Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Guds rike regerar!

 KAPITEL 10

Kungen renar sina efterföljare

Kungen renar sina efterföljare

KAPITLETS HUVUDTANKE

Varför och hur Jesus har renat sina efterföljare i andligt avseende

1–3. Vad gjorde Jesus när han såg att templet vanhelgades?

JESUS hade djup respekt för templet i Jerusalem eftersom han visste vad det representerade. Det hade länge varit centrum för sann tillbedjan på jorden. Men tillbedjan av den helige Guden, Jehova, måste vara helig och ren. Så föreställ dig hur Jesus kände det när han kom till templet den 10 nisan år 33, till ett tempel som vanhelgades. Vad var det som pågick där? (Läs Matteus 21:12, 13.)

2 På hedningarnas förgård skodde sig giriga köpmän och penningväxlare på dem som kom för att frambära offer åt Jehova. * Jesus ”kastade ut alla som sålde och köpte i templet, och han stötte omkull borden för penningväxlarna”. Han fördömde de här själviska människorna för att de gjorde hans Fars hus till ”en rövarhåla”. (Jämför Nehemja 13:7–9.) Därigenom visade han att han respekterade templet och vad det stod för. Tillbedjan av Jehova måste hållas ren!

3 Många hundra år senare, efter det att Jesus hade blivit insatt som messiansk kung, renade han än en gång ett tempel – ett tempel som inbegriper alla som vill tillbe Jehova på rätt sätt. Vilket tempel gällde det den här gången?

”Han skall rena Levis söner”

4, 5. a) Hur renades Jesus smorda efterföljare från 1914 till början av 1919? b) Var det här sista gången Guds folk renades? Förklara.

4 kapitel 2 såg vi att när Jesus hade blivit insatt på tronen 1914, kom han med sin Far för att inspektera det andliga templet – anordningen för ren tillbedjan. * Under den inspektionen såg kungen att de smorda kristna, ”Levis söner”, behövde renas i viss mån. (Mal. 3:1–3) Från 1914 till början av 1919 lät han som ”smälter och renar”, dvs. Jehova, sitt folk gå igenom olika prövningar och svårigheter. De kom ut ur de här glödheta prövningarna renade, ivriga att visa sitt stöd för den messianske kungen!

 5 Var det här sista gången Guds folk renades? Nej. Under de sista dagarna har Jehova genom den messianske kungen fortsatt att hjälpa sina efterföljare att bevara sig rena, så att de kan få stanna kvar i det andliga templet. I de nästföljande två kapitlen ska vi se hur han har renat dem moraliskt och organisatoriskt. Men först ska vi se närmare på hur han har renat dem andligen. Vår tro kommer att bli starkare när vi ser vad Jesus har gjort för att hjälpa sina efterföljare att hålla sig andligt rena – dels på väldigt uppenbara sätt, men också mer diskret, i det osynliga.

”Bevara er rena”

6. Hur kan Jehovas uppmaningar till de landsflyktiga judarna hjälpa oss att förstå vad det innebär att vara andligt ren?

6 Vad är andlig renhet? För att besvara den frågan ska vi undersöka Jehovas profetiska ord till de landsflyktiga judarna innan de lämnade Babylon på 500-talet f.v.t. (Läs Jesaja 52:11.) De skulle återvända till Jerusalem först och främst för att bygga upp templet igen och återställa sann tillbedjan. (Esr. 1:2–4) Jehova ville att hans folk skulle lämna alla spår av Babylons religion bakom sig. Lägg märke till att han gav dem flera uppmaningar: ”Rör inte vid något orent”, ”gå ut från henne” och ”bevara er rena”. Jehovas rena tillbedjan fick inte ha några fläckar av falsk religion. Vilken slutsats kan vi dra av det? För att vara andligt rena måste vi hålla oss borta från läror och sedvänjor som hör samman med falsk religion.

7. Vilken kanal har Jesus använt för att hjälpa sina efterföljare att vara andligt rena?

7 Kort efter det att Jesus hade blivit insatt som kung ordnade han med en tydlig kanal som han sedan dess har använt för att hjälpa sina efterföljare att vara andligt rena. Den kanalen är den trogne och omdömesgille slaven, som Kristus tillsatte 1919. (Matt. 24:45) När det året kom hade bibelforskarna redan renat sig från många falska religiösa läror. Men de behövde renas ytterligare i andligt avseende. Genom sin trogne slav upplyste Kristus steg för steg sina efterföljare om olika seder och bruk som de behövde överge. (Ords. 4:18) Vi ska se på några exempel.

Bör de kristna fira jul?

8. Vad erkände bibelforskarna redan tidigt om julen, men vad förstod de inte på en gång?

8 Bibelforskarna insåg tidigt att julen har hedniska rötter och att Jesus inte föddes den 25 december. I Zion’s Watch Tower för december 1881 sades det: ”Miljontals människor fördes in i kyrkan från hedendomen. Men till största delen var förändringen bara till namnet, för de hedniska prästerna blev kristna präster, och de hedniska högtiderna fick en kristen etikett – däribland julen.” År 1883 sades det i artikeln ”När föddes Jesus?” i Zion’s Watch Tower att Jesus  troligen föddes i början av oktober. * Men då förstod bibelforskarna ännu inte att de behövde sluta fira jul. Till och med Betelfamiljen i Brooklyn fortsatte med det. Men efter 1926 började saker och ting förändras. Varför det?

9. Vad kom bibelforskarna fram till om julen?

9 Efter att ha undersökt ämnet på djupet insåg bibelforskarna att julens ursprung och de seder som hör ihop med julen i själva verket vanärar Gud. I en artikel som hette ”Julens ursprung” sades det att julen är en hednisk högtid som handlar mycket om nöjen och njutningar och har inslag av avgudadyrkan. Artikeln gjorde klart att Jesus själv aldrig uppmanade sina efterföljare att fira en sådan högtid, och den avslutades med följande rättframma uttalande: ”Det faktum att det är världens, köttets och Djävulens önskan att julen ska fortsätta att firas ... är det slutgiltiga och avgörande argumentet mot att fira jul för dem som helhjärtat tjänar Jehova.” (The Golden Age, 14 december 1927) Det behöver väl knappast nämnas att Betelfamiljen inte firade jul det året – och aldrig mer igen!

10. a) Vilka upplysningar om julen presenterades i december 1928? (Se också rutan ” Julfirandet, dess uppkomst och syfte”.) b) Hur uppmärksammades Guds folk på andra högtider som de behövde ta avstånd från? (Se rutan ” Sanningen om andra högtider kommer fram”.)

10 Året därpå fick bibelforskarna en ännu mer utförlig redogörelse om julen. Den 12 december 1928 höll broder Richard Barber, som arbetade vid huvudkontoret, ett radiotal som avslöjade den här högtidens orena ursprung. Hur reagerade Guds folk på den här tydliga vägledningen från huvudkontoret? När broder Charles Brandlein tänkte  tillbaka på hur det var när han och hans familj slutade fira jul, sa han: ”Tog det emot att släppa taget om de här hedniska traditionerna? Nej, tvärtom! ... Det var som att ta av sig ett smutsigt plagg och kasta bort det.” Och broder Henry Cantwell, som senare blev resande tillsyningsman, kände likadant. Han sa: ”Det kändes bra att kunna avstå från något för att visa att vi älskar Jehova.” Ja, Kristus lojala efterföljare var villiga att göra de nödvändiga förändringarna och att inte ta del i ett firande som har sina rötter i oren tillbedjan. * (Joh. 15:19; 17:14)

11. Hur kan vi visa att vi understöder den messianske kungen?

11 De här trogna bibelforskarna är verkligen fina föredömen! När vi tänker på deras exempel är det bra att vi frågar oss: Hur ser jag på den vägledning som kommer från huvudkontoret? Tar jag tacksamt emot den och tillämpar det jag får lära mig? När vi villigt rättar oss efter den vägledning vi får visar vi att vi understöder den messianske kungen, som använder den trogne slaven för att dela ut andlig mat i rätt tid. (Apg. 16:4, 5)

Bör de kristna använda korset?

Symbolen med ett kors och en krona. (Se paragraf 12 och 13.)

12. Vad ansåg bibelforskarna i många år om korset?

12 I många år betraktade bibelforskarna korset som en passande symbol för den kristna tron. De menade givetvis inte att korset skulle tillbes, för de förstod att det skulle vara detsamma som avgudadyrkan. (1 Kor. 10:14; 1 Joh.  5:21) Redan 1883 sades det rakt på sak i Zion’s Watch Tower att ”all avgudadyrkan är en styggelse för Gud”. Men till en början hade bibelforskarna inget att invända mot vad de trodde var ett lämpligt bruk av korset. De var till exempel mycket stolta över att bära en märkesnål med ett kors och en krona som ett slags identifikation. För dem betecknade den att de skulle få livets krona om de var trogna intill döden. Från och med 1891 fanns symbolen med korset och kronan med på framsidan av Zion’s Watch Tower.

13. Hur fick bibelforskarna en klarare syn på användningen av korset? (Se också rutan ” Synen på korset klarnar successivt”.)

13 Bibelforskarna var mycket fästa vid den här symbolen. Men från slutet av 20-talet fick de successivt en klarare syn på användningen av korset. Broder Grant Suiter, som senare blev medlem av den styrande kretsen, var med vid en sammankomst i Detroit i Michigan 1928. Han berättade: ”Vid sammankomsten kom det fram att symbolen med korset och kronan inte bara var onödig, utan rent motbjudande.” Under de följande åren kom det fler klargöranden. Det var tydligt att korset inte hade någon plats i en helig och ren tillbedjan.

14. Hur reagerade Guds folk när de fick en klarare syn på korset?

14 Hur reagerade Guds folk när de fick en klarare syn på korset? Fortsatte de att använda symbolen med korset och kronan, som de hade tyckt så mycket om? Lela Roberts, som var ett troget vittne i många år, berättade: ”Vi slutade använda den direkt när vi förstod vad den representerade.” En annan trogen syster, Ursula Serenco, berättade hur hon och många med henne kände det: ”Vi insåg att det som vi hade sett som en symbol för vår Herres död och vår kristna trohet egentligen var en hednisk symbol. I linje med Ordspråksboken 4:18 var vi tacksamma för att vår stig blev mer och mer upplyst.” De som lojalt följde Kristus ville inte befatta sig med orena religiösa sedvänjor.

15, 16. Hur kan vi visa att vi är beslutna att hålla de jordiska förgårdarna till Jehovas andliga tempel rena?

15 Vi har samma inställning i dag. Vi inser att Kristus har använt en tydlig kanal – sin trogne och omdömesgille slav – för att hjälpa sina efterföljare att hålla sig andligt rena. Så när den andliga maten vi får uppmärksammar oss på högtider och seder och bruk som är besmittade av falsk religion, rättar vi oss snabbt efter den ledning vi får. Precis som våra bröder och systrar som levde i början av Kristus närvaro är vi beslutna att se till att de jordiska förgårdarna till Jehovas andliga tempel hålls rena.

16 Under de sista dagarna har Kristus också verkat i det osynliga för att skydda Jehovas folks församlingar mot individer som skulle kunna göra dem andligt orena. Hur har han gjort det? Vi ska se.

 ”De onda” avskils från ”de rättfärdiga”

17, 18. I liknelsen om dragnätet, vad är innebörden i a) att dragnätet sänktes ner, b) att fisk av varje slag drogs samman, c) att de fina fiskarna samlades ihop i kärl och d) att de odugliga kastades bort?

17 Vår kung, Jesus Kristus, håller ett vakande öga på Guds folks församlingar världen över. Kristus och änglarna skiljer människor åt, och det på olika sätt som vi inte helt kan förstå. Jesus beskrev det här arbetet i liknelsen om dragnätet. (Läs Matteus 13:47–50.) Vad är innebörden i den liknelsen?

Dragnätet representerar arbetet med att predika om Guds rike, ett arbete som pågår i hela människohavet. (Se paragraf 18.)

18 ”Ett dragnät ... sänktes ner i sjön.” Dragnätet representerar arbetet med att predika om Guds rike, ett arbete som pågår i hela människohavet. ”Drog samman fisk av varje slag.” De goda nyheterna drar till sig alla slags människor – dels de som gör andliga framsteg och blir sanna kristna, dels många andra som kanske till en början visar intresse men som inte tar ställning för den rena tillbedjan. * ”Samlade ihop de fina i kärl.” Uppriktiga människor samlas in i församlingar, eller ”kärl”, där de kan tillbe Jehova på ett heligt och rent sätt. ”De odugliga kastade man bort.” Under de sista dagarna har Kristus och änglarna avskilt ”de onda från de rättfärdiga”. * De som inte har den rätta hjärteinställningen – sådana som kanske inte vill överge felaktiga uppfattningar eller traditioner – har därför inte tillåtits fläcka ner församlingarna. *

19. Hur känner vi när vi tänker på vad Kristus har gjort för att bevara Guds folks andliga renhet?

19 Visst känns det tryggt att veta att vår kung, Jesus Kristus, beskyddar dem som är i hans vård! Och är det inte betryggande att veta att han fortfarande känner lika starkt för sann tillbedjan – och de sanna tillbedjarna – som han gjorde när han rensade templet i det första århundradet? Vi är verkligen tacksamma för att Kristus ser till att Guds folks andliga renhet bevaras! Vi kan visa att kungen i Guds rike har vårt fulla stöd genom att undvika all kontakt med falsk religion.

^ § 2 Besökande judar var tvungna att använda en särskild valuta när de betalade den årliga tempelskatten, och penningväxlarna tog ut en avgift för att växla deras mynt till den gällande valutan. Dessutom behövde många tillresande köpa offerdjur. Jesus kallade köpmännen rövare, säkert därför att de begärde orimliga priser för sina tjänster.

^ § 4 Jehovas folk på jorden tillber honom på de jordiska förgårdarna till hans andliga tempel.

^ § 8 I artikeln sades det att uppfattningen att Jesus föddes på vintern ”är oförenlig med skildringen om herdarna som var ute med sina hjordar”. (Luk. 2:8)

^ § 10 I ett privat brev daterat 14 november 1927 skrev broder Frederick W. Franz: ”Vi kommer inte att fira jul i år. Betelfamiljen har bestämt att det inte blir något julfirande i fortsättningen.” Några månader senare, i ett brev daterat 6 februari 1928, skrev han: ”Undan för undan renar Herren oss från villfarelserna i Djävulens babyloniska organisation.”

^ § 18 År 2013, till exempel, var det som mest 7 965 954 förkunnare, men 19 241 252 var med vid minneshögtiden.

^ § 18 Att den odugliga fisken skils från den fina fisken är inte detsamma som att fåren skils från getterna. (Matt. 25:31–46) Det åtskiljandet äger rum under den kommande stora vedermödan; det är först då det fastställs vilka som är får och vilka som är getter. Fram till dess kan de som är som den odugliga fisken återvända till Jehova och samlas in i kärlen, dvs. församlingarna. (Mal. 3:7)

^ § 18 Till slut kommer ”de odugliga” bildligt talat att kastas i en brinnande ugn, vilket betecknar deras kommande tillintetgörelse.