Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Guds rike regerar!

Vänster: Betelfamiljen i Brooklyn firade jul för sista gången 1926. Höger: Människor lägger märke till att Jehovas vittnen är annorlunda.

 DEL 3

Guds rikes normer – vi söker Guds rättfärdighet

Guds rikes normer – vi söker Guds rättfärdighet

 DU VINKAR till din granne när du går förbi hans hus. På sistone har du märkt att han har iakttagit dig och din familj. Han vinkar tillbaka och gör ett tecken åt dig att komma över. Sedan säger han: ”Får jag fråga en sak? Vad är det som gör er så annorlunda?” ”Tänker du på något särskilt?” frågar du. Han säger: ”Ni är ju Jehovas vittnen, eller hur? Ni är annorlunda. Ni är inte alls som andra religiösa samfund – ni firar inte de vanliga högtiderna, engagerar er inte i politik och går inte ut i krig. Och ingen röker. Och så verkar ni ha så bra värderingar i er familj. Varför skiljer ni er så mycket från andra?”

Du vet vad det enkla svaret på den frågan är: Som Jehovas vittnen respekterar vi Guds rike och låter det påverka våra liv. Kungen, Jesus, hjälper oss hela tiden att gå i hans fotspår och att därigenom vara annorlunda i den här onda världen. I den här delen ska vi se hur den messianske kungen har renat Guds folk andligt, moraliskt och organisatoriskt – allt till ära för Jehova.

I DEN HÄR SEKTIONEN

KAPITEL 10

Kungen renar sina efterföljare

Vad har julen och korset gemensamt?

KAPITEL 11

Moralisk renhet som återspeglar Guds helighet

Vaktkamrarna och portarna i Hesekiels tempelsyn har fått särskild innebörd för Guds folk alltsedan 1914.

KAPITEL 12

Organiserade att tjäna ”fridens Gud”

I Bibeln ställs inte oordning och ordning i kontrast till varandra, utan oordning och frid. Varför det? Och hur berörs kristna i dag av det?