Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Guds rike regerar!

 KAPITEL 22

Guds rike genomför Guds vilja på jorden

Guds rike genomför Guds vilja på jorden

KAPITLETS HUVUDTANKE

Gud använder sitt rike för att uppfylla alla sina löften när det gäller människan och jorden

1, 2. a) Varför kan det ibland vara svårt att se paradiset som en realitet? b) Hur kan vår tro på Guds löften bli starkare?

EN BRODER kommer till Rikets sal, helt utpumpad efter en stressig dag på jobbet. Han har en krävande chef som behandlar honom illa, han försöker hantera utmaningen att ta hand om sin familj, och han är också orolig för sin fru som drabbats av en sjukdom. När musiken till den inledande sången börjar kan han äntligen slappna av, glad över att få vara tillsammans med sina bröder och systrar. Sången handlar om vårt hopp att få leva i ett paradis, och i texten uppmanas han att försöka se sig själv i den nya världen. Han älskar verkligen den sången, och när han nu sjunger den tillsammans med sin familj och tänker på sitt framtidshopp får han nya krafter.

2 Känner du igen dig i den här situationen? Det kan nog de flesta av oss göra. Men samtidigt får vi erkänna att livet i den här gamla ordningen gör att det ibland är väldigt svårt att se paradiset som en realitet. Vi lever i ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”, och världen är allt annat än ett paradis. (2 Tim. 3:1) Vad kan hjälpa oss att se paradiset som en verklighet? Hur kan vi vara så säkra på att Guds rike snart kommer att regera över hela mänskligheten? Vi ska undersöka några profetior som Jehovas folk i forna tider fick se uppfyllas. Sedan ska vi påminna oss hur de och liknande profetior uppfylls på ett spännande sätt redan nu, något som kommer att stärka vår tro. Till sist ska vi koncentrera oss på vad sådana profetior innebär för vår framtid.

Hur Jehova uppfyllde sina löften i forna tider

3. Vilket löfte var till uppmuntran för judarna som levde i landsflykt i Babylon?

3 Tänk dig in i hur det var för judarna under fångenskapen i Babylon på 500-talet f.v.t. Många hade växt upp där, precis som sina föräldrar, och livet var hårt. Babylonierna hånade dem för att de trodde på Jehova. (Ps. 137:1–3) Åren gick, men lojala judar höll fast vid sitt hopp: Jehova hade lovat att föra sitt folk tillbaka till deras hemland och att  förhållandena där skulle vara underbara. Han jämförde till och med det återställda landet med Edens trädgård – ett paradis! (Läs Jesaja 51:3.) Man förstår att sådana löften uppmuntrade folket och undanröjde många tvivel från deras hjärtan. På vilket sätt? Tänk på några specifika förutsägelser.

4. Hur försäkrade Jehova judarna om att de skulle kunna känna sig trygga i sitt hemland?

4 Trygghet. Det land som de skulle återvända till var verkligen inget paradis. Det var ett avlägset land som varit obebott i 70 år och som många av dem aldrig hade sett. På den tiden var det vanligt med lejon i den här delen av världen, och även med vargar, leoparder och andra rovdjur. Den som hade familj undrade säkert: ”Hur ska jag kunna se till att min fru och mina barn är trygga? Och hur ska jag kunna skydda mina får och min boskap?” Det skulle vara helt naturligt att känna sådan oro. Tänk då på hur uppmuntrande orden i Jesaja 11:6–9 måste ha varit. (Läs.) I vackra, poetiska ordalag försäkrade Jehova de landsflyktiga judarna om att de och deras djur skulle vara trygga. Lejonen skulle äta halm i den bemärkelsen att de inte skulle ge sig på boskapen. Judarna skulle inte behöva vara rädda för sådana rovdjur. Jehova lovade att hans folk skulle vara trygga i sitt land, till och med ute i vildmarken och i skogarna. (Hes. 34:25)

5. Vilka profetior hjälpte judarna att lita på att Jehova skulle se till att de hade allt de behövde?

5 Överflöd. Andra farhågor kunde ha varit: ”Kommer jag att kunna se till att vi har mat på bordet? Var ska vi bo? Kommer det att finnas något arbete, och kommer det i så fall att vara bättre än att slita och släpa för de förtryckande babylonierna?” Jehova förstod hur de kände det och besvarade även de frågorna. Han lovade att de skulle kunna lita på att det kom regn i rätt tid. Det betydde att markens gröda skulle ge dem bröd som var ”fett och rikt på olja”, något som betecknade överflöd. (Jes. 30:23) När det gällde tak över huvudet och meningsfulla arbeten lovade Jehova sitt folk: ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt. De skall inte bygga för att någon annan skall bo där; de skall inte plantera för att någon annan skall äta.” (Jes. 65:21, 22) Ja, livet skulle på många sätt bli helt underbart jämfört med hur det var i det hedniska Babylon. Men hur var det med deras allvarligaste problem – själva grundorsaken till att de hamnat i landsflykt?

6. Vilket hälsoproblem hade Guds folk lidit av, och vad försäkrade Jehova de återvändande judarna?

6 Andlig hälsa. Guds folk hade förlorat sitt goda förhållande till Gud långt innan de fördes i landsflykt. De hade med andra ord blivit andligt sjuka. Genom profeten Jesaja sa Jehova om sitt folk: ”Hela huvudet är sjukt, och hela hjärtat är svagt.” (Jes. 1:5) De var andligt döva och blinda, det var som om de höll för öronen när Jehova gav dem råd och  blundade när han visade dem den rätta vägen. (Jes. 6:10; Jer. 5:21; Hes. 12:2) Hur trygga skulle de återvändande judarna kunna känna sig om det här blev ett problem även i fortsättningen? Skulle de då inte återigen förlora Jehovas godkännande? Jehovas löfte var tröstande: ”På den dagen skall de döva höra bokens ord, och ur dunklet och ur mörkret skall de blindas ögon se.” (Jes. 29:18) Ja, Jehova skulle bota sitt renade, ångerfulla folk andligen. Så länge de var mottagliga och villiga att lyssna skulle han ge dem livgivande vägledning och insikt.

7. Hur uppfyllde Gud sina löften till de landsflyktiga judarna, och varför är det trosstärkande för oss?

7 Höll Jehova sina löften? Historiska fakta talar för sig själva. Judarna som återvände till sitt hemland välsignades med trygghet, överflöd och andlig hälsa. Jehova skyddade dem från de omkringliggande folken som var både starkare och folkrikare. Rovdjuren utgjorde inte något hot mot judarnas boskap. Det är sant att dessa judar bara såg en begränsad uppfyllelse av de profetior om paradiset som Jesaja, Jeremia och Hesekiel fick skriva ner. Men det de såg var fascinerande och spännande och precis vad de behövde just då. När vi stannar upp och tänker på vad Jehova gjorde för sitt folk på den tiden blir vår tro starkare. Och om den första, begränsade uppfyllelsen var spännande, hur ska då inte den större uppfyllelsen bli! Vi ska nu påminna oss vad Jehova har gjort för oss i dag.

Hur Jehova har börjat uppfylla sina löften nu i vår tid

8. I vilket ”land” befinner sig Guds folk i vår tid?

8 Jehovas folk i dag utgör inte någon bokstavlig nation, och de har inte heller något eget land. De smorda kristna utgör i stället en andlig nation, ”Guds Israel”. (Gal. 6:16) Tillsammans med de ”andra fåren” befinner de sig i ett andligt ”land”, där de aktivt tillber Jehova. Deras tillbedjan är ett levnadssätt för dem. (Joh. 10:16; Jes. 66:8) Och hur skulle man kunna beskriva det ”land” vi har fått av Jehova? Det är ett andligt paradis. Här har Guds löften om paradislika förhållanden fått en fantastisk uppfyllelse i andligt avseende. Vi ska se på några exempel.

9, 10. a) Hur uppfylls profetian i Jesaja 11:6–9 i vår tid? b) Varför kan man säga att det råder frid bland Guds folk?

9 Trygghet. I profetian i Jesaja 11:6–9 målas det upp en underbar bild av frid och harmoni – mellan de vilda djuren å ena sidan och människan och de tama djuren å andra sidan. Får den bilden en andlig uppfyllelse i dag? Ja! I vers 9 får vi veta varför djuren inte kommer att orsaka någon skada eller något fördärv: ”Jorden skall vara full av kunskapen om Jehova, liksom vattenmassorna täcker havets botten.” Kan ”kunskapen om Jehova” förändra djurens beteende? Nej, det är människor som förändras när de lär känna den högste Guden och lär sig att vara fridsamma precis som han.  Det är därför vi kan se den här profetian uppfyllas på ett så underbart sätt i vårt andliga paradis. Under Kristus ledning får hans efterföljare lära sig att lägga bort vildsinta, djuriska egenskaper och att leva i frid och harmoni med sina andliga bröder och systrar.

10 Vi kan ta ett exempel. I den här boken har vi behandlat frågan om kristen neutralitet; vi har gått igenom den bibliska grunden för vår förståelse och även sett hur Guds folk har blivit förföljda när de varit neutrala. Tänk bara! Mitt i den här våldspräglade världen finns det en stor ”nation” som aldrig tar till våld, inte ens under dödshot. Det är ett starkt bevis för att den messianske kungens undersåtar verkligen har sådan frid som Jesaja beskrev. Jesus sa att hans efterföljare skulle vara kända för att älska varandra. (Joh. 13:34, 35) Jesus använder tålmodigt den ”trogne och omdömesgille slaven” för att undervisa alla i församlingen om att vara fridsamma, kärleksfulla och milda. (Matt. 24:45–47)

11, 12. Vilket slags hungersnöd lider världen av, men hur sörjer Jehova för sitt folk?

11 Överflöd. Världen lider av andlig hungersnöd. Bibeln har förutsagt: ”’Se! Det kommer dagar’, lyder den suveräne Herren Jehovas uttalande, ’då jag skall sända hunger i landet,  inte hunger efter bröd och inte törst efter vatten, utan efter att höra Jehovas ord.’” (Am. 8:11) Är Guds rikes medborgare också drabbade? Jehova framställde en tydlig kontrast mellan sitt folk och sina fiender: ”Mina tjänare skall äta, men ni skall hungra. Se! Mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta. Se! Mina tjänare skall glädjas, men ni skall stå med skam.” (Jes. 65:13) Har du sett de här orden uppfyllas?

12 Flödet av andlig mat är som en flod som blir allt bredare och allt djupare. Vår litteratur, våra inspelningar och filmer, våra möten och sammankomster och materialet på vår webbplats utgör tillsammans en ständigt stigande ström av andlig näring i den här andligt utsvultna världen. (Hes. 47:1–12; Joel 3:18) Är det inte spännande att vi i våra egna liv får uppleva hur Jehovas löften om överflöd uppfylls? Vi vill verkligen vara noga med att regelbundet äta vid Jehovas bord.

Våra församlingar hjälper oss att vara andligt välnärda, trygga och friska.

13. Hur uppfylls Jehovas löfte om att blindas ögon ska se och dövas öron höra?

13 Andlig hälsa. I vår tid är många andligt blinda och döva. (2 Kor. 4:4) Men Kristus botar nu människor över hela världen. Har du sett blindas ögon öppnas och dövas öron höra? Ja, har du upplevt hur människor fått exakt kunskap om sanningen från Bibeln och övergett religiösa lögner som en gång gjorde dem blinda och döva för sanningen? Då har du faktiskt sett uppfyllelsen av det här löftet: ”På den dagen skall de döva höra bokens ord, och ur dunklet och ur mörkret skall de blindas ögon se.” (Jes. 29:18) Varje år blir hundratusentals människor världen över andligt botade på det här sättet. Alla som lämnar det stora Babylon bakom sig och börjar tillbe Jehova tillsammans med oss i vårt andliga paradis är levande bevis för att Jehovas löften har blivit verklighet!

14. Hur kan vår tro bli ännu starkare?

14 Varje kapitel i den här boken innehåller kraftfulla bevis för att Kristus har fört in sina efterföljare i ett andligt paradis nu i ändens tid. Det är bra för oss att ofta tänka på alla de glädjeämnen vi har i det här paradiset. Vår tro på Jehovas löften för framtiden kommer då att bli ännu starkare.

”Låt ditt kungarike komma”

15. Hur kan vi vara säkra på att jorden ska bli ett paradis?

15 Jehova har sedan länge haft för avsikt att göra hela jorden till ett paradis. Han lät Adam och Eva bo i en vacker trädgård, och han gav dem uppdraget att uppfylla jorden med sina avkomlingar och att ta hand om alla djur. (1 Mos. 1:28) Men Adam och Eva följde i stället Satan och gjorde uppror, vilket ledde till att alla deras avkomlingar drabbades av ofullkomlighet, synd och död. Men Guds avsikt stod  fast. Och hans ord går alltid i uppfyllelse. (Läs Jesaja 55:10, 11.) Vi kan därför vara helt säkra på att Adams och Evas avkomlingar kommer att uppfylla jorden, lägga den under sig och på ett kärleksfullt sätt ta hand om Jehovas skaparverk i ett världsomfattande paradis. Då ska de profetior om paradiset som ursprungligen uttalades till de landsflyktiga judarna uppfyllas fullt ut! Här är några exempel.

16. Hur beskriver Bibeln den trygghet som vi ska njuta av i paradiset?

16 Trygghet. Till sist kommer den vackra bild som målas upp i Jesaja 11:6–9 att få en fullständig uppfyllelse även i bokstavlig mening. Män, kvinnor och barn kommer att kunna känna sig helt säkra och trygga överallt på jorden. Inga varelser, varken människor eller djur, ska utgöra något hot. Tänk dig när du kommer att se hela planeten som ditt hem, en plats där du kan bada i floderna, sjöarna och haven och vandra i bergen och på slätterna i fullständig trygghet. Och du behöver inte bli orolig när mörkret sänker sig. Orden i Hesekiel 34:25 ska bli verklighet, så att Guds folk till och med kan ”bo tryggt i vildmarken och sova i skogarna”.

17. Varför kan vi vara säkra på att Jehova rikligt kommer att förse oss med det vi behöver när Guds rike regerar över hela jorden?

17 Överflöd. Försök föreställa dig en tid när det inte finns någon fattigdom, undernäring, matbrist eller några bidragssystem. Det andliga överflöd som Guds folk njuter av i vår tid är en garanti för att den messianske kungen även kommer att förse sina undersåtar med det de behöver i fysiskt avseende. När Jesus var här på jorden visade han i liten skala att han kan hålla sådana löften. Han kunde ge mat åt tusentals hungriga människor med hjälp av bara några bröd och fiskar. (Matt. 14:17, 18; 15:34–36; Mark. 8:19, 20) När Guds rike regerar över hela jorden kommer bland annat den här profetian att få en bokstavlig uppfyllelse: ”Han skall ge regn åt din säd, som du besår marken med, och som avkastning av marken bröd, som skall bli fett och rikt på olja. Din boskap skall på den dagen beta på en vidsträckt betesmark.” (Jes. 30:23)

18, 19. a) Vad betyder profetian i Jesaja 65:20–22 för dig? b) På vilket sätt kommer våra dagar att bli ”som ett träds dagar”?

18 För många i dag är det en ouppnåelig dröm att kunna ha ett trevligt hem eller ett intressant och meningsfullt arbete. I den här korrupta världen känner många att de jobbar långa och hårda dagar utan att vare sig de eller deras familjer får ut särskilt mycket av det och att det i stället är de rika och giriga som tar ut hela vinsten. Tänk dig hur det ska bli när den här profetian blir en verklighet över hela jorden: ”De skall bygga hus och bo i dem; och de skall plantera vingårdar och äta deras frukt. De skall inte bygga för att någon annan skall bo där; de skall inte plantera för att någon annan skall äta. Ty som ett träds dagar skall mitt folks dagar bli; och mina utvalda skall göra fullt bruk av sina händers verk.” (Jes. 65:20–22)

 19 Vad betyder det att våra dagar ska bli ”som ett träds dagar”? Hur känner du det när du står vid foten av ett kraftigt träd? Får du inte en känsla av vördnad och respekt när du tänker på hur länge det har stått där? Det kanske stod där långt innan din farfars far ens var född. Du slås kanske av tanken att ett sådant träd kan leva mycket längre än vad du som ofullkomlig människa kan och att det förmodligen skulle kunna leva vidare långt efter det att du själv förbleknat till ett minne. Tänk på vilket fint sätt Jehova försäkrar oss om att våra dagar ska bli många och fyllda av stor frid! (Ps. 37:11, 29) Den dag kommer då även riktigt gamla träd i våra ögon verkar vara lika kortlivade som grässtrån, som kommer och går medan vi lever vidare för evigt.

20. Hur kommer Guds rikes undersåtar att få perfekt hälsa?

20 Fullkomlig hälsa. I dag kastar sjukdom och död en mörk skugga över hela vår tillvaro. På sätt och vis är vi alla sjuka: vi har smittats med det dödliga viruset synd. Det enda botemedlet är Kristus lösenoffer. (Rom. 3:23; 6:23) Under tusenårsregeringen kommer Jesus och hans medregenter att hjälpa människor att få full nytta av det offret och steg för steg utplåna alla spår av synd hos trogna människor. Då kommer Jesajas profetia att förverkligas i full utsträckning: ”Ingen invånare skall säga: ’Jag är sjuk.’ Folket som bor i landet har fått förlåtelse för sin missgärning.” (Jes. 33:24) Tänk när ingen längre kommer att vara blind, döv eller rörelsehindrad. (Läs Jesaja 35:5, 6.) Det finns inga sjukdomar som Jesus inte kan bota – vare sig fysiska, psykiska eller känslomässiga. Guds rikes lojala undersåtar kommer att njuta av perfekt hälsa!

21. Vad ska hända med döden, och vad betyder det löftet för dig?

21 Men vad kan man säga om utgången av många sjukdomar, den oundvikliga följden av synd – döden? Den har kallats ”den siste fienden”, den fiende som alla ofullkomliga människor förr eller senare dukar under för. (1 Kor. 15:26) Men är döden en lika skrämmande motståndare för Jehova? Lägg märke till vad Jesaja förutsade: ”Han skall uppsluka döden för alltid, och den suveräne Herren Jehova skall torka tårarna från alla ansikten.” (Jes. 25:8) Kan du tänka dig in i hur det kommer att bli? Inga begravningar, inga gravplatser, inga tårar av sorg! Nej, i stället blir det glädjetårar som fälls när Jehova håller sitt löfte och för de döda tillbaka till livet! (Läs Jesaja 26:19.) Äntligen kommer alla de sår som döden har orsakat att läkas.

22. Vad ska hända när det messianska riket har genomfört Guds vilja på jorden?

22 Efter de tusen åren kommer Guds rike att ha fullgjort sitt uppdrag och genomfört Guds vilja på jorden, och då ska Kristus överlämna styret till sin Far. (1 Kor. 15:25–28) Mänskligheten, som då äntligen är fullkomlig, kommer att  vara redo för ett slutgiltigt prov när Satan släpps lös från overksamhetens avgrund. Sedan kommer Kristus till sist att krossa den här avskyvärde ormen och alla som stöder honom. (1 Mos. 3:15; Upp. 20:3, 7–10) Men för alla som älskar Jehova väntar en ljus framtid. För att måla upp den bilden kan man knappast hitta bättre ord än de som finns i Bibeln, där det sägs att de trogna ska ha ”Guds barns härliga frihet”. (Rom. 8:21)

Jehova ska använda sitt rike för att uppfylla alla sina löften när det gäller människan och jorden.

23, 24. a) Varför kan vi vara säkra på att Guds löften kommer att gå i uppfyllelse? b) Vad har du bestämt dig för att göra?

23 Det här är inget som vi bara hoppas, önskar och drömmer om. Vi kan vara helt säkra på att Jehovas löften kommer att bli verklighet! Varför det? Tänk på det vi behandlade i det inledande kapitlet. Jesus lärde sina efterföljare att be till Jehova: ”Låt ditt kungarike komma. Låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden.” (Matt. 6:9, 10) Guds rike är inte resultatet av någons livliga fantasi. Det är en verklighet! Det regerar i himlen redan nu. I hundra år har Jehova använt det för att uppfylla sina löften, något som vi tydligt kan se i den kristna församlingen. Vi kan alltså vara helt övertygade om att alla Jehovas löften kommer att förverkligas när Guds rike kommer och tar full kontroll över jorden!

24 Vi vet att Guds rike ska komma. Vi vet att Jehova håller allt som han har lovat. Hur kan vi veta det? Därför att GUDS RIKE REGERAR! Frågan som vi var och en måste ställa oss är: Får Guds rike styra mig? Låt oss göra allt vi kan för att leva som lojala undersåtar till Guds rike nu, så att vi kan få nytta av det här fullkomliga, rättfärdiga styret för evigt!