vara med vid den stora bröllopsfesten i himlen, då Kristus förenas med sin ”brud” av 144 000. (Upp. 21:2) Och i liknelsen om talenterna lärde Jesus att hans smorda tjänare behövde vara uthålliga och flitiga i det predikoarbete han gett dem. (Matt. 25:1–30)

13 Under de senaste hundra åren har de smorda visat att de både är vaksamma och uthålliga. Deras vaksamhet  kommer helt klart att bli belönad! Men skulle det stora skördearbetet bara handla om att samla in de återstående av Kristus 144 000 medregenter?

Guds rikes jordiska undersåtar samlas in

14, 15. Vilka fyra olika grupper behandlades i Den fullbordade hemligheten?

14 Troende män och kvinnor har länge varit mycket intresserade av den ”stora skaran” som omnämns i Uppenbarelseboken 7:9–14. Mycket av det som sades om den här stora gruppen innan Kristus avslöjade dess identitet skilde sig inte helt oväntat från de klara, tydliga sanningar som vi lärt känna och uppskattar så mycket i dag.

15 År 1917 gavs boken Den fullbordade hemligheten ut på engelska. Där stod det att det fanns ”två grader eller slag av himmelsk frälsning och två grader eller slag av jordisk frälsning”. Vilka utgjorde dessa fyra grupper med olika hopp om frälsning eller räddning? För det första de 144 000, som skulle regera med Kristus. För det andra den stora skaran, som man då trodde utgjordes av personer som fortfarande tillhörde kristenhetens kyrkor. De hade tro i viss utsträckning men handlade inte alltid efter sin övertygelse och skulle därför få lägre ställningar i himlen. Och på jorden fanns det en tredje grupp – ”de gamla värdiga”, sådana trogna som Abraham, Mose och andra – som skulle ha makt och myndighet över den fjärde gruppen, resten av mänskligheten.

16. Vilka andliga ljusglimtar kom 1923 och 1932?

16 Hur leddes Kristus efterföljare av helig ande till den förståelse vi har i dag? Det skedde successivt genom en rad klara strålar av andligt ljus. Redan 1923 riktade Vakttornet uppmärksamheten på en grupp utan himmelska förhoppningar som skulle leva på jorden under Kristus regering. År 1932 behandlade Vakttornet berättelsen om Jonadab (Jehonadab), som slöt sig till Guds smorde kung Jehu i Israel och gav honom sitt stöd i kampen mot avgudadyrkan. (2 Kung. 10:15–17) I artikeln stod det att det fanns en nutida grupp människor som var som Jonadab och att Jehova skulle föra den gruppen ”igenom Harmageddons nöd” för att leva här på jorden.

17. a) Vilken stråle av andligt ljus kom 1935? b) Hur påverkades trogna kristna av den nya förståelsen av den ”stora skaran”? (Se rutan ” En lättnadens suck”.)

17 År 1935 kom en kraftig stråle av andligt ljus. Vid en sammankomst i Washington DC förklarades det att den stora skaran skulle leva på jorden och att detta var samma skara människor som fåren i liknelsen om fåren och getterna. (Matt. 25:33–40) Den stora skaran skulle ingå i de ”andra får” som Jesus syftade på när han sa: ”Också dem måste jag föra fram.” (Joh. 10:16) När broder Rutherford som höll talet sa: ”Vill alla de som har hoppet att få leva  för evigt på jorden vara vänliga och resa sig?” reste sig över hälften av åhörarna. ”Se”, sa han, ”den stora skaran!” För många var det en fantastisk känsla att äntligen förstå vilket framtidshopp de hade.

18. Vilken inriktning har Kristus efterföljare haft i tjänsten, och vilket resultat har de fått se?

18 Ända sedan dess har Kristus hjälpt sina efterföljare att inrikta sig på att samla in dem som kommer att tillhöra den stora skaran, som tryggt ska komma ut ur den stora vedermödan. Till en början verkade inte skörden särskilt imponerande. Broder Rutherford sa rentav vid ett tillfälle: ”Det verkar som om den stora skaran inte kommer att bli så stor, när allt kommer omkring.” Men i dag vet vi ju hur Jehova har välsignat skörden sedan dess! Under ledning av Jesus och den heliga anden har de smorda och de ”andra fåren” blivit precis det som Jesus förutsade att de skulle bli – ”en enda hjord” som samarbetar under ”en enda herde”.

Broder Rutherford kunde inte föreställa sig hur stor den stora skaran skulle bli. (Från vänster till höger: Nathan H. Knorr, Joseph F. Rutherford och Hayden C. Covington.)

19. Hur kan vi hjälpa till att utöka den stora skaran?

19 De allra flesta trogna människor ska få leva för evigt i ett paradis på jorden som undersåtar till Kristus och hans 144 000 medregenter. Vi blir verkligen uppmuntrade när vi tänker på hur Kristus har väglett oss och hjälpt oss att få ett så klart och tydligt framtidshopp grundat på Bibeln. Och vilken förmån vi har att få berätta om vårt hopp för dem vi träffar i tjänsten! Vi vill vara så engagerade i tjänsten som vi bara kan, så att den stora skaran fortsätter att växa och Jehovas namn blir ännu mer ärat och upphöjt! (Läs Lukas 10:2.)

Den stora skaran växer hela tiden.

Lojalitet mot Guds rike

20. Vilka delar består Satans organisation av, och var kommer vår kristna lojalitet in i bilden?

20 Allteftersom Guds folk lärde sig mer om Guds rike behövde de också bättre förstå vad det innebär att vara lojal mot den himmelska regeringen. År 1922 framhölls det i Vakttornet att det finns två organisationer, Jehovas och Satans, och att Satans organisation består av en kommersiell, en religiös och en politisk del. De som har ställt sig på Guds rikes sida kan inte vara illojala genom att bli otillbörligt involverade i någon del av Satans organisation. (2 Kor. 6:17) Vad innebär det?

21. a) Hur har den trogne slaven varnat Guds folk för materialism? b) Vad stod det om ”det stora Babylon” i Vakttornet 1963?

21 Litteraturen från den trogne slaven har konsekvent avslöjat korruptionen inom affärsvärlden och varnat Guds folk för att dras med i världens materialistiska tänkesätt. (Matt. 6:24) Och vår litteratur har också hela tiden avslöjat sanningen om den religiösa delen i Satans organisation. År 1963 visade Vakttornet tydligt att ”det stora Babylon” inte bara står för kristenheten, utan för all falsk religion. Som vi ska se mer på i kapitel 10 har det här lett till att Guds  folk i alla länder och kulturer fått hjälp att ”gå ut från henne” och rena sig från alla falska religiösa sedvänjor. (Upp. 18:2, 4)

22. Hur uppfattade många uppmaningen i Romarna 13:1 under första världskriget?

22 Hur är det då med den politiska delen av Satans organisation? Kan sanna kristna ta del i nationernas krig och konflikter? Under första världskriget förstod bibelforskarna över lag att de som Kristus efterföljare inte kunde döda sina medmänniskor. (Matt. 26:52) Men många menade att uppmaningen i Romarna 13:1 om att lyda ”de överordnade myndigheterna” betydde att de kunde gå in i armén, bära uniform och till och med vapen. Fick de däremot order att döda fienden skulle de bara skjuta i luften.

23, 24. Hur förstod vi Romarna 13:1 under andra världskriget, och hur fick vi vårt synsätt korrigerat?

23 Precis när andra världskriget bröt ut 1939 behandlades frågan om neutralitet mycket ingående i Vakttornet. Artikeln visade tydligt att de kristna måste stå helt utanför krigen och konflikterna i Satans värld. Verkligen vägledning i rätt tid! Tack vare det slapp de bli delaktiga i den enorma blodskuld som nationerna drog på sig i det kriget. Men från och med 1929 hade det även framkommit i vår litteratur att de överordnade myndigheterna i Romarna 13:1 inte alls var de världsliga myndigheterna, utan Jehova och Jesus. Det är tydligt att deras synsätt fortfarande behövde korrigeras.

 24 Den heliga anden hjälpte dem att korrigera sitt synsätt 1962, när epokgörande artiklar om Romarna 13:1–7 publicerades i The Watchtower för 15 november och 1 december (på svenska 1 april och 1 maj 1963). Till slut förstod Guds folk principen om relativt underordnande. Jesus hade formulerat den i de kända orden: ”Betala ... tillbaka till kejsaren det som är kejsarens, men till Gud det som är Guds.” (Luk. 20:25) Sanna kristna i dag förstår att de överordnade myndigheterna är den här världens myndigheter och att de kristna måste underordna sig dem, men i relativ bemärkelse. Om dessa myndigheter skulle kräva att vi går emot Jehovas bud svarar vi som apostlarna gjorde: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apg. 5:29) I kapitel 13 och 14 ska vi se närmare på hur Guds folk har tillämpat principen om kristen neutralitet.

Vi berättar gärna för andra om Bibelns löfte att vi kan få leva för evigt!

25. Varför uppskattar du den vägledning som den heliga anden ger?

25 Tänk på allt vi har fått lära oss om Guds rike under de senaste hundra åren. Vi har fått veta när Guds rike upprättades i himlen och hur viktigt det är. Vi har en tydlig bild av de två framtidshopp som trogna kristna har, det himmelska och det jordiska. Och vi vet hur vi ska visa att vi är lojala mot Guds rike samtidigt som vi underordnar oss myndigheterna i den här världen. Fråga dig själv: Skulle jag ha känt till någon enda av de här dyrbara sanningarna ifall Jesus Kristus inte hade hjälpt den trogne slaven att förstå dem och sedan att lära ut dem? Vi känner oss verkligen välsignade som får vägledning genom Kristus och helig ande!

^ § 7 Tidigare trodde man att den synen handlade om ett krig mellan de hedniska religionerna i romarriket och katolska kyrkan.

^ § 10 I Zion’s Watch Tower för juni 1880 framfördes tanken att de 144 000 skulle utgöras av bokstavliga judar som konverterat före 1914. Men senare samma år publicerades den förståelse som vi i princip hållit fast vid sedan dess.

Ta reda på mer

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

”Se, jag är med er alla dagar”

Jesus liknelse om vetet och ogräset beskriver en tid av sådd, tillväxt och skörd. Vilken justerad förståelse har vi fått av skördetiden?

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

”Det återstår mycket skördearbete”

Det finns över 760 000 Jehovas vittnen som sprider Guds ord i Brasilien. Hur startades predikoverket i Sydamerika?

DOKUMENTÄRER

Jehovas vittnen – tro i verksamhet, del 2: Låt ljuset lysa

Jesus uppmanade sina efterföljare att göra ”lärjungar av människor av alla nationerna”. På grund av motstånd och många utmaningar upplevde bibelforskarna vad det verkligen betydde att låta ljuset lysa.