Guds rike regerar!

Miljontals människor har fått ett lyckligt och tryggt liv under Guds fullkomliga regering. Skulle du vilja få det?

Ett brev från den styrande kretsen

Hur har C. T. Russells spännande uttalande den 2 oktober 1914 visat sig vara sant?

KAPITEL 1

”Låt ditt kungarike komma”

Jesus talade mer om Guds rike än om något annat. Hur och när ska det komma?

KAPITEL 2

Guds rike upprättas i himlen

Vilka hjälpte till att göra Jesus efterföljare redo för Guds rike? Hur kan man veta att Guds rike är en verklig regering?

KAPITEL 3

Jehova uppenbarar sin avsikt

Ingick det messianska riket i Guds avsikt från första början? Hur spred Jesus ljus över Guds rike?

KAPITEL 4

Jehova upphöjer sitt namn

Vad har Guds rike gjort för Guds namn? Hur kan du personligen helga Guds namn?

KAPITEL 5

Kungen sprider ljus över Guds rike

Läs mer om Guds rike, dess regenter och undersåtar och behovet av lojalitet.

KAPITEL 6

Ett förkunnande folk – de erbjuder sig villigt

Hur kunde Jesus vara så övertygad om att många villigt skulle predika i de sista dagarna? Hur kan du visa att du sätter Guds rike främst?

KAPITEL 7

Predikometoder – vi använder alla tänkbara sätt för att nå människor

Läs om vilka metoder Guds folk har använt för att nå så många som möjligt med de goda nyheterna innan slutet kommer.

KAPITEL 8

Redskap i förkunnartjänsten – litteratur för det världsvida fältet

Hur visar vårt översättningsarbete att vi har Jesus stöd? Vilka fakta om vår litteratur övertygar dig om att Guds rike är en verklighet?

KAPITEL 9

Predikoarbetet ger resultat – ”fälten ... är vita till skörd”

Jesus lärde sina lärjungar två viktiga saker om en stor andlig skörd. Hur berörs vi av det?

KAPITEL 10

Kungen renar sina efterföljare

Vad har julen och korset gemensamt?

KAPITEL 11

Moralisk renhet som återspeglar Guds helighet

Vaktkamrarna och portarna i Hesekiels tempelsyn har fått särskild innebörd för Guds folk alltsedan 1914.

KAPITEL 12

Organiserade att tjäna ”fridens Gud”

I Bibeln ställs inte oordning och ordning i kontrast till varandra, utan oordning och frid. Varför det? Och hur berörs kristna i dag av det?

KAPITEL 13

Förkunnare av Guds rike går till domstol

Flera domare i vår tid har samma inställning som den forntida lagläraren Gamaliel.

KAPITEL 14

Helt lojala mot Guds rike

Jehovas vittnen har gång på gång drabbats av svår förföljelse på grund av sin neutralitet men fått hjälp från oväntat håll.

KAPITEL 15

Vi försvarar vår rätt att tillbe Gud

Guds folk har kämpat för sin rätt att lyda lagen – Guds rikes lag.

KAPITEL 16

Möten för tillbedjan

Hur kan vi få ut mesta möjliga av våra möten?

KAPITEL 17

Utbildning i Jehovas organisation

Hur hjälper teokratiska skolor förkunnarna att utföra sina uppdrag?

KAPITEL 18

Hur vår verksamhet finansieras

Varifrån kommer pengarna? Hur används de?

KAPITEL 19

Byggnadsarbete som ärar Jehova

Möteslokaler ger ära åt Gud, men det finns något annat som han sätter ännu större värde på.

KAPITEL 20

Hjälparbete – kristen kärlek i handling

Hur vet vi att hjälparbete ingår i vår heliga tjänst för Jehova?

KAPITEL 21

Guds rike undanröjer sina fiender

Du kan förbereda dig nu för kriget vid Harmageddon.

KAPITEL 22

Guds rike genomför Guds vilja på jorden

Hur kan vi vara säkra på att Jehovas löften ska bli verklighet?