Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 1

”Detta är vad kärleken till Gud innebär”

”Detta är vad kärleken till Gud innebär”

”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud; och hans bud är inte betungande.” (1 JOHANNES 5:3)

1, 2. Vad får dig att älska Jehova Gud?

ÄLSKAR du Gud? Om du redan har överlämnat ditt liv åt Jehova Gud svarar du säkert ett bestämt ja på den frågan – och det med rätta! Det är bara naturligt att vi älskar Jehova. Hans kärlek till oss får oss att älska honom. Bibeln säger: ”Vad oss beträffar, så älskar vi, därför att han [Jehova] först har älskat oss.” (1 Johannes 4:19)

2 Jehova har tagit initiativet och visat att han älskar oss. Han har gett oss ett vackert hem – jorden. Han sörjer för våra fysiska och materiella behov. (Matteus 5:43–48) Och vad som är ännu viktigare: Han tillgodoser våra andliga behov. Han har gett oss sitt ord, Bibeln. Dessutom uppmanar han oss att be till honom, och han lovar att han skall höra oss och ge oss sin heliga ande som hjälp. (Psalm 65:2; Lukas 11:13) Framför allt sände han sin käraste Son till jorden för att han skulle bli vår återlösare och befria oss från synd och död. Jehova har verkligen visat oss stor kärlek! (Johannes 3:16; Romarna 5:8)

3. a) Vad måste vi göra för att förbli i Guds kärlek? b) Vilken viktig fråga bör vi ställa oss, och var finns svaret?

 3 Jehova vill att vi skall få del av hans kärlek för evigt. Om vi skall få det eller inte är något som vi själva väljer. Guds ord uppmanar oss: ”Bevara er själva i Guds kärlek ... med utsikt till evigt liv.” (Judas, vers 21) Uttrycket ”bevara er själva” visar att vi måste göra något själva för att kunna förbli i Guds kärlek. Vi måste återgälda Guds kärlek på ett påtagligt sätt. En viktig fråga som vi bör ställa oss är därför: Hur kan jag visa min kärlek till Gud? Svaret finns i aposteln Johannes inspirerade ord: ”Detta är vad kärleken till Gud innebär: att vi håller hans bud;  och hans bud är inte betungande.” (1 Johannes 5:3) Vi bör noga undersöka vad de här orden betyder, eftersom vi vill visa vår Gud hur mycket vi älskar honom.

”DETTA ÄR VAD KÄRLEKEN TILL GUD INNEBÄR”

4, 5. Beskriv hur kärleken till Jehova började gro i ditt hjärta.

4 Aposteln Johannes beskriver vad ”kärleken till Gud” innebär, och vi skall se närmare på vad han säger. Men minns du när kärleken till Jehova började gro i ditt hjärta?

Överlämnande och dop markerar början på ett liv i kärleksfull lydnad för Jehova

5 Tänk tillbaka på den tiden då du lärde känna sanningen om Jehova och hans avsikter och du började tro på honom och hans löften. Du förstod att Jehova genom Kristus har gjort det möjligt för dig att få det Adam gick miste om – fullkomlighet och evigt liv – trots att du föddes som syndare och var fjärmad från Gud. (Matteus 20:28; Romarna 5:12, 18) Du började inse vilket stort offer Jehova gjorde när han sände sin käraste Son till jorden för att dö för dig. Det gjorde djupt intryck på dig. Ditt hjärta påverkades, och du började älska den Gud som har visat dig så stor kärlek. (1 Johannes 4:9, 10)

6. Hur kommer sann kärlek till uttryck, och vad har kärleken till Gud fått dig att göra?

6 Men det du kände då var bara början på den sanna kärleken till Jehova. Kärleken är inte bara en känsla. Den handlar inte heller bara om ord. Sann kärlek till Gud inbegriper mer än att man bara säger: ”Jag älskar Jehova.” Precis som i fallet med tro tar sig sann kärlek uttryck i gärningar. (Jakob 2:26) Och kärleken kommer särskilt till uttryck i handlingar som gläder den vi älskar. När kärleken till Jehova slog rot i ditt hjärta, kände du därför att du ville leva på ett sätt som behagar din himmelske  Fader. Är du ett döpt Jehovas vittne? Om du är det, var det din djupa hängivenhet för Jehova som fick dig att fatta det viktigaste beslutet i ditt liv. Du överlämnade dig åt Jehova för att göra hans vilja, och du visade att du hade gjort det genom att bli döpt. (Romarna 14:7, 8) Att du infriar det högtidliga löfte du då gav Jehova inbegriper det som aposteln Johannes sedan säger.

”VI HÅLLER HANS BUD”

7. Vilka är några av Guds bud, och vad inbegrips i att vi håller dem?

7 Johannes förklarar vad kärleken till Gud innebär: ”Vi håller hans bud.” Vilka är Guds bud? I sitt ord, Bibeln, ger Jehova oss flera uttryckliga befallningar. Han förbjuder till exempel dryckenskap, otukt, avgudadyrkan, stöld och lögn. (1 Korinthierna 5:11; 6:18; 10:14; Efesierna 4:28; Kolosserna 3:9) Att vi håller hans bud inbegriper att vi lever enligt Bibelns klara och tydliga moralnormer.

8, 9. Hur kan vi veta vad som behagar Jehova i situationer som inte omfattas av några uttryckliga bibliska lagar? Ge ett exempel.

8 Men för att behaga Jehova måste vi göra mer än att bara lyda hans uttryckliga befallningar. Jehova omger oss inte med lagar som reglerar varje sida av vårt dagliga liv. Vi kan därför varje dag ställas inför många situationer som inte omfattas av några uttryckliga bibliska befallningar. Hur kan vi då veta vad som behagar Jehova? Bibeln visar klart och tydligt hur Jehova tänker. När vi studerar Bibeln lär vi oss vad Jehova älskar och vad han hatar. (Psalm 97:10; Ordspråksboken 6:16–19) Vi förstår hur Jehova betraktar olika attityder och handlingar. Ju bättre vi lär känna Jehovas personlighet och handlingssätt, desto bättre kan vi låta hans tänkesätt påverka  våra beslut och våra handlingar. Därför kan vi ofta ”uppfatta vad Jehovas vilja är” även i situationer som inte omfattas av några uttryckliga bibliska lagar. (Efesierna 5:17)

9 Bibeln innehåller till exempel ingen direkt befallning som förbjuder oss att se på filmer eller tv-program som visar grovt våld eller sexuell omoral. Men behöver vi verkligen en uttrycklig lag som säger att vi inte skall se på sådant? Vi vet hur Jehova betraktar detta. Hans ord säger klart och tydligt: ”Den som älskar våld, honom hatar Hans [Jehovas] själ.” (Psalm 11:5) Bibeln säger också: ”Gud skall döma otuktiga och äktenskapsbrytare.” (Hebréerna 13:4) Genom att vi tänker på de här inspirerade orden kan vi tydligt uppfatta vad Jehovas vilja är. Vi väljer därför att inte se på underhållning som glorifierar sådant som vår Gud hatar. Vi vet att det behagar Jehova att vi tar avstånd från den moraliska smuts som den här världen bjuder ut som oskyldig underhållning. *

10, 11. Varför väljer vi att lyda Jehova, och vilket slags lydnad ger vi honom?

10 Vilket är det främsta skälet till att vi håller Guds bud? Varför vill vi varje dag leva på ett sätt som vi vet är i linje med Guds vilja? Vi gör inte det bara för att slippa straff eller för att undvika de skadliga följderna av att ignorera Guds vilja. (Galaterna 6:7) Nej, vi betraktar lydnaden för Jehova som ett fint tillfälle att visa att vi älskar honom. Precis som barn är ivriga att vinna sin pappas godkännande, så vill vi vinna Jehovas godkännande. (Psalm 5:12) Han är vår Fader, och vi älskar honom.  Ingenting ger oss större glädje eller djupare tillfredsställelse än att veta att vi lever på ett sätt som ”vinner Jehovas godkännande”. (Ordspråksboken 12:2)

11 Vi lyder därför inte Jehova motvilligt. * Inte heller sätter vi gränser eller ställer upp villkor för vår lydnad. Vi väljer och vrakar inte bland Jehovas bud och lyder bara när det passar oss eller när det inte är svårt att göra det. Tvärtom, vi lyder ”av hjärtat”. (Romarna 6:17) Vi känner det som psalmisten som skrev: ”Jag håller dina bud kära, ja, jag älskar dem.” (Psalm 119:47) Ja, vi älskar att lyda Jehova. Vi inser att han förtjänar – och förväntar – att få vår fullständiga lydnad. (5 Moseboken 12:32) Vi vill att Jehova skall säga samma sak om oss som hans ord säger om Noa. Om denne trogne patriark, som visade sin kärlek till Gud genom att vara lydig i många årtionden, säger Bibeln: ”Noa grep sig an med att göra i enlighet med allt som Gud hade befallt honom. Han gjorde just så.” (1 Moseboken 6:22)

12. När gläder vår lydnad Jehovas hjärta?

12 Hur ser Jehova på vår villiga lydnad? Hans ord säger att vi gläder hans hjärta när vi lyder honom. (Ordspråksboken 27:11) Gläder vår lydnad verkligen Jehova, han som är universums suveräne Herre? Ja, det gör den – och det av goda skäl! Jehova skapade oss med fri vilja. Det innebär att vi har frihet att välja. Vi kan välja att lyda Gud eller att inte lyda honom. (5 Moseboken 30:15, 16, 19, 20) När vi villigt väljer att lyda Jehova och när motivet till att vi gör det är innerlig kärlek  till honom, gläder vi verkligen vår himmelske Fader. (Ordspråksboken 11:20) Då väljer vi också den bästa levnadsvägen.

”HANS BUD ÄR INTE BETUNGANDE”

13, 14. Varför kan det sägas att Guds bud inte är ”betungande”, och hur kan det illustreras?

13 Aposteln Johannes säger något mycket uppmuntrande om Jehovas krav: ”Hans bud är inte betungande.” Det grekiska ord som har återgetts med ”betungande” i 1 Johannes 5:3 betyder ordagrant ”tung”. * En annan bibelöversättning lyder: ”Hans bud tynger inte ner oss.” (New English Translation) Jehovas krav är varken orimliga eller förtryckande. Det är inte omöjligt för ofullkomliga människor att lyda hans lagar.

14 Vi kan illustrera det så här: En nära vän ber dig hjälpa honom att flytta till en annan bostad. Det är många lådor som skall transporteras. Några är så lätta att en enda person kan bära dem, men andra är tunga, och man måste vara två för att orka lyfta dem. Din vän väljer ut vilka lådor han vill att du skall bära. Skulle han be dig ta lådor som han vet är för tunga för dig? Nej. Han skulle inte vilja att du skadade dig genom att försöka bära dem ensam. På liknande sätt begär inte vår kärleksfulle och omtänksamme Gud att vi skall hålla bud som är för svåra att följa. (5 Moseboken 30:11–14) Han skulle aldrig be oss bära en så tung börda. Jehova  förstår våra begränsningar, eftersom ”han vet hur vi är formade, han kommer ihåg att vi är stoft”. (Psalm 103:14)

15. Varför kan vi vara övertygade om att Jehovas bud är till allra största nytta för oss?

15 Jehovas bud är långt ifrån betungande. De är till allra största nytta för oss. (Jesaja 48:17) Mose kunde därför säga till det forntida Israel: ”Jehova [befallde] oss att följa alla dessa förordningar, att alltid frukta Jehova, vår Gud, till vårt eget bästa, för att vi skulle förbli vid liv, som vi är i denna dag.” (5 Moseboken 6:24) Också vi kan vara övertygade om att Jehova har vårt bästa för ögonen när han ger oss sina lagar. Han tänker på vad som är bäst för oss i längden, vår eviga välfärd. Ja, hur skulle det kunna vara på annat sätt? Jehova är en Gud som har oändlig vishet. (Romarna 11:33) Han vet därför vad som är bäst för oss. Jehova är också kärleken personifierad. (1 Johannes 4:8) Kärleken, själva hans innersta väsen, påverkar allt han säger och gör. Den utgör grunden för alla bud han ger sina tjänare.

16. Varför kan vi förbli lydiga trots inflytandet från den här moraliskt fördärvade världen och benägenheten hos vårt ofullkomliga kött?

16 Därmed inte sagt att det är lätt att lyda Gud. Vi måste stå emot inflytandet från den här moraliskt fördärvade världen som ”ligger i den ondes våld”. (1 Johannes 5:19) Vi måste också kämpa mot vårt ofullkomliga kött, som gör oss benägna att överträda Guds lagar. (Romarna 7:21–25) Men vår kärlek till Gud kan segra. Jehova välsignar dem som vill visa att de älskar honom genom att lyda honom. Han ger sin heliga ande ”åt dem som lyder honom som sin härskare”. (Apostlagärningarna 5:32)  Hans ande frambringar utmärkt frukt, goda egenskaper, hos oss – egenskaper som kan hjälpa oss att förbli lydiga. (Galaterna 5:22, 23)

17, 18. a) Vad skall vi undersöka i den här boken, och vad bör vi komma ihåg när vi gör det? b) Vad handlar nästa kapitel om?

17 I den här boken skall vi undersöka Jehovas principer och moralnormer och mycket annat som visar vad hans vilja är. När vi gör det är det några viktiga saker vi bör tänka på. Vi bör komma ihåg att Jehova inte tvingar oss att lyda hans lagar och principer. Han vill att vi skall lyda honom villigt, av hjärtat. Vi får inte glömma att Jehova uppmanar oss att leva på ett sätt som ger oss rika välsignelser redan nu och som leder till evigt liv i framtiden. Och vi bör se på vår helhjärtade lydnad som en fin möjlighet att visa Jehova hur mycket vi älskar honom.

18 För att hjälpa oss att skilja mellan rätt och orätt har Jehova kärleksfullt gett oss ett samvete. Men för att vårt samvete skall vara en pålitlig vägledare måste det övas, något som nästa kapitel handlar om.

^ § 11 Även de onda andarna kan lyda motvilligt. När Jesus befallde demonerna att fara ut ur människor som de hade i sitt våld, var demonerna tvungna att erkänna hans myndighet och lyda, även om de gjorde det motvilligt. (Markus 1:27; 5:7–13)

^ § 13 I Matteus 23:4 används det här ordet för att beskriva de ”tunga bördor”, de detaljerade regler och mänskliga traditioner som de skriftlärda och fariséerna tvingade på vanliga människor. Samma ord återges med ”förtryckande” i Apostlagärningarna 20:29, 30 och syftar på hårda och hänsynslösa avfällingar som skulle ”förvränga sanningen” och försöka vilseleda andra.