Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

”Bevara er själva i Guds kärlek”

 KAPITEL 15

”Njut av det som är gott” för ditt hårda arbete

”Njut av det som är gott” för ditt hårda arbete

”Varje människa bör ... njuta av det som är gott för all sin möda.” (PREDIKAREN 3:13)

1–3. a) Vad tycker många om sitt arbete? b) Vilken syn på arbete uppmuntrar Bibeln oss att ha, och vilka frågor skall vi behandla i det här kapitlet?

FÖR många människor i dagens värld är arbetet allt annat än en källa till glädje. Långa dagar med ett arbete som de inte tycker särskilt mycket om gör att de varje dag fasar för att gå till arbetet. Hur kan de som känner det så bli motiverade att intressera sig för sitt arbete, kanske rentav tycka om det?

2 Bibeln uppmuntrar oss att se positivt på ”möda”, dvs. hårt arbete. Den säger att sådant arbete och resultaten av det är en gåva. Salomo skrev: ”Varje människa bör äta och dricka och njuta av det som är gott för all sin möda. Det är Guds gåva.” (Predikaren 3:13) Jehova, som älskar oss och alltid vill vårt bästa, önskar att vi skall känna tillfredsställelse i vårt arbete och glädja oss åt resultaten av det. För att förbli i hans kärlek måste vi i vårt liv visa att vi har samma inställning som han och följa hans principer i fråga om arbete. (Predikaren 2:24; 5:18)

3 I det här kapitlet skall vi behandla fyra frågor: Hur kan vårt hårda arbete ge glädje och tillfredsställelse? Vilka slags arbeten är inte lämpliga för sanna kristna? Hur kan vi ha balans mellan förvärvsarbete och andlig verksamhet? Och vad är det viktigaste arbete vi kan ägna  oss åt? Men först skall vi se på de två främsta exemplen i universum när det gäller arbete – Jehova Gud och Jesus Kristus.

DEN OJÄMFÖRLIGE ARBETAREN OCH DEN MÄSTERLIGE ARBETAREN

4, 5. Hur visar Bibeln att Jehova är en produktiv arbetare?

4 Jehova är den ojämförlige arbetaren. I Första Moseboken 1:1 läser vi: ”I begynnelsen skapade Gud himlen och jorden.” När Gud hade avslutat sitt skaparverk i förbindelse med jorden förklarade han att resultatet var ”mycket gott”. (1 Moseboken 1:31) Han var med andra ord fullkomligt nöjd med sitt arbete. Jehova, ”den lycklige Guden”, kände utan tvivel stor glädje över att vara en produktiv arbetare. (1 Timoteus 1:11)

5 Vår outtröttlige Gud upphör aldrig att arbeta. Långt efter det att jorden och allt som finns på den hade skapats sade Jesus: ”Min Fader arbetar ännu i denna stund.” (Johannes 5:17) Vad har Fadern varit verksam med? Från himlen har han väglett människorna och tagit vård om dem. Han har frambringat ”en ny skapelse” – av anden pånyttfödda kristna som skall regera med Jesus i himlen. (2 Korinthierna 5:17) Han har arbetat för att genomföra sin avsikt med människorna – att de som älskar honom skall få evigt liv i en ny värld. (Romarna 6:23) Jehova måste vara mycket nöjd med resultatet av det här arbetet. Miljoner människor har tagit emot budskapet om Guds kungarike. De har dragits till Gud och ordnat upp sitt liv för att förbli i hans kärlek. (Johannes 6:44)

6, 7. Hur har Jesus under lång tid gjort sig känd som en flitig arbetare?

6 Jesus har under lång tid gjort sig känd som en flitig arbetare. I sin föremänskliga tillvaro tjänade han som  Guds ”mästerlige arbetare” vid skapandet av allting ”i himlarna och på jorden”. (Ordspråksboken 8:22–31; Kolosserna 1:15–17) Här på jorden fortsatte Jesus att arbeta hårt. Tidigt i livet lärde han sig ett hantverk och blev känd som ”snickaren”. * (Markus 6:3) Det här hantverket innebär fysiskt krävande arbete och fordrar många yrkeskunskaper, och det gjorde det i synnerhet innan det fanns sågverk, byggvaruhus och eldrivna verktyg. Kan du för din inre syn se Jesus ge sig i väg för att skaffa timmer – kanske till och med fälla träd och frakta virket till arbetsplatsen? Kan du se hur han bygger hus – gör i ordning takbjälkarna och sätter upp dem, tillverkar dörrarna och till och med snickrar en del möbler? Jesus visste utan tvivel av egen erfarenhet att skickligt utfört arbete ger tillfredsställelse.

7 Jesus var mycket flitig i sin förkunnartjänst. I tre och ett halvt år ägnade han sig intensivt åt det här mycket viktiga arbetet. Han ville nå så många som möjligt och tog väl vara på sin tid genom att stiga upp tidigt och arbeta till långt in på natten. (Lukas 21:37, 38; Johannes 3:2) Han färdades ”från stad till stad och från by till by och predikade och förkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike”. (Lukas 8:1) Jesus gick bokstavligen hundratals kilometer på dammiga vägar för att nå människor med de goda nyheterna.

8, 9. Vilka goda resultat fick Jesus se av sitt hårda arbete?

8 Fick Jesus se några goda resultat av sitt hårda arbete i förkunnartjänsten? Ja! Han sådde sanningens säd och lämnade efter sig fält som var mogna för skörd. Att utföra  Guds verk gav Jesus sådan kraft och styrka att han var villig att avstå från att äta för att få det utfört. (Johannes 4:31–38) Tänk på hur nöjd han måste ha känt sig när han mot slutet av sin jordiska tjänst med all rätt kunde säga till sin Fader: ”Jag har förhärligat dig på jorden genom att jag har fullbordat det verk som du har gett mig att utföra.” (Johannes 17:4)

9 Jehova och Jesus är de främsta exemplen i fråga om att se goda resultat av hårt arbete. Vår kärlek till Jehova får oss att bli ”Guds efterliknare”. (Efesierna 5:1) Vår kärlek till Jesus sporrar oss att ”följa tätt i hans fotspår”. (1 Petrus 2:21) Nu skall vi ta reda på hur också vi kan få se goda resultat av vårt hårda arbete och finna glädje och tillfredsställelse i det.

HUR VÅRT HÅRDA ARBETE KAN GE GLÄDJE OCH TILLFREDSSTÄLLELSE

När du följer Bibelns principer kan du känna att hårt arbete ger glädje

10, 11. Vad kan hjälpa oss att uppodla en positiv inställning till vårt arbete?

10 De flesta kristna måste förvärvsarbeta. Vi vill känna glädje och tillfredsställelse i vårt arbete, men det kan vara mycket svårt om vi har ett förvärvsarbete som vi inte tycker om. Hur kan vi under sådana förhållanden ändå känna tillfredsställelse i vårt arbete?

11 Genom att uppodla en positiv inställning. Vi kan inte alltid förändra våra förhållanden, men vi kan förändra vår inställning. Om vi mediterar över Guds syn på arbete kan det hjälpa oss att uppodla en positiv inställning. Om du är familjeöverhuvud kan du tänka på att ditt arbete, hur låg status det än tycks ha, gör att du kan skaffa det som din familj behöver. Att du på det sättet sörjer för dina närmaste är inte oviktigt i Guds ögon. Bibeln säger att den som inte sörjer för sin familj ”är värre än  en som har förnekat Jehova”. (1 Timoteus 5:8, fotnoten) När du inser att du genom ditt arbete kan fullgöra ett ansvar som Gud har gett dig kan du känna att ditt arbete är meningsfullt, något som dina arbetskamrater kanske inte gör.

12. Hur har vi nytta av att vara flitiga och ärliga i vårt arbete?

12 Genom att vara flitiga och ärliga. Om vi arbetar hårt och lär oss utföra vårt arbete väl kan vi få många välsignelser. Flitiga, duktiga arbetare är ofta mycket uppskattade av sina arbetsgivare. (Ordspråksboken 12:24; 22:29)  Som sanna kristna måste vi också vara ärliga i vårt arbete – inte stjäla pengar, material eller tid från vår arbetsgivare. (Efesierna 4:28) Som vi såg i förra kapitlet har vi nytta av att vara ärliga. En anställd som är känd för sin ärlighet kommer troligen att visas större förtroende. Och oberoende av om vår arbetsgivare lägger märke till vårt hårda arbete eller inte kan vi känna oss nöjda, eftersom vi har ”ett gott samvete” och vet att vi gläder den Gud vi älskar. (Hebréerna 13:18; Kolosserna 3:22–24)

13. Vad kan vårt goda exempel på arbetsplatsen leda till?

13 Genom att tänka på att vårt uppförande kan ge ära åt Gud. Om vi har ett gott kristet uppförande på vår arbetsplats kommer andra säkert att lägga märke till det. Vad leder det till? Vi blir ”en prydnad för vår Räddares, Guds, lära”. (Titus 2:9, 10) Ja, vårt goda uppförande kan få andra att tilltalas av vårt sätt att tillbe Gud och göra att de dras till sanningen. Tänk om en arbetskamrat började visa intresse för sanningen tack vare ditt goda exempel! Och ännu viktigare: Vad kan kännas bättre än att veta att ditt goda uppförande ger ära åt Jehova och gläder hans hjärta? (Ordspråksboken 27:11; 1 Petrus 2:12)

VÄLJ ARBETE MED URSKILLNING

14–16. Vilka viktiga frågor måste vi ställa oss när vi skall välja arbete?

14 Bibeln anger inte i detalj vad som är godtagbart och vad som inte är det i fråga om förvärvsarbete. Det betyder inte att vi kan ta vilket arbete som helst oberoende av vad det gäller. Bibeln kan hjälpa oss att välja ett arbete som behagar Gud och avstå från det som inte gör det. (Ordspråksboken 2:6) När vi skall välja arbete är det två viktiga frågor vi måste ställa oss.

15 Om jag utför det här arbetet, gör jag då något som fördöms i Bibeln? Bibeln fördömer klart och tydligt stöld,  lögn och framställning av gudabilder. (2 Moseboken 20:4; Apostlagärningarna 15:29; Efesierna 4:28; Uppenbarelseboken 21:8) Vi skulle inte ta ett arbete som kräver att vi gör något sådant. På grund av vår kärlek till Jehova skulle vi aldrig skaffa oss ett arbete som innebär att vi gör något som strider mot hans bud. (1 Johannes 5:3)

16 Om jag utför det här arbetet, gör eller understöder jag då något som är orätt? Tänk på ett exempel. Att arbeta  som receptionist är inte orätt i sig självt. Men hur skulle det vara om en kristen erbjöds ett sådant arbete på en abortklinik? Det är sant att arbetsuppgiften inte kräver att man hjälper till med själva aborterna. Men skulle inte arbetet där understödja en verksamhet som går ut på att utföra aborter – något som är i strid med Guds ord? (2 Moseboken 21:22–24) Eftersom vi älskar Jehova vill vi inte ha något att göra med sådant som strider mot Bibeln.

17. a) Vilka faktorer måste vi ta hänsyn till när vi väljer arbete? (Se rutan på  sidan 177.) b) Hur kan vårt samvete hjälpa oss att fatta beslut som gläder Gud?

17 Vi kan få klarhet i många frågor som har med arbete att göra om vi noga analyserar svaren på de två viktiga frågor som ställs i paragraferna 15 och 16. Dessutom är det några andra faktorer som vi måste ta hänsyn till när  vi skall välja arbete. * Vi kan inte förvänta att den trogna slavklassen skall fastställa regler som täcker varje situation som kan uppstå. Det är här som vi behöver urskillning. Som vi såg i kapitel 2 måste vi öva vårt samvete genom att ta reda på hur vi kan tillämpa Bibelns principer i vårt dagliga liv. När vi ”genom användning har fått ... [vår] uppfattningsförmåga övad”, kan vårt samvete hjälpa oss att fatta beslut som gläder Gud och som gör det möjligt för oss att förbli i hans kärlek. (Hebréerna 5:14)

HA EN BALANSERAD SYN PÅ ARBETE

18. Varför är det inte lätt att bevara den andliga balansen?

18 Det är inte lätt att bevara den andliga balansen nu i dessa ”sista dagar”, eftersom det är ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Timoteus 3:1) Det kan vara mycket svårt att hitta ett arbete och att sedan få behålla det. Som sanna kristna inser vi att det är viktigt att vi arbetar hårt för att sörja för vår familj. Men om vi inte är försiktiga kan påtryckningar på arbetsplatsen eller världens smittsamma materialistiska tänkesätt få oss att sakta farten i vår andliga verksamhet. (1 Timoteus 6:9, 10) Vi skall nu se närmare på hur vi kan bevara jämvikten och skaffa oss ”visshet i fråga om de viktigare tingen”. (Filipperna 1:10)

19. Varför är Jehova värd vår fulla förtröstan, och vad undviker vi när vi har sådan förtröstan?

19 Förtrösta helt på Jehova. (Ordspråksboken 3:5, 6) Han är verkligen värd vår fulla förtröstan! Han bryr sig om oss. (1 Petrus 5:7) Han vet bättre än vi själva vad vi behöver, och hans arm är aldrig för kort. (Psalm 37:25) Vi bör därför lyssna när han genom sitt ord påminner oss:  ”Låt ert levnadssätt vara fritt från penningkärlek; nöj er med det som är. Ty han [Gud] har sagt: ’Jag skall under inga omständigheter släppa dig, inte heller under några omständigheter överge dig.’” (Hebréerna 13:5) Många heltidstjänare kan vittna om att Gud har sörjt för deras behov. Om vi verkligen litar på att Jehova skall ge oss det vi behöver kommer vi inte att vara överdrivet bekymrade  för hur vi skall kunna försörja vår familj. (Matteus 6:25–32) Vi kommer inte att låta förvärvsarbetet få oss att försumma andlig verksamhet, till exempel att förkunna de goda nyheterna och vara med vid möten. (Matteus 24:14; Hebréerna 10:24, 25)

20. Vad innebär det att ha ett ogrumlat öga, och hur kan du bevara en sådan inställning?

20 Håll ögat ogrumlat. (Matteus 6:22, 23) Att vi har ett ogrumlat öga betyder att vi är inriktade på att förenkla vårt liv. En kristens ogrumlade öga är fokuserat på att göra Guds vilja. Om vårt öga är rätt fokuserat kommer vi inte att vara helt upptagna av att försöka få ett välavlönat arbete och en högre levnadsstandard. Vi kommer då inte heller att bli fångade i den ständiga jakten efter det nyaste och bästa som reklamen vill få oss att tro att vi måste ha för att vara lyckliga. Hur kan du bevara ett ogrumlat öga? Tyng inte ner dig själv med onödiga skulder. Fyll inte ditt liv med ägodelar som kräver orimligt mycket tid och uppmärksamhet. Följ Bibelns råd att vi skall vara nöjda med ”mat och kläder och tak över huvudet”. (1 Timoteus 6:8) Försök förenkla ditt liv så mycket som möjligt.

21. Varför måste vi prioritera, och vad bör komma först i vårt liv?

21 Prioritera andliga intressen och håll fast vid dem. Eftersom det finns gränser för hur mycket vi kan göra måste vi prioritera. I annat fall skulle det som är mindre viktigt kunna sluka dyrbar tid och tränga ut det som är viktigare. Vad bör vi sätta främst i vårt liv? Många i världen satsar på högre utbildning för att få en framgångsrik karriär i den nuvarande ordningen. Men Jesus uppmanade sina efterföljare att ”fortsätta ... med att först söka kungariket”. (Matteus 6:33) Ja, som sanna kristna sätter vi Guds kungarike först i vårt liv. Vårt livsmönster – de val vi gör, de mål vi ställer upp och det vi ägnar oss åt –  bör visa att Guds kungarikes intressen och Guds vilja är viktigare för oss än materiella intressen och världsliga strävanden.

ARBETA HÅRT I FÖRKUNNARTJÄNSTEN

Vi kan visa att vi älskar Jehova genom att prioritera predikoarbetet i våra liv

22, 23. a) Vilket är det viktigaste arbetet för oss som sanna kristna, och hur kan vi visa att det är så? (Se rutan på  sidan 180.) b) Vad är du fast besluten att göra när det gäller förvärvsarbete?

22 Vi vet att vi lever långt fram i ändens tid, och därför vill vi som sanna kristna inrikta oss på vårt viktigaste arbete – att predika och göra lärjungar. (Matteus 24:14; 28:19, 20) I likhet med vårt stora föredöme, Jesus, vill vi vara intensivt upptagna med det här livräddande arbetet. Hur kan vi visa att det är viktigt för oss? De flesta bland Guds folk ägnar sig helhjärtat åt predikoarbetet som församlingsförkunnare. Somliga har ordnat så att de kan vara pionjärer eller missionärer. Många föräldrar som är medvetna om hur viktiga de andliga målen är har uppmuntrat sina barn att ägna sitt liv åt heltidstjänsten. Får nitiska förkunnare av Guds kungarike se goda resultat av sitt hårda arbete i förkunnartjänsten? Det får de verkligen! Helhjärtad tjänst för Jehova ger glädje och tillfredsställelse i livet och leder till många välsignelser. (Ordspråksboken 10:22)

23 Många av oss måste arbeta långa dagar för att sörja för vår familj. Men kom ihåg att Jehova vill att vi skall finna glädje och tillfredsställelse i vårt hårda arbete. Det kan vi göra när vår inställning och våra handlingar stämmer överens med hans principer och hans sätt att se på saker och ting. Vi måste vara fast beslutna att aldrig låta förvärvsarbetet störa vårt viktigaste arbete – att förkunna de goda nyheterna om Guds kungarike. Genom att vi prioriterar det här arbetet visar vi vår kärlek till Jehova och förblir i hans kärlek.

^ § 6 Det grekiska ord som har återgetts med ”snickare” sägs vara ”en allmän term för en som arbetar i trä, vare sig hans arbete gäller hus eller möbler eller andra föremål av trä”.

^ § 17 En mer utförlig genomgång av vad man måste tänka på i samband med val av arbete finns i Vakttornet för 15 april 1999, sidorna 28–30, och 15 november 1982, sidan 20.

Ta reda på mer

VAKNA!

Hur man kan lyckas i livet

Fem praktiska råd som kan hjälpa dig till framgång.