Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 4

Varför måste vi respektera myndighet?

Varför måste vi respektera myndighet?

”Ära människor av alla slag.” (1 PETRUS 2:17)

1, 2. a) Vilken kamp ställs vi inför när det gäller att respektera myndighet? b) Vilka frågor skall vi se närmare på?

HAR du någon gång iakttagit hur en liten pojke reagerar när han blir tillsagd att göra något som han egentligen inte vill göra? Av hans ansiktsuttryck ser du tydligt att det pågår en kamp i hans inre. Han hör vad föräldern säger, och han vet att han bör respektera förälderns myndighet. Men i det här fallet vill han helt enkelt inte lyda. Hans kamp illustrerar något som händer oss alla då och då.

2 Det är inte alltid lätt att respektera myndighet. Tycker du ibland att det är svårt att respektera dem som har viss myndighet över dig? I så fall är du inte ensam. Vi lever i en tid då respekten för myndighet är minimal. Men Bibeln säger att vi måste visa respekt för dem som har myndighet över oss. (Ordspråksboken 24:21) Att vi gör det är viktigt om vi vill bevara oss i Guds kärlek. Då uppstår helt naturligt några frågor: Varför kan det vara så svårt att respektera myndighet? Varför kräver Jehova att vi skall visa sådan respekt, och vad kommer att hjälpa oss att lyda? Och slutligen, på vilka sätt kan vi visa respekt för myndighet?

VARFÖR DET KAN VARA SVÅRT ATT RESPEKTERA MYNDIGHET

3, 4. Hur fick synd och ofullkomlighet sin början, och varför gör vår syndfulla natur att vi kan ha svårt att respektera myndighet?

3 Vi skall helt kort se på två orsaker till att det kan vara så svårt att visa respekt för dem som har myndighet. För det första: Vi är ofullkomliga. För det andra: De som har  myndighet över oss är också ofullkomliga. Människans synd och ofullkomlighet fick sin början för länge sedan, i Edens trädgård när Adam och Eva gjorde uppror mot Guds myndighet. Synden började alltså med uppror. Ända sedan dess har vi människor haft en medfödd benägenhet att vara upproriska. (1 Moseboken 2:15–17; 3:1–7; Psalm 51:5; Romarna 5:12)

4 Vår syndfulla natur gör att de flesta av oss lätt faller offer för stolthet och högmod, medan ödmjukhet är en sällsynt egenskap som vi måste anstränga oss för att uppodla och bevara. Även efter många års trogen tjänst för Gud kan vi ge efter för motspänstighet och stolthet. Tänk på Kora som troget uthärdade många svårigheter tillsammans med Jehovas folk. Ändå krävde han att få större myndighet och anstiftade helt fräckt ett uppror mot Mose, den ödmjukaste av alla människor på den tiden. (4 Moseboken 12:3; 16:1–3) Tänk också på kung Ussia, som blev stolt och gick in i Jehovas tempel och utförde en helig syssla som bara prästerna hade rätt att utföra. (2 Krönikeboken 26:16–21) De här männen fick betala dyrt för sin upproriskhet. Deras dåliga exempel ger oss alla en nyttig påminnelse. Vi måste bekämpa stoltheten som gör det svårt för oss att respektera myndighet.

5. Hur har ofullkomliga människor missbrukat sin myndighet?

5 Å andra sidan har ofullkomliga människor i maktställning bidragit mycket till att undergräva respekten för myndighet. Många har varit grymma, förtryckande eller tyranniska. Historien är till stor del en redogörelse för människans missbruk av makt. (Predikaren 8:9) Saul, till exempel, var en god, ödmjuk man när Jehova valde honom till att bli kung. Men han gav efter för stolthet och svartsjuka och förföljde sedan den trogne David. (1 Samuelsboken 9:20, 21; 10:20–22; 18:7–11) David blev senare en av de bästa kungar Israel någonsin haft, men  han missbrukade sin makt när han tog hettiten Urias hustru och skickade ut hennes oskyldige man till frontlinjen för att han skulle dö i strid. (2 Samuelsboken 11:1–17) Ja, ofullkomligheten gör det svårt för människor att utöva makt på rätt sätt. Och när de makthavande inte respekterar Jehova missbrukar de sin makt i ännu högre grad. Sedan en brittisk statsman beskrivit hur vissa påvar satte i gång en omfattande förföljelse, skrev han: ”Makt verkar korrumperande, och absolut makt korrumperar absolut.” Med tanke på allt maktmissbruk som förekommit under historiens gång skall vi nu se på frågan: Varför måste vi respektera myndighet?

VARFÖR MÅSTE VI RESPEKTERA MYNDIGHET?

6, 7. a) Vad får kärleken till Jehova oss att göra, och varför det? b) Vad innefattas i att vi underordnar oss?

6 Det viktigaste skälet till att vi måste respektera myndighet är kärlek – kärlek till Jehova, till våra medmänniskor och även till oss själva. Eftersom vi älskar Jehova över allt annat vill vi glädja hans hjärta. (Ordspråksboken 27:11; Markus 12:29, 30) Vi vet att hans suveränitet, hans rätt att styra universum, har ifrågasatts på jorden ända sedan upproret i Eden och att det stora flertalet människor har ställt sig på Satans sida och förkastat Jehovas styre. Vi däremot tar ställning för Jehova och är glada att få stödja hans suveränitet. När vi läser de mäktiga orden i Uppenbarelseboken 4:11 berörs vi i vårt innersta. Vi inser verkligen att Jehova är universums rättmätige härskare. Vi stöder Jehovas suveränitet och visar i vårt dagliga liv att vi erkänner hans styre.

7 Respekten inbegriper lydnad. Vi lyder villigt Jehova därför att vi älskar honom. Men i vissa situationer kan det vara mycket svårt att lyda. Då måste vi, precis som den lille pojken som nämndes i inledningen, lära oss att underordna oss och vara fogliga. Vi kommer ihåg att Jesus underordnade sig sin Faders vilja också när det kunde tyckas  vara mycket svårt att göra det. ”Låt ... inte min vilja ske, utan din”, sade han till sin Fader. (Lukas 22:42)

8. a) Vad inbegrips ofta i att vi underordnar oss Jehovas myndighet i vår tid, och vad visar hur Jehova känner det när det gäller detta? b) Vad kan hjälpa oss att lyssna till råd och ta emot tillrättavisning? (Se rutan på  sidorna 46 och 47.)

8 Jehova talar inte till oss individuellt i vår tid, utan han använder sitt ord och sina mänskliga representanter på jorden. Oftast visar vi därför att vi underordnar oss Jehovas myndighet genom att respektera dem som har någon form av myndighet över oss, vare sig Jehova har gett dem den myndigheten eller han bara tillåter att de utövar den. Om vi skulle göra uppror mot dessa människor – till exempel genom att vägra att godta deras bibliska råd och tillrättavisning – skulle vi synda mot Gud. När israeliterna knotade och gjorde uppror mot Mose betraktade Jehova det som riktat mot honom själv. (4 Moseboken 14:26, 27)

9. Varför är respekt för myndighet ett uttryck för att vi älskar våra medmänniskor? Illustrera.

9 Vi visar också respekt för myndighet därför att vi älskar våra medmänniskor. Hur kan vi säga det? Tänk dig att du är soldat i en armé. Om armén skall ha framgång, ja, om den över huvud taget skall överleva, måste varje soldat samarbeta med dem som har befälet och lyda och respektera dem. Om du skulle försvaga den organisationen genom att göra uppror, skulle förmodligen alla dina medsoldater utsättas för fara. Mänskliga arméer orsakar stor förödelse i världen i vår tid. Jehova däremot har härar som endast gör det som är gott. I Bibeln omtalas Gud hundratals gånger som ”härarnas Jehova”. (1 Samuelsboken 1:3) Han har befälet över en stor här av mäktiga andevarelser. Ibland liknar Jehova sina jordiska tjänare vid en här. (Psalm 68:11; Hesekiel 37:1–10) Om vi skulle göra uppror mot de människor som Jehova har gett myndighet över oss, skulle vi då inte utsätta våra andliga medsoldater för fara? När en kristen gör uppror mot förordnade äldste kan  andra i församlingen också få lida. (1 Korinthierna 12:14, 25, 26) När ett barn gör uppror får hela familjen lida. Vi visar därför att vi älskar våra medmänniskor genom att odla en respektfull och samarbetsvillig anda.

10, 11. Hur kan tanken på vårt eget bästa hjälpa oss att respektera myndighet?

10 Vi respekterar också myndighet därför att det är till vårt eget bästa. När Jehova uppmanar oss att respektera myndighet nämner han ofta de fördelar vi har av att göra det. Han uppmanar till exempel barn att lyda sina föräldrar för att de skall få leva ett långt och lyckligt liv. (5 Moseboken 5:16; Efesierna 6:2, 3) Han uppmanar oss att respektera de äldste i församlingen därför att vi kommer att lida andlig skada om vi inte gör det. (Hebréerna 13:7, 17) Och han uppmanar oss att lyda världsliga myndigheter därför att det är till skydd för oss. (Romarna 13:4)

11 Håller du inte med om att det är lättare att respektera myndighet när vi vet varför Jehova vill att vi skall lyda?  Vi skall nu se närmare på hur vi kan visa respekt för myndighet på tre viktiga områden i livet.

RESPEKT I FAMILJEN

12. Vilken roll ger Jehova den äkta mannen och fadern i familjen, och hur bör mannen fullgöra sin uppgift?

12 Familjeanordningen är instiftad av Jehova. Han är ordningens Gud, och han har organiserat familjen så att den kan fungera väl. (1 Korinthierna 14:33) Han ger den äkta mannen och fadern myndigheten att vara familjens huvud. Mannen visar respekt för sitt huvud, Jesus Kristus, genom att följa hans exempel och utöva sitt ledarskap på samma sätt som han utövar ledarskapet över församlingen. (Efesierna 5:23) Mannen bör därför inte undandra sig sitt ansvar utan beslutsamt axla det. Han får inte vara diktatorisk eller sträng, utan skall vara kärleksfull, resonlig och omtänksam. Han kommer ihåg att hans myndighet är relativ – alltid underordnad Jehovas myndighet.

En kristen far följer Jesus exempel när han utövar sitt ledarskap

13. Hur kan en hustru och mor fullgöra sin uppgift i familjen på ett sätt som behagar Jehova?

13 En hustru och mor skall vara sin mans hjälpare, hans komplement. Hon har också anförtrotts myndighet i familjen, för Bibeln talar om ”din mors lag”. (Ordspråksboken 1:8) Men hennes myndighet är underordnad mannens.  En kristen hustru visar respekt för sin mans myndighet genom att hjälpa honom att fullgöra uppgiften som familjens huvud. Hon förringar honom inte och försöker inte manipulera honom eller överta hans ställning. Hon stöder honom och samarbetar med honom. När hon inte instämmer i hans beslut kan hon respektfullt säga vad hon tycker, men hon fortsätter att underordna sig sin man. Om mannen inte delar hennes tro kan hon ställas inför svåra situationer, men hennes villighet att underordna sig kan få hennes man att söka Jehova. (1 Petrus 3:1)

14. Hur kan barn glädja sina föräldrar och Jehova?

14 Barn gläder Jehovas hjärta när de lyder sin pappa och mamma. De gläder också föräldrarna och ärar dem. (Ordspråksboken 10:1) I enföräldersfamiljer tillämpar barnen samma princip när det gäller lydnad, medvetna om att föräldern kan behöva deras stöd och samarbete i ännu högre grad. När alla medlemmar i familjen fullgör sin uppgift enligt vad Gud bestämt, blir atmosfären i hemmet fridfull  och lycklig. Det ger ära åt Jehova Gud, familjens upphovsman. (Efesierna 3:14, 15)

RESPEKT I FÖRSAMLINGEN

15. a) Hur kan vi i församlingen visa att vi respekterar Jehovas myndighet? b) Vilka principer kan hjälpa oss att vara lydiga mot dem som har ledningen? (Se rutan på  sidorna 48 och 49.)

15 Jehova har förordnat sin Son till att styra över den kristna församlingen. (Kolosserna 1:13) Jesus i sin tur har tilldelat sin ”trogne och omdömesgille slav” uppgiften att dra försorg om Guds folk på jorden och tillgodose deras andliga behov. (Matteus 24:45–47) Slavklassen representeras av Jehovas vittnens styrande krets. Precis som det var i de kristna församlingarna under det första århundradet får de äldste i vår tid anvisningar och råd från den styrande kretsen, antingen direkt eller genom dess representanter, till exempel de resande tillsyningsmännen. När vi som enskilda individer respekterar de äldstes myndighet lyder vi Jehova. (Hebréerna 13:17)

16. På vilket sätt är de äldste förordnade genom helig ande?

16 De äldste och de biträdande tjänarna är inte fullkomliga. De har fel och brister precis som vi. Men de äldste är ”gåvor i form av människor” som skall hjälpa församlingen att bevara sig andligt stark. (Efesierna 4:8) De äldste är förordnade genom helig ande. (Apostlagärningarna 20:28) På vilket sätt? Genom att dessa män först måste uppfylla de kvalifikationer som anges i Guds inspirerade ord. (1 Timoteus 3:1–7, 12; Titus 1:5–9) De äldste som granskar om en broder uppfyller de här kvalifikationerna ber dessutom uppriktigt om Jehovas heliga andes ledning.

17. Varför bär kristna kvinnor ibland en huvudbonad när de utför en uppgift i församlingen?

17 Ibland kanske det inte finns några äldste eller biträdande tjänare tillgängliga i församlingen som kan sköta en uppgift som normalt tilldelas dessa bröder. Det kan till exempel gälla att leda ett möte för tjänst. I sådana fall kan  andra döpta bröder ta hand om uppgiften. Om det inte finns några döpta bröder som kan sköta uppgiften kan kvalificerade systrar fylla behovet. Men när en kvinna utför en uppgift som i normala fall tilldelas en döpt man bär hon en huvudbonad. * (1 Korinthierna 11:3–10) Det här kravet nedvärderar inte kvinnorna. Det ger dem tvärtom ett tillfälle att visa att de respekterar Jehovas anordning med ledarskap, både i familjen och i församlingen.

RESPEKT FÖR VÄRLDSLIG MYNDIGHET

18, 19. a) Hur skulle du vilja förklara principerna i Romarna 13:1–7? b) Hur visar vi respekt för världsliga myndigheter?

18 De sanna kristna följer samvetsgrant principerna i Romarna 13:1–7. När du läser igenom det här avsnittet förstår du att ”de överordnade myndigheterna” som nämns där är de världsliga regeringarna. Så länge Jehova låter de här regeringarna finnas kvar fullgör de viktiga funktioner. De upprätthåller ett visst mått av ordning och tillhandahåller nödvändiga tjänster. Vi visar vår respekt för dessa myndigheter genom att vara laglydiga. Vi är noga med att betala skatter, att lämna riktiga uppgifter på blanketter och i handlingar som myndigheterna kräver att få och att följa de lagar och förordningar som gäller oss personligen, vår familj, vår affärsverksamhet eller våra ägodelar. Däremot underordnar vi oss inte de världsliga myndigheterna om de kräver att vi skall göra något som är i strid med Guds vilja. Vi säger som apostlarna i forna tider: ”Vi måste lyda Gud som vår härskare mer än människor.” (Apostlagärningarna 5:28, 29; se rutan ” Vems myndighet bör jag lyda?” på sidan 42.)

19 Vi visar också respekt för de världsliga myndigheterna genom vårt sätt att uppträda. Ibland har vi kanske direkt  med världsliga myndighetspersoner att göra. Aposteln Paulus kom i kontakt med sådana härskare som kung Herodes Agrippa och ståthållaren Festus. De här männen hade allvarliga fel och brister, men Paulus tilltalade dem respektfullt. (Apostlagärningarna 26:2, 25) Vi följer Paulus exempel, vare sig den myndighetsperson vi talar med är en mäktig härskare eller en polisman på orten. I skolan är unga kristna noga med att visa liknande respekt för sina lärare och annan skolpersonal. Naturligtvis visar vi inte respekt bara för dem som är gynnsamt inställda till vår tro, utan vi är också respektfulla när vi har att göra med sådana som är fientligt stämda mot Jehovas vittnen. Människor i allmänhet som inte delar vår tro bör kunna märka att vi är respektfulla. (Romarna 12:17, 18; 1 Petrus 3:15)

20, 21. Nämn några välsignelser som vi får när vi visar tillbörlig respekt för myndighet.

20 Vi bör vara generösa när det gäller att visa respekt. Aposteln Petrus skrev: ”Ära människor av alla slag.” (1 Petrus 2:17) När människor märker att vi uppriktigt respekterar dem kan det göra djupt intryck på dem. Kom ihåg att den här egenskapen blir allt sällsyntare. Att vi visar respekt är därför ett sätt att lyda Jesu befallning: ”Låt ... ert ljus lysa inför människorna, så att de kan se era förträffliga gärningar och ge ära åt er Fader som är i himlarna.” (Matteus 5:16)

21 I den här förmörkade världen dras godhjärtade människor till det andliga ljuset. Att vi visar respekt i familjen, i församlingen och mot människor i världen kan tilltala somliga och få dem att börja vandra i ljuset tillsammans med oss. Vilket fantastiskt resultat! Men även om det inte blir så, är en sak säker: Vår respekt för människor behagar Jehova Gud och hjälper oss att bevara oss i hans kärlek. Skulle vi kunna få en större belöning?

^ § 17 Några exempel på hur den här principen kan tillämpas rent praktiskt behandlas på sidorna 209–212 i tillägget.