Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 16

Stå emot Djävulen och hans sluga handlingar

Stå emot Djävulen och hans sluga handlingar

”Stå emot Djävulen, så skall han fly från er.” (JAKOB 4:7)

1, 2. För vilka är dop glädjerika tillfällen?

OM DU har tjänat Jehova i många år har du säkert hört åtskilliga doptal vid våra sammankomster. Men oavsett hur många gånger du har varit med vid sådana tillfällen blir du säkert rörd varje gång du ser dem som sitter på de främsta raderna i lokalen resa sig för att visa att de vill bli döpta. I det ögonblicket känner åhörarna stor glädje och entusiasm. Det kan hända att du får tårar i ögonen när du ser ännu en grupp dyrbara människor som har tagit ställning för Jehova. Sådana tillfällen gör oss verkligen glada!

2 Vi får kanske vara med vid doptillfällen några få gånger om året, medan änglarna har förmånen att få bevittna dop mycket oftare. Kan du föreställa dig hur stor glädje det blir i himlen när änglarna varje vecka ser tusentals människor över hela världen förena sig med den synliga delen av Jehovas organisation? (Lukas 15:7, 10) Änglarna känner säkert stor glädje när de ser den här ökningen. (Haggaj 2:7)

DJÄVULEN ”GÅR OMKRING SOM ETT RYTANDE LEJON”

3. Varför går Satan omkring ”som ett rytande lejon”, och vad vill han göra?

3 I skarp kontrast till detta finns det andevarelser som känner vrede när de ser människor bli döpta. För Satan och demonerna är det fruktansvärt irriterande att se tusentals människor vända ryggen åt den här fördärvade  världen. Satan menade ju skrytsamt att inga människor skulle tjäna Jehova av äkta kärlek och att ingen skulle förbli trogen under svåra prövningar. (Job 2:4, 5) Varje gång någon överlämnar sig åt Jehova blir det bevisat att Satan har fel. Det är som om Satan får ett slag i ansiktet tusentals gånger varje vecka under året. Det är inte att undra på att han ”går omkring som ett rytande lejon och söker någon att sluka”. (1 Petrus 5:8) Som ett ”lejon” gör han allt han kan för att sluka oss andligt sett, dvs. få oss att skada eller till och med fördärva vårt förhållande till Gud. (Psalm 7:1, 2; 2 Timoteus 3:12)

Varje gång någon överlämnar sig åt Jehova och blir döpt blir det bevisat att Satan har fel

4, 5. a) På vilka två viktiga sätt har Jehova satt gränser för Satans inflytande? b) Vad kan en sann kristen vara säker på?

4 Vi står inför en rasande fiende, men vi behöver ändå inte bli överväldigade av fruktan. Varför inte det? Därför  att Jehova har satt gränser för det här ”rytande lejonets” inflytande på två viktiga sätt. För det första har Jehova förutsagt att ”en stor skara” sanna kristna skall överleva den kommande ”stora vedermödan”. (Uppenbarelseboken 7:9, 14) Guds profetior slår aldrig fel. Därför måste också Satan veta att Guds folk som helhet är utom räckhåll för honom.

5 För det andra kan vi påminna oss en grundläggande sanning som uttalades av en av Guds trogna tjänare i forna tider. Profeten Asarja sade till kung Asa: ”Jehova är med er, så länge ni är med honom.” (2 Krönikeboken 15:2; 1 Korinthierna 10:13) Det finns många skildringar från forna tider som visar att Satan aldrig lyckades sluka Guds tjänare när de höll sig nära Gud. (Hebréerna 11:4–40) I vår tid kan en kristen som håller sig nära Gud stå emot Djävulen och till och med segra över honom. Ja, Guds ord försäkrar oss: ”Stå emot Djävulen, så skall han fly från er.” (Jakob 4:7)

VI HAR ”EN KAMP ... MOT DE ONDA ANDEMAKTERNA”

6. Hur strider Satan mot varje enskild kristen?

6 Satan kan alltså inte vinna kriget, men han kan besegra oss som individer om vi inte är på vår vakt. Satan vet att han kan sluka oss om han kan försvaga vårt förhållande till Jehova. Hur försöker Satan göra det? Genom att utsätta oss för intensiva angrepp, dra in oss i närkamp och använda list. Vi skall nu se närmare på de här strategierna som Satan främst använder.

7. Varför riktar Satan intensiva angrepp mot Jehovas folk?

7 Intensiva angrepp. Aposteln Johannes sade: ”Hela världen ligger i den ondes våld.” (1 Johannes 5:19) De här orden innehåller en varning till alla sanna kristna. Eftersom Satan redan har slukat hela den ogudaktiga människovärlden, kan han nu koncentrera sig på och ännu  intensivare angripa dem som han hittills inte har fått grepp om – Jehovas folk. (Mika 4:1; Johannes 15:19; Uppenbarelseboken 12:12, 17) Han känner stor förbittring, för han vet att han har en kort tid kvar. Därför har han intensifierat påtryckningarna. I dag står vi inför hans sista ondskefulla angrepp som är avsett att tillintetgöra oss. Det är därför viktigare än någonsin att vi ”urskiljer tiderna” och inser vad vi bör göra. (1 Krönikeboken 12:32)

8. Vad menar aposteln Paulus när han säger att vi har ”en kamp”, en brottningskamp, mot onda andar?

8 Närkamp. Aposteln Paulus sade varnande: ”Vi har ... en kamp ... mot de onda andemakterna i de himmelska regionerna.” (Efesierna 6:12) Det grekiska ord som översatts med ”kamp” kan också återges med ”brottningskamp”. Varför använde Paulus ett sådant ord? Därför att det förmedlar tanken på närkamp. Paulus betonade alltså att var och en av oss är inbegripen i kampen mot de onda andarna. Vare sig vi lever i ett land där många tror på onda andar eller inte, får vi aldrig glömma att vi bildligt talat ställde oss på brottningsmattan när vi överlämnade oss åt Jehova. Varje kristen är åtminstone sedan sitt överlämnande tvungen att utkämpa den här närkampen. Det är inte att undra på att Paulus ansåg det nödvändigt att tre gånger uppmana de kristna i Efesos att ”stå fasta”. (Efesierna 6:11, 13, 14)

9. a) Varför använder Satan och demonerna olika ”sluga handlingar”? b) Varför försöker Satan fördärva vårt tänkesätt, och hur kan vi stå emot hans ansträngningar? (Se rutan på  sidorna 192 och 193.) c) Vilken listig metod skall vi nu granska?

9 Listiga metoder. Paulus förmanar de kristna att stå fasta mot Satans ”sluga handlingar”. (Efesierna 6:11, fotnoten) Lägg märke till att Paulus skriver ”handlingar”, alltså pluralis. De onda andarna använder inte bara en metod, utan flera listiga metoder – och de har starka skäl till det. En del kristna som har stått fasta under ett visst slag av prövning  har senare dukat under då de ställts inför en prövning av annat slag. För att upptäcka vår svagaste punkt lägger Djävulen och demonerna därför noga märke till hur var och en av oss uppför sig. Sedan utnyttjar de en andlig svaghet som vi eventuellt kan ha. Men lyckligtvis kan vi känna igen många av de metoder Djävulen använder, eftersom de finns beskrivna i Bibeln. (2 Korinthierna 2:11) Tidigare i den här boken har vi tagit upp några av hans metoder: materialism, dåligt umgänge och sexuell omoral. Nu skall vi se på ytterligare en av Satans listiga metoder – spiritism och andra former av ockultism.

ATT ÄGNA SIG ÅT OCKULTISM ÄR FÖRRÄDERI

10. a) Vad är ockultism? b) Hur betraktar Jehova spiritism och andra former av ockultism, och vilken inställning har du?

10 Den som ägnar sig åt ockultism kommer i direkt kontakt med onda andar. Några former av ockultism är att utöva spådom, bedriva trolldom och fråga de döda. Som vi känner till betraktar Jehova spiritism och andra former av ockultism som något ”avskyvärt”. (5 Moseboken 18:10–12; Uppenbarelseboken 21:8) Också vi måste ”avsky det onda”, och därför bör det vara otänkbart för oss att försöka få kontakt med onda andemakter. (Romarna 12:9) Något sådant skulle vara ett avskyvärt förräderi mot vår himmelske Fader, Jehova!

11. Varför skulle det vara en stor seger för Satan om han kunde få oss att börja syssla med spiritism eller andra former av ockultism? Illustrera.

11 Att ägna sig åt ockultism är grovt förräderi mot Jehova, och därför inriktar sig Satan på att få några av oss att göra det. Varje gång han lyckas få någon av de kristna att intressera sig för det ockulta vinner han en stor seger. Varför det? Tänk på den här jämförelsen: Om en soldat kan övertalas att desertera och förråda sitt arméförband och förena sig med fiendens styrkor, skulle  fiendens befälhavare bli mycket glad. Han kanske till och med visar upp förrädaren som en trofé för att förolämpa den här soldatens förre befälhavare. Det är på samma sätt med en kristen som börjar syssla med spiritism eller andra former av ockultism – han överger av fri vilja och avsiktligt Jehova och ställer sig direkt under Satans befäl. Tänk dig vilken glädje Satan skulle känna över att få visa upp den här desertören som en krigstrofé! Skulle någon av oss vilja ge Djävulen en sådan seger? Absolut inte! Vi är inga förrädare.

FRÅGOR SOM ÄR TÄNKTA ATT SÅ TVIVEL

12. Vilken metod använder Satan för att försöka förändra vår syn på det ockulta?

12 Så länge vi avskyr all ockultism kommer Satan inte att ha någon framgång mot oss med den metoden. Därför förstår han att han måste förändra vårt tänkesätt. Hur då? Han försöker göra de kristna så förvirrade att somliga börjar tro att ”gott är ont och ont är gott”. (Jesaja 5:20) I det syftet tillgriper Satan ofta en av sina väl beprövade metoder – han väcker frågor som är tänkta att så tvivel.

13. Hur har Satan använt metoden att väcka frågor som är tänkta att så tvivel?

13 Lägg märke till hur Satan använde den här metoden för mycket länge sedan. I Eden frågade han Eva: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av varje träd i trädgården?” Vid ett tillfälle på Jobs tid då änglarna var församlade i himlen ställde Satan frågan: ”Är det för ingenting som Job fruktar Gud?” Och i början av Jesu jordiska tjänst utmanade Satan honom med orden: ”Om du är en son till Gud, säg då till dessa stenar att bli bröd.” Kan du tänka dig – Satan var oförskämd nog att inför Jesus göra narr av det som Jehova själv hade sagt omkring sex veckor tidigare: ”Denne är min Son, den älskade, som jag har godkänt”! (1 Moseboken 3:1; Job 1:9; Matteus 3:17; 4:3)

14. a) Hur använder Satan sin metod att skapa osäkerhet när det gäller det ockulta? b) Vad skall vi nu undersöka?

 14 I vår tid använder Djävulen en liknande metod för att försöka få människor att tvivla på att det ockulta verkligen är så ont. Sorgligt nog har han lyckats väcka tvivel hos somliga kristna. De har börjat tvivla på att vissa former av ockultism verkligen är så onda. I själva verket tänker de: Har Gud verkligen sagt det? (2 Korinthierna 11:3) Hur kan vi hjälpa dem att ändra sitt tänkesätt? Hur kan vi se till att vi inte blir påverkade av Satans metod? För att få svar på det skall vi undersöka två områden som Satan slugt har besmittat med ockultism. Det gäller underhållning och hälsovård.

VÅRA ÖNSKNINGAR OCH BEHOV UTNYTTJAS

15. a) Hur ser många i västvärlden på det ockulta? b) Hur har somliga kristna påverkats av världens syn på det ockulta?

15 Särskilt i västvärlden har många börjat ta lätt på spiritism, trolldom och andra former av ockultism. Allt fler filmer, böcker, tv-program och dataspel framställer det ockulta som underhållande, ofarligt och smart. En del filmer och böcker med ockult innehåll har blivit så otroligt populära att beundrarna har bildat speciella klubbar. Det är tydligt att demonerna har lyckats bagatellisera farorna med det ockulta. Har den här trenden att ta lätt på ockultism påverkat kristna? Ja, somliga har tagit intryck. Hur då? Ett typiskt exempel är en kristen som såg en film som kretsade kring det ockulta och sedan sade: ”Jag såg filmen, men det betyder inte att jag har ägnat mig åt ockultism.” Varför är ett sådant resonemang farligt?

16. Varför är det farligt att välja underhållning som kretsar kring det ockulta?

16 Det är naturligtvis skillnad mellan att ägna sig åt och att se på ockultism, men det betyder inte att det är ofarligt att se på ockulta handlingar. Varför inte det? Som Guds  ord visar har varken Satan eller hans demoner förmåga att läsa våra tankar. * För att få reda på vad vi tänker på och upptäcka en eventuell andlig svaghet hos oss måste de onda andarna, som tidigare sagts, noga ge akt på vad vi gör – däribland vilken underhållning vi väljer. När en kristen visar att han tycker om filmer och böcker som handlar om spiritistiska medier, besvärjelser, demonpåverkan eller liknande ockulta ämnen, sänder han ett budskap till demonerna. I själva verket hjälper han dem att hitta hans svaga punkt! Det gör att demonerna kan intensifiera sin ”brottningskamp” med den personen för att utnyttja den svaghet han avslöjat tills de bildligt talat har brottat ner honom. Ja, somliga som har fått sitt intresse för ockultism väckt genom underhållning som främst kretsat kring det ockulta har till slut själva börjat syssla med ockultism. (Galaterna 6:7)

Ta emot Jehovas stöd när du är sjuk

17. Genom vilken slug handling kan Satan försöka bedra dem som är sjuka?

17 Satan försöker utnyttja inte bara vår längtan efter underhållning utan också vårt behov av hälsovård. Hur då? En kristen som har problem med hälsan trots att han har gjort många försök att hitta ett botemedel kan bli missmodig. (Markus 5:25, 26) Det kan ge Satan och demonerna ett utmärkt tillfälle att bedra honom. De vet mycket väl att Guds ord varnar oss för ”det som är en hjälp för dem som gör det som är skadligt”. (Jesaja 31:2) För att få en kristen som är sjuk att blunda för den här varningen kan demonerna försöka få honom att i desperation pröva metoder för diagnos och behandling som inbegriper användning  av ”magiska krafter” eller ockultism – något som är mycket skadligt. Om de lyckas med den sluga handlingen kan den sjukes förhållande till Gud försvagas. På vilket sätt?

18. Vilka metoder för diagnos och behandling tar en kristen avstånd från, och varför det?

18 Jehova gav följande varning till de israeliter som använde ”magiska krafter”: ”När ni breder ut era handflator, gömmer jag mina ögon för er. Även om ni ber många böner, lyssnar jag inte.” (Jesaja 1:13, 15) Vi vill naturligtvis undvika allt som kan hindra våra böner och minska det stöd vi får från Jehova – särskilt när vi är sjuka. (Psalm 41:3) Om det är något som tyder på att vissa metoder för diagnos och behandling kan innehålla något ockult måste en sann kristen ta avstånd från dem. * (Matteus 6:13) När han gör det kan han vara säker på att Jehova skall fortsätta att stödja honom. (Se rutan ” Är det verkligen ockultism?” på sidan 194.)

BERÄTTELSER OM DEMONER

19. a) Vad har Djävulen lurat många att tro om hans makt? b) Vilka berättelser bör sanna kristna låta bli att sprida?

19 Medan många i västvärlden tar lätt på farorna med Satans makt är det helt annorlunda i andra delar av världen. Där har Djävulen lurat många att tro att han har större  makt än han i själva verket har. Somliga lever, äter, arbetar och sover i fruktan för onda andar. Det berättas många historier om hur demonerna visat sin makt genom kraftgärningar. Historierna berättas ofta med förtjusning, och människor fascineras av dem. Bör vi sprida sådana berättelser? Nej, den sanne Gudens tjänare har två viktiga skäl till att låta bli att göra det.

20. Hur kan någon, kanske omedvetet, sprida Satans propaganda?

20 För det första: Om man berättar om demonernas bedrifter hjälper man Satan i hans ansträngningar. Hur då? Bibeln bekräftar att Satan kan utföra kraftgärningar, men den säger också varnande att han använder ”lögnaktiga tecken” och ”bedrägeri”. (2 Thessalonikerna 2:9, 10) Eftersom Satan är ärkebedragaren, vet han hur han kan påverka sinnet hos dem som känner sig dragna till det ockulta och likaså hur han skall få dem att tro på sådant som inte är  sant. Sådana personer kanske uppriktigt tror att de har sett och hört något speciellt och berättar om sina upplevelser som om de var sanna. Efter hand som berättelserna upprepas om och om igen blir de uppförstorade. Om en kristen skulle sprida sådana historier går han i själva verket Djävulens ärenden, för Djävulen är ”lögnens fader”. Han skulle sprida Satans propaganda. (Johannes 8:44; 2 Timoteus 2:16)

21. Vad vill vi att våra samtal skall kretsa kring?

21 För det andra: Även om en kristen tidigare haft kontakt med onda andar bör han låta bli att gång på gång berätta för sina medtroende om vad han varit med om. Varför det? Vi får förmaningen: ”Se [uppmärksamt] på vår tros främste förmedlare och fullkomnare, Jesus.” (Hebréerna 12:2) Ja, vi måste ha vår uppmärksamhet riktad på Kristus, inte på Satan. Det är värt att lägga märke till att Jesus medan han var på jorden inte roade sina lärjungar med berättelser om onda andar, trots att han kunde ha sagt mycket om vad Satan kan eller inte kan göra. Jesus koncentrerade sig i stället på att förkunna budskapet om Guds kungarike. Vi vill efterlikna Jesus och apostlarna, och därför låter vi våra samtal kretsa kring ”Guds storslagna gärningar”. (Apostlagärningarna 2:11; Lukas 8:1; Romarna 1:11, 12)

22. Hur kan vi fortsätta att bidra till att det blir glädje i himlen?

22 Det är sant att Satan använder olika listiga metoder, däribland ockultism, för att försöka fördärva vårt förhållande till Jehova. Men när vi avskyr det som är ont och håller fast vid det som är gott får Djävulen ingen möjlighet att försvaga vårt beslut att ta avstånd från ockultismen i alla dess former. (Efesierna 4:27) Föreställ dig vilken stor glädje det blir i himlen när vi fortsätter att ”stå fasta mot Djävulens sluga handlingar” till dess han inte längre finns till! (Efesierna 6:11, fotnoten)

^ § 16 De beskrivande benämningar som getts åt Satan (motståndare, baktalare, bedragare, frestare, lögnare) antyder inte att han har förmåga att utforska vårt hjärta och sinne. Däremot beskrivs Jehova som ”den som prövar hjärtat” och Jesus som ”den som utforskar njurar och hjärtan”. (Ordspråksboken 17:3; Uppenbarelseboken 2:23)

^ § 18 Fler upplysningar finns i artikeln ”Är detta en hälsoundersökning för dig?” i Vakttornet för 15 december 1994, sidorna 19–22, och artikeln ”Bibelns syn: Har det någon betydelse vilken medicinsk behandling man väljer?” i Vakna! för 8 januari 2001.