Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 6

Hur man väljer sund underhållning

Hur man väljer sund underhållning

”Gör allt till Guds ära.” (1 KORINTHIERNA 10:31)

1, 2. Vilket val ställs vi inför när det gäller underhållning?

TÄNK dig att du just skall ta en tugga av en härlig frukt men upptäcker att en del av frukten är rutten. Vad gör du då? Du skulle kunna äta hela frukten, också det ruttna, eller du skulle kunna kasta bort hela frukten, inbegripet det ruttna, eller du skulle kunna skära bort det som är ruttet och njuta av resten. Vad väljer du att göra?

2 Underhållning liknar på sätt och vis den här frukten. Du vill ibland koppla av och göra något trevligt, men du inser att mycket av dagens underhållning är moraliskt nedbrytande, till och med ruttet. Så vad skall du göra? Somliga tolererar det som är dåligt och slukar vilken underhållning som helst som den här världen erbjuder. Andra undviker all underhållning för att vara säkra på att inte utsättas för något som är skadligt. Ytterligare andra är noga med att undvika underhållning som är skadlig, men de tycker att de kan koppla av ibland med underhållning som är förhållandevis oskyldig. Vad bör du välja att göra för att bevara dig i Guds kärlek?

3. Vad skall vi undersöka nu?

3 De flesta av oss skulle nog välja det tredje alternativet. Vi inser att vi behöver viss avkoppling, men vi vill begränsa underhållningen till det som är moraliskt sunt. Därför skall vi nu undersöka hur vi kan avgöra vad som  är sunt och vad som inte är det. Men först skall vi granska vilken verkan vårt val av underhållning kan ha på vår tillbedjan av Jehova.

”GÖR ALLT TILL GUDS ÄRA”

4. Hur bör vårt överlämnande påverka vårt val av underhållning?

4 För en tid sedan sade ett äldre Jehovas vittne som blev döpt 1946: ”Jag har gjort det till en regel att vara med vid varje doptal och att lyssna uppmärksamt, som om det var jag själv som skulle bli döpt.” Varför det? Han förklarade: ”Det gör att jag blir påmind om mitt eget överlämnande, och det har hjälpt mig att vara trogen.” Du håller säkert med honom. Att du påminner dig att du har lovat Jehova att du skall använda hela ditt liv till att tjäna honom motiverar dig att hålla ut. (Predikaren 5:4; Hebréerna 10:7) Ja, att du tänker på ditt överlämnande kommer att påverka din syn inte bara på den kristna tjänsten utan också på alla andra sidor av livet – bland annat underhållning. Aposteln Paulus betonade det när han skrev till kristna på hans tid: ”Vare sig ni äter eller dricker eller gör något annat, gör allt till Guds ära.” (1 Korinthierna 10:31)

5. Hur hjälper oss 3 Moseboken 22:18–20 att se den indirekta varningen bakom orden i Romarna 12:1?

5 Allt du gör i livet berörs av din  tillbedjan av Jehova. I sitt brev till romarna använder Paulus ett uttryck med djup innebörd för att inskärpa denna sanning hos sina medtroende. Han uppmanade dem: ”Frambär era kroppar till ett levande och heligt slaktoffer som är välbehagligt för Gud – er förnuftsmässiga heliga tjänst.” (Romarna 12:1) Din kropp innefattar ditt sinne, ditt hjärta och din fysiska styrka. Allt detta använder du i din tjänst för Gud. (Markus 12:30) Paulus talar om sådan helhjärtad tjänst som ett slaktoffer. Det uttrycket innehåller en indirekt varning. Under den mosaiska lagen godkände Gud inte ett slaktoffer som var defekt. (3 Moseboken 22:18–20) Det är på liknande sätt med en kristens andliga offer. Om det är förorenat på något sätt kommer Gud att förkasta det. Men hur skulle en kristens offer kunna bli förorenat?

6, 7. Hur skulle en kristen kunna förorena sin kropp, och vilka konsekvenser skulle det kunna få?

6 Paulus uppmanade de kristna i Rom: ”Fortsätt inte ... med att ställa era lemmar [”kroppsdelar”, New International Version] till syndens förfogande.” Han uppmanade dem också att ”döda kroppens gärningar”. (Romarna 6:12–14; 8:13) Tidigare i sitt brev hade han gett exempel på sådana ”kroppens gärningar”. Om syndiga människor läser vi: ”Deras mun är full av förbannelse.” ”Deras fötter är snabba att utgjuta blod.” ”Det finns ingen fruktan för Gud inför deras ögon.” (Romarna 3:13–18) En kristen skulle förorena sin kropp om han använde sina ”lemmar”, sina kroppsdelar, till sådana syndiga gärningar. Om en kristen i våra dagar avsiktligt ser på sådant som är moraliskt fördärvat, till exempel pornografi, eller tittar på sadistiskt våld, ”ställer” han sina ögon ”till syndens förfogande” och förorenar på så sätt hela kroppen. Hans tillbedjan blir ett offer som inte längre är heligt och godtagbart  för Gud. (5 Moseboken 15:21; 1 Petrus 1:14–16; 2 Petrus 3:11) Vilket högt pris att betala för att man har valt osund underhållning!

7 Det är tydligt att en kristens val av underhållning har stor betydelse. Vi vill därför välja underhållning som förskönar, inte förorenar, vårt offer åt Gud. Vi skall nu undersöka hur vi kan avgöra vad som är sunt och vad som inte är det.

”AVSKY DET ONDA”

8, 9. a) I vilka två kategorier kan underhållning i stort sett delas in? b) Vilka former av underhållning tar vi avstånd från, och varför det?

8 Underhållning kan i stort sett delas in i två kategorier. Den ena omfattar underhållning som de kristna definitivt tar avstånd från. Den andra utgörs av underhållning som de kristna kanske eller kanske inte tycker är acceptabel. Vi skall börja med att se på den första kategorin – underhållning som de kristna tar avstånd från.

9 Som nämndes i kapitel 1 innehåller vissa former av underhållning sådant som uttryckligen fördöms i Bibeln. Tänk till exempel på webbplatser, filmer, tv-program och musik som innehåller eller förhärligar sadistiskt våld, demonism eller pornografi eller som skildrar avskyvärda, omoraliska handlingar. Eftersom sådan nedbrytande underhållning framställer handlingar som är i strid med Bibelns lagar och principer som helt acceptabla, måste de sanna kristna ta avstånd från dem. (Apostlagärningarna 15:28, 29; 1 Korinthierna 6:9, 10; Uppenbarelseboken 21:8) När du förkastar sådan osund underhållning, visar du Jehova att du verkligen ”avskyr det onda” och konsekvent ”vänder dig bort från det som är ont”. Då har du ”tro fri från hyckleri”. (Romarna 12:9; Psalm 34:14; 1 Timoteus 1:5)

10. Hur är det farligt att resonera när det gäller underhållning, och varför det?

 10 Men somliga kanske menar att det är ett oskyldigt nöje att se på underhållning som öppet beskriver ett omoraliskt uppförande. De säger: ”Jag kan se det på film eller tv, men jag skulle aldrig göra det själv.” Ett sådant resonemang är bedrägligt och farligt. (Jeremia 17:9) Om vi finner nöje i att se på sådant som Jehova fördömer, kan vi då verkligen säga att vi ”avskyr det onda”? Om vi gång på gång ägnar oss åt underhållning som skildrar ett orätt uppförande kommer vår känsla för moral att avtrubbas. (Psalm 119:70; 1 Timoteus 4:1, 2) En sådan vana skulle kunna påverka det vi gör och hur vi betraktar andras syndfulla uppförande.

11. Hur har det som sägs i Galaterna 6:7 visat sig vara sant när det gäller underhållning?

11 Detta har hänt i verkligheten: Somliga kristna har begått omoraliska handlingar därför att de har påverkats av underhållningsprogram som de haft för vana att titta på. Genom egen bitter erfarenhet har de lärt sig att ”vadhelst en människa sår, detta skall hon också skörda”. (Galaterna 6:7) Men sådana sorgliga följder kan undvikas. Om du är noga med att bara så det som är moraliskt rent i ditt sinne, kommer du att i ditt liv få skörda det som är sunt. (Se rutan ” Vilken underhållning bör jag välja?” på sidan 67.)

PERSONLIGA BESLUT GRUNDADE PÅ BIBELNS PRINCIPER

12. Vilket samband har Galaterna 6:5 med underhållning, och vilken vägledning har vi när vi skall fatta personliga beslut?

12 Vi skall nu se på den andra kategorin – underhållning som innehåller sådant som inte direkt fördöms, men som inte heller uttryckligen godkänns, i Guds ord. När en kristen väljer underhållning ur den här kategorin,  måste han själv bestämma vad han tycker är sunt. (Galaterna 6:5) Men vi saknar inte vägledning när vi skall välja. Bibeln innehåller principer, eller grundläggande sanningar, som hjälper oss att förstå hur Jehova tänker. Genom att granska sådana principer kan vi ”uppfatta vad Jehovas vilja är” i alla sammanhang, också när det gäller val av underhållning. (Efesierna 5:17)

13. Vad kommer att motivera oss att ta avstånd från underhållning som skulle kunna misshaga Jehova?

 13 Alla kristna har förståeligt nog inte utvecklat sin moraliska uppfattningsförmåga, sin omdömesförmåga, i samma utsträckning. (Filipperna 1:9) Dessutom inser vi att alla inte har samma smak i fråga om underhållning. Vi kan därför inte vänta oss att alla kristna skall fatta exakt samma beslut. Men ju mer vi låter Bibelns principer påverka vårt sinne och hjärta, desto mer angelägna blir vi om att ta avstånd från alla former av underhållning som skulle kunna misshaga Jehova. (Psalm 119:11, 129; 1 Petrus 2:16)

14. a) Vad bör vi tänka på när vi väljer underhållning? b) Hur kan vi ge de andliga intressena främsta platsen i vårt liv?

14 När du väljer underhållning är det en annan viktig sak du bör tänka på: din tid. Medan innehållet i underhållningen visar vad du tycker är godtagbart, visar den tid du använder till den vad du tycker är viktigt. För de kristna är naturligtvis det som gäller deras tillbedjan det viktigaste. (Matteus 6:33) Vad kan du då göra för att försäkra dig om att de andliga intressena kommer först i ditt liv? Aposteln Paulus sade: ”Ge ... noga akt på hur ni vandrar, att det inte är som ovisa utan som visa, och köp upp den lägliga tiden åt er.” (Efesierna 5:15, 16) Ja, att du sätter tydliga gränser för hur mycket tid du ägnar åt underhållning kommer att hjälpa dig att få tillräckligt med tid till ”de viktigare tingen” – verksamhet som bidrar till ditt andliga välbefinnande. (Filipperna 1:10)

15. Varför är det förståndigt att ha en säkerhetsmarginal när man väljer underhållning?

15 Det är också förståndigt att man har en säkerhetsmarginal när man väljer underhållning. Vad innebär det? Tänk på exemplet med frukten igen. För att vara säker på att man inte av misstag äter något som är ruttet skär man  bort inte bara det som är uppenbart dåligt utan också en del runt omkring. På liknande sätt är det förståndigt att ha en säkerhetsmarginal när man väljer underhållning. En förståndig kristen tar inte avstånd bara från underhållning som helt uppenbart är i strid med Bibelns principer utan också från alla former av underhållning som är tveksamma eller som kan tänkas innehålla vissa delar som är skadliga för den andliga hälsan. (Ordspråksboken 4:25–27) Att du noga följer råden i Guds ord kommer att hjälpa dig att göra det.

”VADHELST SOM ÄR RENT”

Att vi tillämpar Bibelns principer när vi väljer underhållning skyddar vår andlighet

16. a) Hur kan vi visa att vi har samma syn på moralfrågor som Jehova har? b) Hur kan det bli naturligt för dig att tillämpa Bibelns principer?

16 När de sanna kristna väljer underhållning tar de först och främst hänsyn till Jehovas inställning. Bibeln visar vad Jehova tycker och vilka hans normer är. Kung Salomo räknar upp flera saker som Jehova hatar: ”En falsk tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som är snabba att löpa efter det som är ont.” (Ordspråksboken 6:16–19) Hur bör Jehovas inställning påverka dig? Psalmisten uppmanar oss: ”Ni som älskar Jehova, hata det onda.” (Psalm 97:10) Ditt val av underhållning bör visa att du verkligen hatar det som Jehova hatar. (Galaterna 5:19–21) Kom också ihåg  att det är vad du gör när du är för dig själv, inte så mycket vad du gör när du är tillsammans med andra, som visar vad slags person du egentligen är. (Psalm 11:4; 16:8) Om du har en innerlig önskan att på alla områden i livet ha samma syn på moralfrågor som Jehova har, kommer du därför alltid att fatta beslut som är i överensstämmelse med Bibelns principer. Det kommer att bli naturligt för dig att göra det. (2 Korinthierna 3:18)

17. Vilka frågor bör vi ställa oss innan vi väljer underhållning?

17 Finns det något mer du kan göra för att försäkra dig om att Jehovas inställning får styra ditt val av underhållning? Fråga dig själv: Hur kommer det här att påverka mig och min ställning inför Gud? Innan du bestämmer dig för att titta på en viss film kan du ställa dig frågan: Hur kommer innehållet i den här filmen att påverka mitt samvete? Vi skall se vilka principer som kan tillämpas i det här sammanhanget.

18, 19. a) Hur kan principen i Filipperna 4:8 hjälpa oss att avgöra om den underhållning vi väljer är sund? b) Vilka andra principer kan hjälpa dig att välja bra underhållning? (Se fotnoten.)

18 En viktig princip finner vi i Filipperna 4:8, där det sägs: ”Vadhelst som är sant, vadhelst som är av allvarlig betydelse, vadhelst som är rätt, vadhelst som är rent, vadhelst som är värt att tycka om, vadhelst som är väl omtalat, vad dygd som än finns och vad berömvärt som än finns – fortsätt att tänka på allt detta.” Paulus talade visserligen inte om underhållning, utan om det som hjärtat mediterar över, något som bör kretsa kring det som behagar Gud, men Paulus ord kan i princip tillämpas också på frågan om underhållning. (Psalm 19:14) Hur då?

19 Du kan fråga dig: Fyller mitt val av filmer, dataspel, musik och andra former av underhållning mitt hjärta med ”vadhelst som är rent”? Vilka bilder har du kvar i sinnet sedan du har tittat på en film? Om de är trevliga,  moraliskt rena och upplivande, då vet du att underhållningen var sund. Men om den film du tittat på får dig att tänka på sådant som är orent, då var underhållningen osund, till och med skadlig. (Matteus 12:33; Markus 7:20–23) Varför det? Därför att tankarna på det som är moraliskt orent stör din inre frid, försvagar ditt samvete och kan fördärva ditt förhållande till Gud. (Efesierna 5:5; 1 Timoteus 1:5, 19) Var fast besluten att ta avstånd från sådan underhållning, eftersom den har en skadlig inverkan på dig. * (Romarna 12:2) Efterlikna psalmisten, som bad till Jehova: ”Vänd bort mina ögon, så att de inte ser det som är värdelöst.” (Psalm 119:37)

SÖK ANDRAS FÖRDEL

20, 21. Hur kan man tillämpa principen i 1 Korinthierna 10:23, 24 när man skall välja sund underhållning?

20 Paulus nämnde en annan viktig biblisk princip som vi måste ta hänsyn till när vi fattar beslut i personliga frågor. Han sade: ”Allt är tillåtet; men allt bygger inte upp. Var och en må fortsätta att söka den andres fördel i stället för sin egen.” (1 Korinthierna 10:23, 24) Hur kan du tillämpa den principen när du skall välja sund underhållning? Du bör fråga dig själv: Hur kommer mitt val av underhållning att påverka andra?

21 Ditt samvete kanske inte reagerar mot att du ägnar dig åt en viss form av underhållning som du betraktar som ”tillåten” eller godtagbar. Men om du märker att andra som har ett mer restriktivt samvete tycker att den är tvivelaktig, kanske du beslutar dig för att avstå från den. Varför det? Därför att du inte vill ”synda” mot dina ”bröder” – eller rentav ”synda” mot ”Kristus”, som Paulus sade  – genom att göra det svårare för dina medtroende att vara trogna mot Gud. Du tänker på uppmaningen: ”Undvik att bli orsak till att någon snavar och faller.” (1 Korinthierna 8:12; 10:32) De sanna kristna i våra dagar följer Paulus omtänksamma och klarsynta råd genom att inte ägna sig åt underhållning som visserligen kan vara ”tillåten” men som inte ”bygger ... upp”. (Romarna 14:1; 15:1)

22. Varför ger de kristna rum för olika uppfattningar i personliga frågor?

22 Men det finns en annan aspekt som man bör tänka på när det gäller att söka andras fördel. En kristen som har ett mer restriktivt samvete bör inte insistera på att alla i den kristna församlingen skall rätta sig efter hans snävare syn på vad som är godtagbar underhållning. Om han gjorde det, skulle han vara lik en bilförare på en motorväg som insisterar på att alla andra förare på den vägen skall hålla samma hastighet som han. Det skulle vara ett oresonligt krav. Av kristen kärlek bör den som har ett mer restriktivt samvete respektera medtroende som har en annan syn på underhållning än han själv men som ändå håller sig inom gränsen för kristna principer. På så sätt låter han sin ”resonlighet bli känd för alla människor”. (Filipperna 4:5; Predikaren 7:16)

23. Hur kan du försäkra dig om att du väljer sund underhållning?

23 Hur kan du alltså försäkra dig om att du väljer sund underhållning? Förkasta all underhållning som öppet beskriver förnedrande, omoraliska handlingar som uttryckligen fördöms i Guds ord. Följ de principer i Bibeln som kan tillämpas på former av underhållning som inte direkt nämns i Bibeln. Undvik underhållning som skadar ditt samvete, och var villig att avstå från underhållning som skulle kunna få andra att ta anstöt, i synnerhet dina medtroende. Var fast besluten att handla så. Då ger du ära åt Gud och kan bevara dig och din familj i hans kärlek.

^ § 19 Fler principer som kan tillämpas på underhållning finns i Ordspråksboken 3:31; 13:20; Efesierna 5:3, 4 och Kolosserna 3:5, 8, 20.